Chimera. Automated Erotic Massage Salon

Chimera. Automated Erotic Massage Salon

Chimera. Automated Erotic Massage Salon

[RO/ENG]

CHIMERA. SALON AUTOMAT DE MASAJ EROTIC 
curatoriat de Carmen Casiuc
14 IUNIE – 31 IULIE

Nona Inescu / Adrian Ganea / Ioana Iacob / Thea Lazăr/ Oana Tudoran / AGH HYDRA (IT/UK) + Keiken (UK/DE) / Olivetti 

Art direction și design grafic: Carmen Casiuc și Gabriel Barbu

În societatea-rețea, seducția este condiționată de tactilitate. Spre deosebire de văz, care este concentrat în cap, tactilitatea este distribuită pe întreaga suprafață a corpului ca o funcție a tuturor celor cinci simțuri – o capacitate de a atinge și de a fi atins. Învăluite de peisajul media, corpurile noastre sunt în permanență masate de variate date și informații.

~ Curentul trebuie să treacă / să inunde / prăvăliile și / eventualii lor rastafarieni / uitaţi la tejghele. / au cerut au răsturnat / păhăruţe au isprăvit au strănutat / scrumiere. // Pe vechi trasee / semi-rurale / sau poate / de-a lungul depoului / unde tot a doua casă / e pentru amantlâc. / Te uită / şi înţelege / cum toate – / de neatins adastă / doar pentru a se ascunde / în cel mai bun pământ. /Durerea nu robeşte / paloarea iese castă cu irizări plăpânde / spre sufletul cel frânt. ~
– Vlad Moldovan, Electronische Bauhaus (fragment)

Mai ales în cazul tehnologiilor și multimedia, care tind să ascundă procesul de mediere și creează iluzia unei percepții imediate a realității, această legătură erotică rămâne impalpabilă și totodată infailibilă. Cum putem ține cont de încrucișarea tehnologică dintre corp, realitate și percepție? Cum este sensibilitatea umană reorganizată de mașinile, imaginile și informațiile care ne-au intrat pe sub piele? Acestea sunt întrebările de care sunt preocupați artiștii invitați în salonul nostru automat de masaj erotic.

~ O vibrație grozavă, ca aceea a unui motor care rotește pământul, a umplut camera; el a început să toarcă. (…)
S-a întins înspre mine până ce i-am simțit catifeaua aspră de pe frunte cu mâna, apoi o limbă, abrazivă ca glaspapirul.
“O să-mi lingă pielea de pe mine!”
Și fiecare atingere a limbii lui mi-a ras strat după strat de piele, toate pieile unei vieți pe această lume, și a lăsat în urmă o patină nativă de blană argintie. Cerceii s-au transformat înapoi în apă și mi s-au scurs pe umeri; m-am scuturat de stropi de pe frumoasa mea blană.~
– Angela Carter, Mireasa Tigrului

Raportându-se la lumea modernă întrezărită dincolo de apusul postmodernismului, CHIMERA aduce în prim-plan experiențe estetice rămase adesea imperceptibile, ca fenomene haptice ale comunicării dintre mașini empatice și oameni.

Vârfurile degetelor translucente se vor juca pe pielea noastră, despletind nodurile dorinței fără obiect; și în degajarea tensiunilor, întrezărim o nouă ambiție de a preface sinele în însăși această dorință.

Parteri: Romeo Froicu, Institutul Italian de Cultură, Theia Massage, Crama Domnească

Mulțumiri speciale: Lucian Hrisav, Constantin Rusu, Uniunea Artiștilor Plastici din România

===================================================

[ENG]

CHIMERA. AUTOMATED EROTIC MASSAGE SALON 
curated by Carmen Casiuc
14 JUNE – 31 JULY

Nona Inescu / Adrian Ganea / Ioana Iacob / Thea Lazar/ Oana Tudoran / AGF HYDRA (IT/UK) + Keiken (UK/DE) / Olivetti

Art direction and graphic design: Carmen Casiuc și Gabriel Barbu

In the network society, tactility is the condition of being amenable to seduction. Unlike vision, which is concentrated in the head, tactility is distributed throughout the entire human body as a capacity of all the five senses – a quality of touching and being touched. Entangled in the mediascape, our bodies are constantly massaged by various data and information.

Especially since technologies and multimedia strive to hide their mediation and create the illusion of an immediate perception of reality, this erotic bond is elusive, yet inescapable. How do we account for the technological entanglement of the body, the world and perception? How is the human sensibility reorganized by the machines, images and information that got under our skin? These are the questions raised by the artists in our automated erotic massage salon.

~ A tremendous throbbing, as of the engine that makes the earth turn, filled the little room; he had begun to purr. . . .
He dragged himself closer and closer to me, until I felt the harsh velvet of his head against my hand, then a tongue, abrasive as sandpaper.
“He will lick the skin off me!”
And each stroke of his tongue ripped off skin after successive skin, all the skins of a life in the world, and left behind a nascent patina of shiny hairs. My earrings turned back to water and trickled down my shoulders; I shrugged the drops off my beautiful fur. ~
– Angela Carter, The Tiger’s Bride

While addressing the modern world through the twilight of postmodernism, CHIMERA foregrounds aesthetic experiences that often remain ungraspable, as haptic phenomena of the communication between empathic machines and humans.

Translucent fingertips play on our skin, untangling knots of objectless desire; and within the release of tension, a new ambition to make oneself over into this desire is grasped.

Partners: Romeo Froicu, Italian Institute of Culture, Theia Massage, Crama Domneasca

Special thanks: Lucian Hrisav, Constantin Rusu, Uniunea Artistilor Plastici din Romania

Leave a reply (we review all comments)