feeder.ro events calendarCALENDAR

Avid planner or spontaneous explorer? Whatever your philosophy, this is where your thoughts of spending a quiet day at home come to die. Search by date or popular category to find the perfect event for savouring urban life.

Loading Events

← Back to Events

Centrul Naţional al Dansului Bucureşti

+ Google Map
Blvd. Marasesti nr. 80-82
Bucharest, 040256 Romania
0746 099 942 http://www.cndb.ro

Last updated on April 29th, 2019 at 01:31 am

[RO]

Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, o instituţie vitală pentru dezvoltarea culturii coregrafice din România

Centrul Național al Dansului București este o structură unică între toate instituțiile de spectacol aflate în subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Înființat în mod autentic pentru sprijinul sectorului independent, în lipsa unui precedent instituțional dedicat dansului contemporan, CNDB este singura instituție publică de profil din Europa de Est și își asumă misiunea de a dezvolta cultura coregrafică în România și în străinătate:

▶ Este instituție gazdă și producător de spectacole

▶ Concepe programe de cercetare axate pe recuperarea istoriei recente și documentării dansului în România și dezvoltă programe complexe de teorie și practică în acord cu standardele actuale din Europa

▶ Organizează un program de formare și educație artistică dedicat atât publicului larg (TOTUL PENTRU ENDORFINE), cât și profesioniștilor (programul RAP, Camping de dans contemporan 2018) și inițiază „Școala performativă pentru copii CNDB”, prin intermediul căreia își propune crearea unui program integrat de dans contemporan, practici corporale și educație artistică

▶ Acordă sprijin pentru proiecte din sfera dansului contemporan care susțin implementarea inițiativelor din domeniul producției și difuzării, cercetării, documentării și dezvoltării profesionale a artiștilor

Un interes deosebit îl constituie intrarea CNDB în proiecte și participări internaționale și în rețele de cooperare europene, cum ar fi Aerowaves, Dance Roads, parteneriate cu Institutul Cultural Român și alte instituții culturale acreditate în România.

[EN]

The National Centre for Dance in Bucharest, a vital institution for the development of choreographic culture in Romania

The National Centre for Dance in Bucharest is a unique structure among the performing arts institutions subordinated to the Ministry of Culture and National Identity.

Created in an authentic way for the support of the independent sector, without an institutional precedent dedicated to Romanian contemporary dance, CNDB is the only public institution of its kind in Eastern Europe and it assumes the mission of developing the choreographic culture in Romania and abroad:

▶ It hosts and produces shows

▶ It creates research programs focused on recovering and documenting the recent history of Romanian dance and develops complex theoretical and practical programs in accordance with current European standards

▶ It organises an artistic education and development program dedicated to both the public at large (EVERYTHING FOR ENDORPHINS/TOTUL PENTRU ENDORFINE) and professionals (the RAP program, the Contemporary dance camp 2018) and it initiated the “CNDB performing arts school for children”, through which it aims to create a multi-layered contemporary dance, body practices and artistic education program

▶ It supports projects in the field of contemporary dance that focus on implementing production and distribution, research, documenting and professional artist development initiatives

Of particular interest to CNDB is its participation in international projects and initiatives and European cooperative networks such as Aerowaves, Dance Roads, and also partnerships with the Romanian Cultural Institute and other Romanian cultural institutions.

CNDB Centrul Naţional al Dansului Bucureşti
  • There were no results found.

feeder logo Submit your event


 


© 2004 - 2020 feeder.ro

CONTACT US

Send us an email using this contact form and we will get back to you as soon as possible, usually in 1-2 working days. Thank you! 😊

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account