Eye to I @ Mobius

Eye to I @ Mobius

[scroll for RO]

Eye to I – opening on Thursday, July 12th, 7 pm at Mobius

“Eye to I” is an invitation for anyone who peruses the exhibition to leave out all preconceptions, ignore any means of interpretation and simply meet the artwork. There is no other story except the one created between what you envision and yourself.

Eight artworks, eight artists, eight different exhibitions unfold this summer under your eyes, each of them opening to an intimate encounter with their viewer.

“None of us can ever retrieve that innocence before all theory when art knew no need to justify itself, when one did not ask of a work of art what it said because one knew (or thought one knew) what it did. From now to the end of consciousness, we are stuck with the task of defending art. We can only quarrel with one or another means of defense. Indeed, we have an obligation to overthrow any means of defending and justifying art which becomes particularly obtuse or onerous or insensitive to contemporary needs and practice.” (Susan Sontag, “Against Interpretation”)

 

Eye to I – vernisaj joi, 12 iulie, ora 7 pm, la Mobius

“Eye to I” este o invitație formulată către toți cei care lecturează expoziția, de a lăsa deoparte orice prejudecată, de a ignora orice tentativă de interpretare și de a se întâlni, pur și simplu, nemijlocit, cu opera de artă. Nu există altă poveste în afara celei ce se conturează între tine și obiectul privirii tale.

Opt lucrări de artă, opt artiști, opt expoziții diferite se desfășoară vara aceasta sub ochii voștri, fiecare dintre ele deschizându-se către o întâlnire intimă cu privitorul său.

“Niciunul dintre noi nu-și mai poate recăpăta vreodată acea inocență de dinaintea oricărei teorii, când arta nu cunoștea nevoia de a se justifica pe sine însăși, când nimeni nu întreba o operă de artă ce spune, pentru că se știa (sau se credea că se știe) ce face ea. De acum și până la sfârșitul conștiinței, nu ne putem elibera de sarcina de a apăra arta. Mai putem contesta doar unul sau altul dintre mijloacele de apărare. Și de fapt avem obligația să respingem orice mijloc de a apăra și justifica arta care devine mult prea obtuz sau oneros sau lipsit de sensibilitate față de necesitățile și practica epocii contemporane.” (Susan Sontag, “Împotriva interpretării”, publicată în limba română la editura Vellant, în traducerea lui Mircea Ivănescu, 2016)

Leave a reply (we review all comments)