feeder.ro events calendarCALENDAR

Avid planner or spontaneous explorer? Whatever your philosophy, this is where your thoughts of spending a quiet day at home come to die. Search by date or popular category to find the perfect event for savouring urban life.

Loading Events

← Back to Events

Teatrul de vară CAPITOL

+ Google Map
Summer Theater CAPITOL, Strada Constantin Mille 13
Bucharest, sector 2 030167 Romania
http://capitol.rehab

Last updated on May 16th, 2019 at 01:56 am

hub cultural CINEMA / TEATRUL DE VARĂ CAPITOL

Situat în centrul orașului București, ansamblul de monumente istorice Cinema CAPITOL (B-II-m-B-18683) și Teatrul de vară CAPITOL (B-II-m-B-19202) ocupă parcela dintre bd. Elisabeta 36 și str. Constantin Mille 13.

În 2017-2018, Save or Cancel propune o campanie de conștientizare și sensibilizare față de patrimoniul cultural național, cu aplicație pe Cinema / Teatrul de vară Capitol, relevând potențialul economic, social și educațional al tuturor spațiilor culturale abandonate din România, prin implicarea artiștilor și comunității locale în cadrul unor proiecte trans-sectoriale, multidisciplinare, colaborative.
4 conferințe, 3 instalații artistice, 4 expoziții și 3 apeluri deschise pentru idei vor reactiva memoria colectivă, reintegrând monumentele în circuitul public prin reinterpretări democratice ale spaţiului cultural, explorând legături între artă, natură și oraș.

obiectivele campaniei

• atragerea unor noi categorii de public pentru spațiile culturale alternative și pentru patrimoniu.
• sensibilizarea audienței față de patrimoniul cultural, relevând potențialul acestuia pentru sectorul cultural independent.
• promovarea creațiilor contemporane locale și susținerea artiștilor tineri.
• promovarea creativității ca alternativă sustenabilă la abandonul instituționalizat al patrimoniului.

Cinema / Teatrul de vară CAPITOL este o ruină remarcabilă care are potențialul să reactiveze social și economic comunitatea.
Proiectul propune sensibilizarea artiștilor, promotorilor culturali și comunității pentru a identifica modele inovatoare de re-utilizare adaptabilă a patrimoniului, un exercițiu democratic, sustenabil.
Nevoia acută de spații independente dedicate culturii este accentuată de închiderea unui număr mare de spații culturale, în special cinematografe, teatre și galerii de artă, ca urmare a legii 282/2015.

CUM CONSTRUIM O COMUNITATE ÎNAINTEA UNEI CLĂDIRI?

 • investigarea, re-utilizarea și promovarea patrimoniului participă la regenerarea urbană și la transformarea socială și economică a comunității;
 • investiţie în ecosisteme artistice;
 • facilitarea de procese colective, de ex. co-creația;
 • mobil și efemer: utilizarea și integrarea fațadei în proiecte la scara umană: semnale urbane;
 • inițiative temporare, pop-up, care pot fi prezentate itinerant.

Stefan Tuchila la Capitol 2017

CAPITOL Cinema / Summer Theatre

Situated downtown Bucharest, the ensemble of historical monuments CAPITOL Cinema (LMI B-II- m-B- 18683) and CAPITOL Summer Theatre (LMI B-II- m-B-19202) occupies the plot of land between 36 Elisabeta Bd. and 13 C-tin Mille St.

In 2017-2018, Save or Cancel proposes a cultural heritage awareness and sensitization campaign, with an application on Capitol Cinema / Summer Theatre, revealing the economic, social and educational potential of all abandoned cultural spaces in Romania, and the involvement of artists and the local community in trans-sectorial, multi-disciplinary, collaborative projects. 4 conferences, 3 art installations, 4 exhibitions and 3 open calls for ideas will reactivate the collective memory, reintegrating the monuments in the public circuit through democratic reinterpretations of the cultural space, exploring the links between art, nature and the city.

objectives

 • attracting new audiences for alternative cultural and heritage spaces.
 • audience awareness towards cultural heritage, revealing its potential for the independent cultural sector.
 • promoting contemporary local creations and supporting of young artists.
 • the promotion of creativity as a sustainable alternative to the institutionalized abandonment of heritage.

CAPITOL is a remarkable ruin that has the potential to socially, and economically reactivate the community.
The project proposes the sensitization of artists, cultural promoters and of the
community to identify innovative models of adaptive re-use of heritage, a democratic, sustainable exercise.
The acute need for independent spaces dedicated to culture is accentuated by the closure of a large number of cultural spaces, especially cinemas, theatres and art galleries, as a result of the law 282/2015.

HOW DO WE BUILD A COMMUNITY BEFORE A BUILDING?

 • the investigation, re-use and promotion of heritage participates in the urban regeneration and social and economic transformation of the community;
 • artistic investment in ecosystems;
 • collective processes, co-creation;
 • mobile and ephemeral: the use and integration of the facade in human-scale projects: urban signals;
 • pop-up, temporary initiatives, which can be presented itinerant.
Stefan Tuchila la Capitol 2017
 • There were no results found.

© 2004 - 2019 feeder.ro

CONTACT US

Send us an email and we'll get back to you, asap. Thank you! ⭐️

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account