Éric Vuillard, laureatul Premiului Goncourt 2017, vine în România

Éric Vuillard, laureatul Premiului Goncourt 2017, vine în România

Éric Vuillard, laureatul Premiului Goncourt 2017, vine în România

„Ordinea de zi”, cea mai dezbătută carte francofonă a anului, va fi lansată oficial în prezența autorului la București, Timișoara și Iași

Institutul Francez din România şi Editura Litera anunţă venirea scriitorului Éric Vuillard în
România, în perioada 27 septembrie – 1 octombrie 2018. O serie de evenimente și întâlniri cu
cititorii vor marca lansarea oficială a cărții distinse cu Premiul Goncourt 2017, „Ordinea de zi”,
astfel:

București, joi, 27 septembrie, ora 19.00, „Dezbaterile de la Elvire” cu Éric Vuillard și Cezar Paul-
Bădescu (scriitor), eveniment moderat de Mirela Nagâț (jurnalist cultural TVR), la Sala Elvire
Popesco a Institutului Francez. Eveniment urmat de o sesiune de autografe.

București, vineri, 28 septembrie, ora 19.00, Lansarea oficială a ediției în limba română și sesiune
de autografe la librăria Humanitas de la Cișmigiu, în prezența autorului și a invitaților: Mihaela
Dedeoglu (jurnalist cultural RFI), Luiza Vasiliu (jurnalist Scena 9), Marius Constantinescu (scriitor,
jurnalist cultural TVR), moderator Bedros Horasangian (scriitor).

Timișoara, sâmbătă, 29 septembrie, ora 17.00, Întâlnire cu scriitorul Éric Vuillard, prezentată de
Vasile Popovici (critic literar), moderată de Robert Șerban (scriitor) la Universitatea de Vest, Sala
Aula Magna.

Iași, luni, 1 octombrie, ora 18.30, Eveniment în avanpremiera Ediției Filit 2018:
întâlnire cu scriitorul Éric Vuillard, moderată de Luiza Vasiliu (jurnalist Scena 9), la Sala Ferdinand
a Universității „Al.I.Cuza” din Iași.

Născut în 1968 la Lyon, Éric Vuillard este un scriitor și cineast francez. A fost recompesat cu
nenumărate premii literare, iar în 2017 a primit premiul Goncourt pentru cea mai recentă carte a
sa, „Ordinea de zi” (L’ordre du jour, Actes Sud 2017), tradusă și publicată în foarte scurt timp
pentru cititorii români de către Editura Litera.

Romanul prezintă întâlnirea secretă din 20 februarie 1933 dintre douăzeci și patru de mari
industriași germani și oficiali naziști de rang înalt veniți să ceară sprijin financiar pentru Partidul
Național-Socialist înaintea alegerilor legislative. Satisfăcuți de perspectivele care li se oferă,
magnații își deschid larg pungile, gest care va avea consecințe cumplite pentru întreaga lume.
Pe 12 martie 1938, anexarea Austriei este în curs, o zi menită să rămână în istorie; jurnalele de
știri înfățișează o armată motorizată în mișcare, o forță teribilă, inexorabilă.

În spatele propagandei țesute cu talent de Goebbels se desfășoară însă un surogat de Blitzkrieg, căci
panzerele se defectează unul după altul pe drum. Adevărata istorie a Anschlussului este departe
de imaginea cunoscută îndeobște. Nu tăria de caracter sau hotărârea nestrămutată a unui popor
aduc victoria, ci o combinație între intimidare și cacealma. Prin această relatare intensă și captivantă, Éric Vuillard avertizează cu privire la pericolul orbirii voite și amintește că, în ultimă instanță, cel mai rău deznodământ nu este inevitabil.

Cartea este disponibilă la Editura Litera, online și în librăriile din toată țara.

„Ordinea de zi este o carte de o forță uluitoare în simplitatea ei.” Le Monde

„Ordinea de zi este o carte sinistră, amuzantă și inclasabilă, nici relatare istorică, nici roman – sau
ambele în același timp. Pe scurt, Vuillard a inventat un gen. Ar trebui să i se dea un nume.”
L’Opinion

„Concentrându-se asupra acestei perioade istorice, Éric Vuillard propune în subsidiar o reflecție
asupra modului în care ne raportăm în prezent la actualitate, la discursurile politice, la adevăr.”
La Croix

„În Ordinea de zi, autorul nu se apleacă asupra deținătorilor puterii de maniera unui istoric, ci
folosind lupa entomologului, observându-i cum se agită într-un joc pe care nu pot decât să-l
piardă.” Le Figaro

„Oferind Premiul Goncourt romanului Ordinea de zi, care tratează subiectul anexării Austriei de
către Hitler, juriul a încoronat o apariție editorială discretă, neașteptată, dar excelentă.” L’OBS

„Mai mult decât o frescă, Ordinea de zi constituie și o reflecție despre aproprierea în cheie
hollywoodiană a temei războiului.” Libération

„Scriitura lui Éric Vuillard, orfevrărie în stare pură, scoate la iveală detaliile în care, după cum o
știm cu toții, se ascunde diavolul.” Le Monde des livres

„O carte cu calități literare impresionante, de o densitate surprinzătoare.” La Libre Belgique

„Această carte imposibil de definit, dar necesară este și o operă consacrată limbajului, greutății
pe care o au cu adevărat cuvintele.” Le Canard Enchaîné

Informații în timp real despre evenimente veți putea regăsi pe paginile de facebook Editura
Litera și Institutul Francez.

Parteneri: Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași, Universitatea Alexandru Ioan
Cuza din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara, Librăria Humanitas de la Cișmigiu, Librăria La
Două Bufnițe, Librăria Kyralina, EUNIC România

Éric Vuillard, Prix Goncourt 2017 pour « L’ordre du jour », arrive en Roumanie

« L’Ordre du jour », le livre francophone qui a fait couler le plus d’encre en 2018, sera lancé en présence de son auteur à Bucarest, Timișoara et Iași

L’Institut français de Roumanie et les éditions Litera annoncent la visite de l’écrivain Éric Vuillard en
Roumanie, du 27 septembre au 1er octobre 2018. Plusieurs événements et rencontres avec les lecteurs seront organisés à l’occasion du lancement officiel de la version roumaine de « L’ordre du jour », le roman qui s’était vu attribuer le Prix Goncourt en 2017.

Bucarest, le jeudi, 27 septembre, 19h00, Les Débats d’Elvire avec Éric Vuillard et Cezar Paul-Bădescu
(écrivain), événement modéré par Mirela Nagâț (journaliste culturelle de TVR), à la Salle Elvire Popesco de l’Institut français de Bucarest. Le débat sera suivi par une session de dédicaces.
Bucarest, le vendredi, 28 septembre, 19h00, Lancement officiel de la version en roumain et session de dédicaces à la Librairie Humanitas de Cișmigiu, en présence de l’auteur et de plusieurs invités : Mihaela Dedeoglu (journaliste culturelle de RFI Roumanie), Luiza Vasiliu (journaliste de Scena 9), Marius Constantinescu (écrivain, journaliste culturel de TVR), modérateur Bedros Horasangian (écrivain).

Timișoara, le samedi, 29 septembre, 17h00, Rencontre avec l’écrivain Éric Vuillard, présentée par Vasile Popovici (critique littéraire), modérée par Robert Șerban (écrivain) à l’Université de l’Ouest, Salle Aula Magna.

Iași, le lundi, 1er octobre, 18h30, Avant-première à l’édition 2018 du Festival international de littérature et traduction – Filit ; rencontre avec l’écrivain Éric Vuillard, modérée par Luiza Vasiliu (journaliste de Scena  9), Salle Ferdinand de l’Université « Al.I.Cuza » de Iași.
Né à Lyon, en 1968, Éric Vuillard est un écrivain et cinéaste français. Il s’est vu attribuer de nombreux prix littéraires prestigieux, dont le Prix Goncourt 2017 pour son roman le plus récent, L’Ordre du jour (Actes Sud, 2017), traduit et publié dans la foulée pour le public roumain par les éditions Litera.
Le livre présente la rencontre secrète du 20 février 1933 entre vingt-quatre grands industriels allemands et plusieurs hautes responsables nazis venus leur demander de l’appui financier au Parti National- Socialiste, avant les élections législatives allemandes de cette année-là. Ravis par les promesses des nazis, les entrepreneurs vont largement ouvrir le robinet des fonds, un geste qui aura des conséquences terribles pour le monde entier.

Le 12 mars 1938, l’annexion de l’Autriche est en cours et ce jour restera gravé à jamais dans l’histoire; les journaux montrent une armée motorisée en mouvement, une force terrible, inexorable. Derrière l’écran de fumée de la propagande tissée avec talent par Goebbels, c’est un succédané de Blitzkrieg qui se déroule, car les panzers tombent en panne l’un après l’autre. La vraie histoire de l’Anschluss n’a rien à voir avec l’image de l’invasion généralement véhiculée. Ce n’est pas la force où volonté inébranlable d’un peuple qui apportent la victoire, mais un mélange d’intimidation et de bluff.

Avec ce récit intense et passionnant, Éric Vuillard met en garde contre l’aveuglement volontaire tout en rappelant qu’après tout le dénouement le terrible n’est pas inéluctable.
Le roman est disponible aux éditions Litera, en ligne et dans toutes les librairies à travers le pays.

« L’Ordre du jour est un livre d’une puissance sidérante dans sa simplicité » Le Monde
« L’Ordre du jour est un livre sinistre, drôle et inclassable, ni récit historique, ni roman – ou les deux à la fois. Vuillard, en somme, a inventé un genre. Il faudrait songer à le baptiser. » L’Opinion
« En traitant cette époque de l’histoire, Éric Vuillard propose subsidiairement une réflexion sur la manière dont nous nous rapportons actuellement à l’actualité, aux discours politiques, à la vérité. » La Croix
« Dans L’Ordre du jour, l’auteur ne se penche pas en historien sur les détenteurs du pouvoir, mais en
utilisant la loupe de l’entomologiste, en observant leur mouvement dans un jeu qu’ils ne peuvent que perdre. » Le Figaro
« En couronnant l’Ordre du jour, qui raconte l’annexion de l’Autriche par Hitler, le prix Goncourt a choisi un lauréat discret, inattendu, mais excellent. » L’OBS
« Plus qu’une fresque, l’Ordre du jour est aussi une réflexion sur la récupération de la guerre par
Hollywood. » Libération
« L’écriture d’Éric Vuillard est une merveille d’orfèvrerie, qui débusque les détails où, chacun le sait, est censé se cacher le diable. » Le Monde des livres
« Un livre aux qualités littéraires impressionnantes, d’une densité saisissante » La Libre Belgique
« Ce livre impossible à définir, mais nécessaire, est également un ouvrage consacré au langage, au poids qu’acquièrent réellement les mots. » Le Canard Enchaîné

Des informations en temps réel sur les événements de la tournée d’Éric Vuillard sont à retrouver sur les pages facebook Editura Litera et Institutul Francez.
Partenaires: le Festival international de littérature et traduction de Iaşi, l’Université Alexandru Ioan Cuza de Iași, l’Université de l’Ouest de Timișoara, la librairie Humanitas de Cișmigiu, la librairie La Două Bufnițe, La librairie Kyralina, EUNIC România.

Leave a reply (we review all comments)