Mișcarea de Piatră @ Dakini 2018

Miscarea de Piatra @ Dakini 2018

Mișcarea de Piatră @ Dakini 2018

[RO/ENG]

Mișcarea de Piatră @ Dakini 2018
28 iunie – 1 iulie @ Tuzla, Constanța

Workshop-uri:

1. Ayurveda și stilul de viață Sattvic

O scurtă introducere în ceea ce Ayurveda numește stil de viată Sattvic. Cum ne adaptăm stilul de viață actual la principiile sattvice din Ayurveda. Relația cu fiecare aspect important din viața noastră, cum mâncăm sattvic, cum gândim și cum ne comportăm sattvic, cum ne construim deciziile sattvic și cum acceptăm schimbările din viața noastră cu cel mai mic efort.

2. Ce este Yoga ? Cum aplicăm Yoga, astăzi ? 

Vom încerca să găsim o întelegere simplă a stiinței Yoga. De unde vine, ce ne transmite, unde și cum se poate aplica astăzi. Ne vom focaliza pe o abordare generală, fară a merge într-un stil anume, vom încerca să găsim punctele comune ale Yoga, indiferent de tradiție sau linie. Vom căuta centrul Yoga, învațăturile de bază care nu nasc conflicte în interiorul practicii. Și cum le putem adapta sau aplica astăzi.

Clase

1. Ashtanga Vinyasa Yoga

O practică de Ashtanga, foarte simpla, usoară, special concepută pentru ambientul din jurul festivalului. Cu rolul de a deschide corpul, fară un efort fizic ridicat. Nu va fi o practică intensa de Ashtanga Vinyasa Yoga, așa cum sunteți obișnuiți.

2. Yoga Nidra

Somul conștient sau Yogic sleep, o practică care ne îndeamnă spre relaxare și ne duce cât mai departe de zona de oboseală, stress sau agitație. Totul cu cel mai mic efort.

3. Restorative Asana Yoga

O clasă cu un obiectiv simplu. Aducerea la centru a coloanei vertebrale și echilibrarea sistemului nervos prin posturi ajustate în cel mai mic detaliu. O practică necesară celor istoviți de dans.

Contact:
Cosmin 0747504351
Andra 0733413153

•———————————————————————•

[EN]
Workshops:

1. Ayurveda and Sattvic lifestyle

A brief introduction to what Ayurveda calls Sattvic lifestyle. How do we adapt our current lifestyle to the Ayurveda sattvic principles. The relationship with every important aspect of our lives, how we eat sattvic, how we think and how we behave sattvic, how we build sattvic decisions, and how we accept the changes in our lives with the least effort.

2. What is Yoga? How do we apply Yoga today?

We will try to find a simple understanding of Yoga science. Where it comes from, what it transmits, where and how it can be applied today. We will focus on a general approach, without going in a particular style, we will try to find the common points of Yoga, regardless of tradition or line. We will look for Yoga Center, the basic teachings that do not give rise to conflicts within the practice. And how can we adapt or apply today?

Classes

1. Ashtanga Vinyasa Yoga

A practice of Ashtanga, very simple, light, specially designed for the ambient around the festival. The role of opening the body without a high physical effort. There will not be an intense practice of Ashtanga Vinyasa Yoga, as you are used to.

2. Yoga Nidra

The conscious couple or Yogic sleep, a practice that urges us to relax and takes us as far away from the area of fatigue, stress or agitation. Everything with the least effort.

3. Restorative Asana Yoga

A class with a simple objective. Bringing the spine to the centre and balancing the nervous system through positions adjusted to the smallest detail. A practice that is needed for those who are dancing.

Contact:
Cosmin 0747504351
Andra 0733413153

Leave a reply (we review all comments)