Se lansează @ Ordinul Arhitecților din România

  • by
Se lansează @ Ordinul Arhitecților din România

Se lansează @ Ordinul Arhitecților din România
22 Octombrie, 16:00

[english below]

SEMI / SILENT, primul laborator independent de creație sonoră și radiofonică din România.

SEMI / SILENT este un proiect ce reinventează la scară locală creația sonoră și propune o alianță între sunet & patrimoniu imaterial. Arta radio însă ne inspiră de asemenea, tradiția ei existând încă de la apariția mediului radiofonic. Numele proiectului vine de la un manifest din 1933 despre radio și cum acesta trebuie să ia în considerare spațiul, nu doar sunetul sau vocea! Numai că astăzi posturile comerciale ignoră o astfel de artă, iar cele de stat în România, o practică în studio și o împachetează ca teatru, ficțiune, biografie. Proiectul nostru se prezintă ca o platformă online de podcasturi de artă radio, documentar sonor de creație bazate pe înregistrări de teren.

În deschiderea evenimentului, autorii SEMI / SILENT vor prezenta creații radiofonice originale realizate doar cu înregistrări de teren, despre descoperiri personale în peisajul sonor al Bucureștiului. Cotidianul sonor urban este recuperat din locuri familiare – Gara de Nord, Piața Obor și Mănăstirea Antim – de autorii Mara Mărăcinescu, artist sonor și inginer de sunet, Mihaela Dedeoglu, jurnalist cultural la RFI și Sașa Liviu-Stoianovici, artist.

Pentru cel mai bun context internațional la proiect, Silvan Gire, producător și fondator ARTE Radio Franța, vorbește despre noile formate ale creației radiofonice documentare. ARTE Radio este o platformă de creație radiofonică online de prestigiu, fondată la inițiativa canalului cultural de televiziune ARTE.

Lansarea se încheie cu o discuție despre perspectivele pe care le deschide SEMI / SILENT în creație și cercetare, pentru dezvoltarea și difuzarea de producții sonore elaborate de artiști, cercetători, jurnaliști și alți pasionați ai genului radiofonic. Anunțăm în curând specialiștii în etnografie, antropologie, sociologie, arhitectură și urbanism care vor participa la o masă rotundă, moderată de antropologul Ciprian Tudor.

În zilele 21 și 23 octombrie are loc un atelier de scriere sonoră dirijat de Silvain Gire, fondatorul ARTE Radio.

SEMI / SILENT este o inițiativă a programului Sâmbăta Sonoră creat în 2009 de Asociația Jumătatea Plină pentru investigarea artelor sonore și a muzicilor contemporane.

————————–————————–————————–

SEMI / SILENT este susținut de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Organizator: Asociația Jumătatea plină prin programul Sâmbăta Sonoră
Parteneri: ARTE Radio, Ambasada Franței în România, Institutul Francez din București, Ordinul Arhitecților din România, Asociația Les herbes folles, Asociația Dala, Asociația ARTeast, Colectiv A.
Sponsor: Corcova
Parteneri media: Zeppelin, Sub25, DOR, Revista Arta, Scena9, feeder.ro

————————–———-|||||———–————————–———

SEMI / SILENT is the first independent label in Romania for field recording, sound documentaries and radio art. At least, we think so!

SEMI / SILENT reinvents at a local scale this kind of creativity and proposes to start with an alliance between documentary sound & the study of intangible heritage. Radio art also inspires us, with it’s tradition old as the medium itself. Our project name comes from the Radia maifesto about radio! But today commercial stations ignore such an art, and the state radio in Romania only promote work done in the studio and packaged as theater or fiction. Our project presents itself as an alternative to what is available locally and sports an online podcast platform with fresh radio art, creative sound documentaries and field recordings!

For the opening the event, SEMI / SILENT authors will present original works made on special order, only with field recordings, detailing personal discoveries in the Bucharest soundscape. We have daily urban “noise” recovered from some familiar places – the North train station, Obor Market and Antim Monastery – from Mara Mărăcinescu, sound artist and sound engineer; Mihaela Dedeoglu, cultural journalist at RFI, and Sasa-Liviu Stoianovici, artist.

And as the best international contextualisation for this project, we invite Silvan Gire, producer and founder ARTE Radio France, to talk about new formats for radio documentary creation. Because ARTE Radio is an online radio platform always pushing the radio envelope. It was created by the cultural channel ARTE TV.

The launch event continues with a discussion of the prospects opened up by SEMI / SILENT for creation, research, development and distribution of sound developed by artists, scientists, journalists and other radio enthusiasts. Soon TBA, specialists in ethnography, anthropology, sociology, architecture and urbanism will participate in a roundtable discussion moderated by anthropologist Ciprian Tudor.

SEMI / SILENT is an initiative of the Sâmbăta Sonoră program [Sonic Saturday], created in 2009 by the Association Jumătatea plină [the Full Half] for the investigation of sound art and contemporary music. More about this here: http://sambatasonora.blogspot.com/

————————–———————— ————————–

SEMI / SILENT is supported by the National Cultural Fund Administration. The project does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not responsible for the content of the project or how the project results are used. These are entirely the responsibility of the funding beneficiary.

Organizer: Sambata Sonoră programme of Asociatia Jumatatea plina
Partners: ARTE Radio, French Embassy in Romania, French Institute in Bucharest, Order of Architects in Romania, Les herbes folles Association, Association Dala, ARTeast Association, Colectiv A.
Sponsor: Corcova
Media partners: Zeppelin, Sub25, DOR, Revista Arta, Scena9, feeder.ro

Leave a reply (we review all comments)