Apel de proiecte Arta la intrare. Identitar

Apel de proiecte Arta la intrare. Identitar

Apel de proiecte Arta la intrare. Identitar

Proiectul ARTA LA INTRARE.IDENTITAR, pornește de la sintagma – Aducem ARTA în drumul vostru – și propune o alternativă inovatoare, de a familiariza un public divers cu arta contemporană, în acest an al Centenarului României Moderne.

Asociaţia Culturală NeoArt România a iniţiat cea de-a doua ediţie a proiectului Arta la intrare, ce va avea loc în perioada octombrie-decembrie 2018, având ca scop promovarea tinerilor artişti prin sistem de apel de proiecte, precum și prezentarea lucrărilor unor personalități ale culturii noastre vizuale contemporane.

Conceptul de a aduce lucrări de artă la intrarea în clădiri eterogene din București, precum și în alte locații din țară și străinătate este unul inovator, publicul fiind familiarizat într-un mod nonconformist cu arta contemporană, fără a fi nevoie de prezentări tradiționale în galerii și muzee, însă cu un concept curatorial profesionist.

Parteneri strategici: Institutul Cultural Român, Uniunea Artiștilor Plastici din România, Universitatea Națională de Arte din București, proiect co-finantat de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Vino alături de noi, pentru ca lucrarea ta să fie parte din noul traseu urban, pe harta cu 23 de spaţii, după cum urmează:

– 20 de spaţii în București,

-3 spaţii în Iași, Cluj și Râmnicu-Vâlcea,

Vei beneficia de expunere în perioada 31 octombrie – 15 decembrie, oportunitatea de a participa la prezentări de tip Artist talk, vizibilitate şi premii din partea sponsorilor proiectului, participarea la vernisaj şi Gala de premiere, precum şi o remuneraţie de artist de 500 euro (brut).

Lucrările vor fi selectate de către un juriu format din specialiști din zona artei și comunicării, beneficiind de un concept curatorial special realizat de echipa de proiect. Artiștii participanți trebuie să aibă sub 35 de ani, sau să fie absolvenți de universități de artă de cel mult 5 ani și vor proveni din toate mediile de exprimare artistică: pictură, sculptură, arte aplicate, instalație, gravură, design, foto-video etc.

Tema lucrărilor: IDENTITAR

Artiștii interesați trebuie să depună toate documentele la adresa de e-mail contact@neoartromania.ro, până duminică, 28 octombrie, ora 24.00, cu mențiunea:

Arta la intrare, Identitar.

Documentrul trimis trebuie să cuprindă:

fișa de înscriere
un portofoliu cu 2-5 imagini fotografice după lucrările propuse, însoțite de toate datele tehnice / titlu, tehnică, dimensiune, anul execuției
filme, animaţii, schiţe ale proiectului propus
un work statement (despre lucrare) de o frază
o fotografie tip portret (1000 px latura mare)
Sunt admise tehnicile de exprimare din toate domeniile artei vizuale: desen, gravură, pictură, sculptură, design, video, sunet, instalație, arhitectură etc.

Lucrările propuse trebuie să fie realizate în ultimii 5 ani.

Rezultatul selecției va fi anunțat la data de 29 octombrie.

Organizatorii vor tine legătura cu participanții pentru a asigura buna desfășurare a proiectului.

……………………………………………………………………………..

FIŞA DE ÎNSCRIERE ARTA LA INTRARE IDENTITAR 2018

Nume/ prenume:
Studii/ anul absolvirii:
Scurt CV:

Statement:

Titlul lucrării______________________________________

Tehnica __________dimensiune _________anul _______

Contact: email, telefon _____________________________________________________
participantul acordă, cu titlu gratuit, dreptul exclusiv de publicare, fară restricţie, a imaginilor aferente proiectului Arta la intrare.Identitar (cu titlu de exemplu: material foto, video etc.),a numelui şi a imaginii artistului, pe toată perioada de derulare a proiectului, în scop de promovare şi informare-publicitate.

Leave a reply (we review all comments)