feeder.ro events calendarCALENDAR

Avid planner or spontaneous explorer? Whatever your philosophy, this is where your thoughts of spending a quiet day at home come to die. Search by date or popular category to find the perfect event for savouring urban life.

Loading Events

← Back to Events

Institutul Francez

0374 125 200||http://www.institutfrancais.ro

Last updated on March 29th, 2019 at 04:14 pm

Institutul Francez este unul dintre cei mai mari și mai influenți operatori culturali și de cooperare străini din România. În cei peste 80 de ani de existență pe teritoriul țării, Institutul a devenit principalul instrument de cooperare, de experiză și de consiliere franco-română în domeniile cultural, educațional, universitar, științific și lingvistic. Rămânând fidel misiunii sale primare, aceea de difuzare a culturii și a valorilor franceze pe scena internațională, IFR apără și militează în favoarea libertății de exprimare și a diversității, în contextul noilor provocări și turbulențe cu care se confruntă spațiul european și mondial.
Aflat sub autoritatea Ministerului francez al Europei și al Afacerilor externe și acționând sub patronajul Ambasadei Franței la București, Institutul Francez din România se compune din patru poluri principale – București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara – cărora li se adaugă alianțele franceze din Brașov, Constanța, Pitești și Ploiești. Toate aceste elemente compun o rețea de cooperare solidă, permanent deschisă și receptivă la propunerile tuturor partenerilor români potențiali, din domeniile de competență. Activitățile Institutului Francez sunt structurate în funcție de trei axe prioritare: promovarea limbii franceze în rândul publicului școlar, universitar și profesional român; difuzarea culturii și a creației artistice franceze, în parteneriat cu instituțiile și actorii culturali români; susținerea activă a cooperării franco-române în domeniul francofoniei. În toate proiectele pe care le promovează, IFR încurajează creativitatea, inovația și calitatea rezultatului.
L’Institut français est l’un des opérateurs culturels et de coopération les plus importants et influents de Roumanie. Avec une expérience de plus de 80 ans dans le pays, l’Institut est devenu, au fil du temps, le principal instrument franco-roumain de coopération, de conseil et de promotion du savoir-faire dans les domaines culturel, éducationnel, universitaire, scientifique et linguistique. Fidèle à sa mission primordiale, celle de diffusion de la culture et des valeurs françaises sur la scène internationale, l’IFR défend et milite en faveur de la liberté d’expression et de la diversité, dans le contexte des nouveaux défis auxquels se voient confronter l’Europe et le monde en général, à tous les niveaux.
Agissant sous le patronage de l’Ambassade de France à Bucarest, l’Institut français de Roumanie se compose de quatre antennes principales – Bucarest, Cluj-Napoca, Iași et Timișoara – auxquelles s’ajoutent les Alliances françaises de Brașov, Constanța, Pitești și Ploiești. Tous ces éléments composent un réseau de coopération solide, constamment ouvert et réceptif aux propositions des éventuels partenaires roumains des domaines de compétence. Les activités de l’IFR s’articulent autour de troix axes prioritaires – promotion de la langue française dans les rangs des publics scolaire, universitaire et professionnel roumains ; diffusion de la culture et de la création artistique française en Roumanie, en partenariat avec les institutions et les acteurs culturels roumains ; appui actif à la coopération franco-roumaine en matière de francophonie. Dans tous les projets qu’il soutient, l’Institut français de Roumanie encourage la créativité, l’innovation et la qualité des résultats.
  • There were no results found.

feeder logo Submit your event© 2004 - 2020 feeder.ro

CONTACT US

Send us an email using this contact form and we will get back to you as soon as possible, usually in 1-2 working days. Thank you! 😊

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account