Administratia Fondului Cultural National

PIESA CU RESPONSABILITATE LIMITATA @ Sala Stere Popescu

PIESA CU RESPONSABILITATE LIMITATA @ Sala Stere Popescu
21 Martie, 19:30

PIESA CU RESPONSABILITATE LIMITATA
Dupa o idee de: Cosmin Manolescu, Mihaela Dancs, Stefania Ferchedau
Directie artistica si interpretare: Mihaela Dancs & Cosmin Manolescu

Productie: ZonaD/ Fundatia Gabriela Tudor

Finantatori: Administratia Fondului Cultural National

Cu sprijinul: Centrul National al Dansului Bucuresti

Durata: aprox. 50 min

Read More »PIESA CU RESPONSABILITATE LIMITATA @ Sala Stere Popescu