Brizura #3 Live @MNAC ~ Simina Oprescu // Alex Bălă // Plevna

Brizura #3 Live @MNAC ~ Simina Oprescu // Alex Bălă // Plevna

Brizura #3 Live @MNAC ~ Simina Oprescu // Alex Bălă // Plevna

RO//
Un orizont de eveniment este punctul de fugă observabil dincolo de care un obiect este atras către o gaură neagră fără posibilitatea de înapoiere. Când o viespe în agonie este redată florii pentru moarte, există vreun punct în care observația devine obscenă? Obiect sau observator în drumul către orizontul evenimentelor?

Actul #3 al Brizura se desfășoară vineri, 14 septembrie, începând cu ora 19:00, la etajul 4 al Muzeului Național de Artă Contemporană, care se bucură să susțină acest eveniment.

Brizura este o serie care găzduiește debutul, experimentul și fuziunea artelor în nopți unitar-spectaculoase. Brizura încurajează și facilitează recompuneri în spații teatralizate.

Simina Oprescu (live set) – Compozitor și artist video & mixed media. Prin diverse instrumente și programe digitale, Simina folosește sunetul ca experiment și ca unealtă pentru o amplă explorare a sinelui și a mediului înconjurător. Simina este interesată și de posibilitățile de integrare a sunetului în mediile vizuale și de capacitatea sunetului de a altera radical percepția imaginii.
https://soundcloud.com/siminaoprescu

Alex Bălă (debut solo live) – Activează în proiectele muzicale Plurabelle (cu Gabriela Fierbințeanu și Cristian Fierbințeanu) și #FLUID (cu Paul Dunca/ Paula Dunker) și compune muzică pentru film și teatru. In cadrul Brizura #3 va prezenta lucrări pentru vocaliști și instrumentiști fără corpuri, inspirate de mitologiile teleormănene moștenite de la bunica lui, Dumitra.
https://vimeo.com/280337807
https://vimeo.com/74766243

Aneb/Plevna (live) – Analog/Digital Hardware Oriental Autotune Software. Plevna este proiectul solo al muzicianului și producătorului Horațiu Șerbănescu. Horațiu a activat în Steaua De Mare, e parte din IMPEX și PC HAREM și colaborator al label-ului Future Nuggets.
https://soundcloud.com/sharkfood4
https://www.youtube.com/watch?v=zCCiXdR8EBI

pédale douce (closing dj set) – Sprijin familiar.
https://soundcloud.com/oumoule

Adistu (instalație video de motion detection) – A lucrat în regie de film animat, efecte vizuale prin diverse tehnici, performance-uri live și instalații reactive la sunet. Este directorului Festivalului itinerant de film și artă Tripoteca.
http://adistu.ro/

mai multe detalii despre orizonturi TBA
Bilete: 25 RON
https://eventbook.ro/music/bilete-brizura-3-live-mnac-simina-oprescu-alex-bala-plevna

Accesul cu automobilul se face pe porțile A1 (intrarea de la Senat) și B3 (intrarea dinspre muzeu), iar ieșirea se face pe la intrarea în muzeu. Accesul pietonal rămâne neschimbat.
Pentru a ajunge mai ușor la muzeu, folosiți acest pin pe hartă:
Muzeul Național de Artă Contemporană
București 030167, România
https://goo.gl/maps/vZoZusiePi62.

ENG//
An event horizon is the last observable vanishing point beyond which an object is irreversibly attracted towards a black hole. When a wasp in agony is placed atop a flower for its death, is there a point in which observation becomes indecent? Object or observer in the case of an event horizon?

Brizura Act #3 takes place on Friday, September 14, starting at 7:00 PM on the 4th floor of MNAC Bucharest, which is delighted to be host to this event.

Brizura is a series that hosts debuts, experiments and the merging of arts in unitarily-spectacular nights. Brizura encourages and facilitates recompositions within theatricalized spaces.

Simina Oprescu (live set) – Composer, video and mixed media artist based in Bucharest, Romania. Using different instruments and digital programs, the artist uses sound as an experiment and deep exploration of the self and the surroundings. Simina is also interested in the possibilities of sound’s integration in visual mediums and the capacity of sound to radically change the understanding of the image.
https://soundcloud.com/siminaoprescu

Alex Bălă (live solo debut) – Part of Plurabelle (alongside Gabriela Fierbințeanu and Cristian Fierbințeanu) and #FLUID (alongside Paul Dunca/ Paula Dunker), as well as being a composer for theatre and film. At Brizura, he will present works for immaterial vocalists and musicians, inspired by Teleormanian mythologies inherited from his grandmother, Dumitra.
https://vimeo.com/280337807
https://vimeo.com/74766243

Aneb/Plevna (live) – Analog/Digital Hardware Oriental Autotune Software Live Set ⏦ Plevna is the solo project of musician and producer Horațiu Șerbănescu. Horațiu was part of Steaua De Mare, currently plays with IMPEX and PC HAREM and is a collaborator of Future Nuggets record label.
https://soundcloud.com/sharkfood4
https://www.youtube.com/watch?v=zCCiXdR8EBI

pédale douce (closing dj set) – Familiar support.
https://soundcloud.com/oumoule

Adistu (video motion detection installation) – Worked in animated film directing, mixed technique visual effects, live performances and sound reactive installations. He is the director of the itinerant film and art festival Tripoteca.
http://adistu.ro/

more horizons TBA
Tickets: 25 RON
https://eventbook.ro/music/bilete-brizura-3-live-mnac-simina-oprescu-alex-bala-plevna

Car access is made through the A1 Gate (entrance to the Senate) and B3 (museum entrance), while the exit is made through the entrance to the museum. Pedestrian access remains unchanged.
For easier access to the museum, please consult with the pin on the map:
The National Museum of Contemporary Art
Bucharest 030167, Romania
https://goo.gl/maps/vZoZusiePi62.

Leave a reply (we review all comments)