JAM IN SHOES w/Adriana Florea Baloiu @ Kube Musette

Jam in shoes

Jam in Shoes @ Kube Musette
14-21 August, 20:00 – 04:00

Vă invităm la „Jam in shoes – Dulceaţă în pantofi”, cel mai nou proiect expozițional al Adrianei Florea Băloiu. Vernisajul va avea loc Luni, 14 August 2017, ora 20:00, Calea Victoriei 114.

Arhitectura poveştii imaginate de Adriana se structurează pe relaţia între descriptivul emoţional al amintirilor din copilărie şi minimalismul geometrizării abstracte ca ordin lăuntric de renegare a unui sistem social ros de şabloane convenţionale ce sfidează uneori absurdul.
Parametrii mecanismului social cu reguli, constrângeri şi prejudecăţi în care adultul îşi înscrie existenţa constituie pretextul întoarcerii în timp, către vârsta copilăriei într-o încercare de eliberare de convenţiile educaţionale impuse în procesul de dezvoltare psihologică printr-o reinterpretare a jocului. Ludicul este un filtru de abordare vizuală prin care Adriana investighează absurdul, superficialitatea, frivolitatea şi formalismul lumii adulte.

Expoziţia este deschisă între 14 şi 21 August 2017. Pentru informaţii şi programări vă rugăm să trimiteti un mesaj la office@seabam.com / +40741007000 sau la office@gocontemporary.com / +40770447645

Un eveniment Seabam Gallery în colaborare cu Go Contemporary şi susţinut de Kube Musette

——-

We invite you to “Jam in shoes”, the latest project of Adriana Florea Băloiu. The opening night will be held on Monday, August 14th , from 8 PM, 114 Victoriei Avenue.

The architecture of the story imagined by Adriana is structured on the relationship between the emotional descriptive of childhood memories and the minimalism of abstract geometry as an inner order of renegotiation of a gnawed social system of conventional templates that sometimes defies the absurdity. The parameters of the social mechanism with rules, constraints and prejudices in which the adult enters its existence is the pretext of returning over time, to the age of childhood in an attempt to free from the educational conventions imposed in the process of psychological development through a reinterpretation of the game. The ludic is a visual approach filter by which Adriana investigates the absurd, superficiality, frivolity and formalism of the adult world.

The exhibition is open from 14 to 21 August 2017. For information and appointments please contact us at office@seabam.com / +40741007000 or office@gocontemporary.com / +40770447645

An event by Seabam Gallery and Go Contemporary

#adrianafloreabaloiu #seabam #artgallery #gocontemporary#contemporaryart

Leave a reply (we review all comments)