Roman TOLICI

photo: VANITAS @ CAV multimedia center

  • by xdeath

CAV multimedia center găzduiește în perioada 21 Noimebrie – 4 Decembrie expoziția de grup numită VANITAS. Lucrările expuse au fost realizate de George Anghelescu, Matei Branea, Michele Bressan, Amalia Dulhan, Franz Galo, Cosmin Haias, Florin Pantilimon, Lea Rasovsky, SADDO, Bandi Sașa, Roman Tolici și Ștefan Ungureanu. Am extras din textul de prezentare o strofă din Aubade de Philip Larkin:

That this is what we fear – no sight, no sound,
No touch or taste or smell, nothing to think with,
Nothing to love or link with,
The anasthetic from which none come round.

Urmează câteva cadre din seara vernisajului. Read More »photo: VANITAS @ CAV multimedia center

VANITAS @ Centrul Artelor Vizuale Multimedia

VANITAS @ Centrul Artelor Vizuale Multimedia
21 Noiembrie – 31 Decembrie, 18:00

George ANGHELESCU, Matei BRANEA, Michele BRESSAN, Amalia DULHAN, Franz GALO, Cosmin HAIAS, Florin PANTILIMON, Lea RASOVSZKY, SADDO, Bandi SAȘA, Roman TOLICI, Ștefan UNGUREANU

AUBADE
de Philip Larkin

I work all day, and get half-drunk at night.
Waking at four to soundless dark, I stare.
In time the curtain-edges will grow light.
Till then I see what’s really always there:
Unresting death, a whole day nearer now,
Making all thought impossible but how
And where and when I shall myself die.Read More »VANITAS @ Centrul Artelor Vizuale Multimedia

BTLT: Simulacrul în cultura și societatea contemporană, în dialog cu Roman Tolici și Andrei Gheorghe @ Galeria Mobius

31 Octombrie, SIMULACRVM în cultura și societatea contemporană, Galeria Mobius

 

Roman Tolici alături de invitatul său, Andrei Gheorghe.

Feeder a fost prezent în Octombrie la deschiderea galeriei Mobius când au fost expuse 11 noi lucrări realizate de Roman Tolici.

origini ale omenirii, identitate în societate, prejudecăți în viață, efectele exteriorului asupra lăuntricului

Read More »BTLT: Simulacrul în cultura și societatea contemporană, în dialog cu Roman Tolici și Andrei Gheorghe @ Galeria Mobius

feeder insider w/ Roman Tolici [en]

[ro]

feeder insider w/ Roman Tolici [en]

He slips by unremarked on the street, always prepared to find amazement in the ordinary and to capture its authentic moments; in the art world however he is impossible to pass unnoticed. Through his meaningful works sparked by profound observation and analysis, spiced up with an equally playful and tragic character, Roman Tolici has gained local and international acclaim, exploring themes such as death, religion, identity, the social and political backdrop and autobiographical elements as well. Born in 1974 in the Ghetlova village of the Soviet Socialist Republic of Moldova and settled in post-December Romania as a stipendiary of the Romanian state where he took animation and graphics courses, Roman Tolici highlights various aspects of life in Eastern Europe in his works while reflecting on universal questions. The 8th of October brings another personal exhibition of the artist at the Mobius Gallery and we took this opportunity to bring into discussion his artistic journey, his way of perceiving reality and the relationship between modern man and art.

keywords: hyperrealism, detail, East, analytical, bunny

I’m an avid consumer of… water.
The first thing I notice about a person… depends on the person. For some people what catches my attention are the eyes, for other, the shoes etc.
I miss… everything. All the time.
My favorite street in Bucharest… Victoriei Street.
Mondays… can be wonderful if you’re vacationing, on the seashore, enjoying the end of the weekend commotion.
I like being surrounded by… the Universe.
Look… Look!
The last dream I had… is impossible to share.
My favorite color… all of them.
3 promising Romanian artists… Brâncuși, Tzara, Bârlădeanu.

Read More »feeder insider w/ Roman Tolici [en]

feeder insider w/ Roman Tolici

[en]

feeder insider w/ Roman Tolici

Se strecoară neobservat pe stradă, mereu pregătit să fie uimit de cotidian și să-i surprindă momentele autentice; în mediul artistic însă e imposibil de trecut sub tăcere. Prin lucrările sale încărcate de semnificații izvorâte dintr-o adâncă observație și analiză, condimentată cu un spirit deopotrivă ludic și tragic, Roman Tolici a câștigat recunoaștere atât pe plan local, cât și internațional, explorând teme precum moartea, religia, identitatea, peisajul social-politic, dar și elemente autobiografice. Născut în 1974 în satul Ghetlova din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească și stabilit în România post-decembristă ca bursier al statului român, urmând cursuri de animație și grafică, Roman Tolici punctează aspecte ale Europei de Est în operele sale, reflectând asupra dilemelor lumii. 8 Octombrie aduce o nouă expoziție personală a artistului la Galeria Mobius, prilej cu care am stat de vorbă cu el despre drumul său în artă, modul de a percepe realitatea și relația omului modern cu arta.

keywords: hiperrealism, detaliu, Est, analitic, iepuraș

Sunt un mare consumator de… apă.
Primul lucru pe care îl observ la o persoană… depinde de persoană. La unele persoane observ ochii, la altele,  pantofii, etc.
Mi-e dor de… tot. Nonstop.
Strada preferată din București… Calea Victoriei
Lunea… poate fi o zi minunată dacă ești în vacanță, pe malul mării, bucurându-te că vacarmul de weekend s-a sfârșit.
Îmi place să fiu înconjurat de… Univers.
Privește… Privește!
Ultimul vis pe care l-am avut… de nepovestit.
Culoarea preferată… toate.
3 artiști români promițători… Brâncuși, Tzara, Bârlădeanu.

Read More »feeder insider w/ Roman Tolici

Been there liked that: Deschiderea Galeriei Mobius

Ieri am fost la deschiderea oficială a Galeriei Mobius, noul spațiu expozițional de pe strada Mendeleev nr. 2. Fondată de Mira Burke și Roxana Gamart, galeria se axează pe promovarea artei contemporane est-europene pentru a încuraja aprecierea acestui segment vibrant, dar adeseori minimalizat. Simulacrum – expoziția de inaugurare – cuprinde 11 lucrări noi ale lui Roman Tolici care analizează modul în care definim conceptele ce conturează structura funcțională a existenței noastre. Curatorul expoziției este criticul de artă format la Oxford și stabilit în Elveția Simon Hewitt, un colaborator reputat al The Art Newspaper, Art + Auction și The Huffington Post.

“Out of Tolici’s final riddle in his SIMVLACRVM series – out of Death and Finality – comes forth Beauty: fluttering and ephemeral.” – Simon Hewitt, curator

Read More »Been there liked that: Deschiderea Galeriei Mobius