feeder.ro events calendar CALENDAR

Avid planner or spontaneous explorer? Whatever your philosophy, this is where your thoughts of spending a quiet day at home come to die. Search by date or popular category to find the perfect event for savouring urban life.

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Săptămâna Europeană a Limbilor 21-29 septembrie 2018

Fri, 21 Sep 2018 - Sat, 29 Sep 2018

Săptămâna Europeană a Limbilor 21-29 septembrie 2018

Săptămâna Europeană a Limbilor 21-29 septembrie 2018

Voi câte limbi vorbiţi? În fiecare an, pe 26 septembrie celebrăm Ziua Europeană a Limbilor. În 2018, sărbătorim diversitatea lingvistică a Europei nu doar o singură zi, ci timp de o săptămână
întreagă!

Reţeaua institutelor culturale europene, EUNIC România, şi Comisia Europeană, în parteneriat cu Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Centrul Naţional de Cultură al Romilor
„Romano Kher”şi Europa FM v-au pregătit o serie de evenimente speciale – ateliere, conferinţe,
proiecţii de film, jocuri, concursuri şi o expoziţie – dedicate diversităţii lingvistice.

Se spune că e extraordinar să stăpâneşti mai multe limbi străine! Concret, cum ne ajută acest
lucru să ne apropiem de oameni aparţinând unor culturi diferite şi să ne dezvoltăm pe plan
personal? Ce se întâmplă în creierul fiecăruia dintre noi atunci când trecem de la o limbă la alta?
Ar fi oare posibil, cândva, să vorbim limbi diferite dar să ne înţelegem între noi? Descoperiţi
modul în care multilingvismul ne îmbunătăţeşte performanţele mentale și face casa noastră
comună europeană mai trainică.

21.09, 17.30, Atrium-ul Institutului Francez Bucureşti (Bd. Dacia 77) – „Cum traducem poezie;
avantajele Festivalurilor internaţionale de poezie”, conferinţă cu participarea poeţilor Chantal
Danjou (Franţa) şi Germain Droogenbroodt (Belgia). Conferinţă în limba franceză cu traducere
simultană în limba română.

Autoare a peste treizeci de lucrări (poezie, eseu, proză), critic literar, doctor în literatură, profesor cu o
carieră îndelungată, Chantal Danjou este, în prezent, formator în cadrul instituţiilor universitare care
formează cadre didactice ; în paralel, contribuie la popularizarea poeziei contemporane în cadrul asociaţiei La Roue Traversière, căreia îi este membru fondator. Germain Droogenbroot este poet, traducător şi editor. Volumele sale de poezie au fost publicate în 28 de ţări. Organizează sau face parte din consiliile de conducere ale unor evenimente europene prestigioase de poezie, precum Festivalul „Mihai Eminescu” din România, al cărui vice-preşedinte este. Chantal Danjou şi Germain Droogenbroot studiază evoluţia limbii în lirica actuală, modificările intervenite în adresare şi la nivel conceptual.

22.09, 15.00, Mediateca Institutului Francez din Bucureşti (Bd. Dacia 77) – ateliere ludice de
limbă franceză pentru copii şi părinţi, Samedi cu jocuri.

22.09, 17.00, Cinema Elvire Popesco (Bd. Dacia 77) – proiecţie de film – La Cour de Babel de Julie
Bertucelli (2013). Documentarul urmăreşte, timp de un an întreg, cotidianul unei clase de liceeni
de la Colegiul parizian La Grange aux Belles. Toţi aceşti adolescenţi sunt veniţi din toate colţurile
lumii, nu au prea multe în comun la început, iar şansa comunicării lor este învăţarea unei limbi
comune, franceza în cazul de faţă… Film în mai multe limbi subtitrat în limba română

24.09, 18.30, Atrium-ul Institutului Francez Bucureşti (Bd. Dacia 77) – expoziţie – Traducerea
automată : revoluţia inteligenţei artificiale. Mulţumită progreselor inteligenţei artificiale,
traducerea automată cunoaşte o dezvoltare fără precedent. Cât de performant este, de fapt,
acest tip de traducere? Ce întrebuinţări ar putea avea? O expoziţie concepută de Cité des
Sciences et de l’Industrie, un lieu Universcience (Paris). Expoziţie prezentată în colaborare cu
Bucharest Science Festival

24.09, 18.30, Atrium-ul Institutului Francez Bucureşti (Bd. Dacia 77) – „Ce spun? Ce înţelegi?”,
jocuri şi experienţe interactive de traducere (public tânăr şi adult) ; „În mintea unui interpret de
conferinţă” – sesiune de întrebări şi răspunsuri (Q/A) despre experienţa unui astfel de
profesionist. Eveniment în mai multe limbi; Q/A în limba română.

25.09, 18.00, Atrium-ul Institutului Francez Bucureşti (Bd. Dacia 77) – „Limbile străine și creierul
uman”, conferinţă despre mecanismele neuro-lingvistice ale învăţării limbilor străine ţinută de
Michèle Kail, director de cercetare la CNRS (Centrul Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică) şi
membru al Laboratorului Structuri formale ale limbajului (CNRS &; Paris 8).

Autoare a numeroase lucrări, având o activitate de pionierat în domeniul studiilor interculturale ale învăţării limbilor străine în Franţa, Michèle Kail a schimbat abordarea cercetărilor în acest sector ştiinţific, privilegiind mai degrabă procesul de dobândire a cunoştinţelor decât competenţele finale.
Cercetătoarea a contribuit la elaborarea unui model interconectat şi multicultural al înţelegerii şi
utilizării unei limbi. Conferinţă în limba franceză cu traducere simultană în limba română.

27.09, 9.00, Atrium-ul Institutului Francez Bucureşti (Bd. Dacia 77) – Lansarea setului de cărţi Je
découvre le français, metodă de învăţare a limbii franceze pentru clasele pregătitoare (6-7 ani),
realizată de specialiştii Institutului Francez din România ; conferinţă despre învăţarea timpurie a
limbilor străine în cadrul reuniunii profesionale Jeudidactique (public – cadre didactice din
învăţământul preşcolar şi primar vorbitori de limba franceză, profesori de limba franceză,
directori de şcoli şi grădiniţe, studenţi).

28.09, 18.00, Atrium-ul Institutului Francez Bucureşti (Bd. Dacia 77) – Masă rotundă Care este
impactul inteligenţei artificiale asupra învăţării limbilor străine?, cu Michèle Kail şi Yves
Demazeau, director de cercetare la CNRS (Centrul Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică),
moderată de Corina Negrea, jurnalist ştiinţific; dezbatere înregistrată şi retransmisă de Radio
România Cultural. Masă rotundă în limbile franceză şi română, cu traducere simultană în ambele
limbi.

29.09, 10.00-15.00, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” (Șos. Pavel Kiseleff 1) –
Vulpea se ascunde în cuvinte, aventuri şi vânătoare de comori lingvistice pentru copii şi părinţi la
Muzeul Antipa; 15.15 – tombola cu premii pentru cei care au dezlegat enigma vânătorii de
comori

29.09, 10.15-12.00, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” (Șos. Pavel Kiseleff 1) –
„Cum mă cheamă?”, atelier multilingvistic pentru copii (5-10 ani), de descoperire şi cunoaştere a
animalelor (înscrieri la info@antipa.ro).

24-28/29.09, Europa FM – Ce limbă vorbesc?, concurs radio despre limbile europene.

Săptămâna Europeană a Limbilor 2018 – Europa e a noastră, să-i vorbim limbile!
Un eveniment: EUNIC România / Comisia Europeană, în cadrul « 2018 : Anul European al Patrimoniului Cultural »
În parteneriat cu: Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Centrul Național de Cultură a Romilor „Romano Kher”

Organizatori: Balassi Intézet Bukarest, British Council Romania, Camões – Instituto da Cooperação e da Língua Romania, Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού – Fundaţia Culturală Greacă, Goethe-Institut Rumänien, Institut Français de Roumanie, Instituto Cervantes de Bucarest, Institutul Cultural Român
Instytut Polski w Bukareszcie, Istituto Italiano di Cultura Bucarest, Sveriges ambassad i Bukarest
Yunus Emre Enstitüsü – Bükreş
Un proiect recomandat de: Europa FM

Informaţii în timp real – https://www.facebook.com/events/279064249579846/
Urmăriţi-ne şi pe www.eunic-romania.eu

#EDLangs #SEL2018

La Semaine Européenne des Langues 21-29 septembre 2018

Et vous, combien de langues vous parlez ? Tous les 26 septembre, nous marquons la Journée
Européenne des Langues. En 2018, nous ne nous limitons pas à un seul jour, mais nous fêtons la
diversité linguistique de l’Europe pendant toute une semaine !

Le Réseau des instituts culturels européens, EUNIC Roumanie, et la Commission Européenne, en
partenariat avec le Musée National d’Histoire naturelle « Grigore Antipa », le Centre National
pour la Culture des Roms « Romano Kher » et Europa FM vous ont spécialement concocté
ateliers, conférences, projections de films, jeux et concours : autant d’événements dédiés au
plurilinguisme.

On nous dit que parler plusieurs langues, c’est génial ! Toutefois, comment cela nous aide-t-il à
nous rapprocher de personnes issues d’autres cultures et à mieux nous développer sur le plan
personnel ? Qu’est-ce qui se passe dans nos têtes quand nous passons d’une langue à une
autre ? Serait-il possible, un jour, de parler des langues différentes mais de nous comprendre,
malgré tout, entre nous, tels ces animaux qui vivent autour de nous ? Découvrez comment le
plurilinguisme améliore nos performances cognitives et renforce notre maison européenne
commune.

21.09, 17h30, Institut français de Bucarest (77, Bd. Dacia) – « Comment traduire la poésie ; les
atouts des Festivals internationaux de poésie », conférence avec la participation des poètes
Chantal Danjou (France) et Germain Droogenbroodt (Belgique). Conférence en français avec
traduction simultanée en roumain.

Auteur d’une trentaine d’ouvrages (poésie, essai, prose), critique littéraire, docteur ès lettres, professeur durant de nombreuses années, Chantal Danjou intervient à présent dans des instituts universitaires de formation d’enseignants et fait connaître la poésie contemporaine avec l’association qu’elle a cofondée, La Roue Traversière. GERMAIN DROOGENBROODT est poète, traducteur et éditeur. Ses recueils de poèmes ont été publiés dans 28 pays. Il organise ou fait partie des conseils directeurs de prestigieuses rencontres européennes de poésie, telles le Festival « Mihai Eminescu » en Roumanie, dont il est vice-président.

Chantal Danjou et Germain Droogenbroot interrogent l’évolution du langage dans la poésie
contemporaine ainsi que les changements intervenus au niveau conceptuel et dans la manière de
s’adresser au lecteur.

22.09, 17h00, Cinéma Elvire Popesco (77, Bd. Dacia) – projection de film – La Cour de Babel de
Julie Bertucelli (2013). Le documentaire suit, pendant toute une année, le quotidien d’une classe
d’élèves du Collège parisien La Grange aux Belles. Tous ces jeunes gens sont venus des quatre
coins du monde, ils n’ont pas beaucoup de choses en commun, au départ, et pour donner une
chance à la communication ils doivent tous apprendre une langue commune, le français en
l’occurrence… Film en plusieurs langues sous-titré en roumain

24.09, 18h30, Atrium de l’Institut français de Bucarest (77, Bd. Dacia) – exposition – Traduction
automatique : la révolution de l’intelligence artificielle. Grâce aux progrès de l’intelligence
artificielle, la traduction automatique connaît un essor sans précédent. Quelles en sont les
performances réelles ? Quels usages actuels et à venir ? Une exposition conçue par la Cité des

Sciences et de l’Industrie, un lieu Universcience (Paris). Exposition présentée en partenariat avec
Bucharest Science Festival

24.09, 18h30-20h30, Atrium de l’Institut français de Bucarest (77, Bd. Dacia) – „Qu’est-ce que je
dis ? Qu’est-ce que vous comprenez ?”, jeux et expériences interactifs de traduction (public
jeune et adulte) ; « Dans la tête d’un interprète de conférence » – session Q/R autour de
l’expérience d’un professionnel. Evénement en différentes langues ; Q/R en roumain

25.09, 18h00-20h00, Atrium de l’Institut français de Bucarest (77, Bd. Dacia) – « Les langues
étrangères et le cerveau humain », conférence sur les mécanismes neuro-linguistiques de
l’apprentissage des langues étrangères par Michèle Kail, directrice de recherche au CNRS et
membre du Laboratoire Structures formelles du langage (CNRS & Paris 8). Auteur de nombreux
ouvrages, pionnière dans la promotion des études interculturelles sur l’apprentissage des
langues en France, Michèle Kail a changé l’approche dans ce domaine, ciblant le processus
d’acquisition des connaissances et non plus les compétences. Elle a contribué à l’élaboration
d’un modèle interconnecté et multiculturel de compréhension et d’usage d’une langue.
Conférence en français avec traduction simultanée en roumain.

27.09, 9h00, Atrium de l’Institut français de Bucarest (77, Bd. Dacia) – Lancement du kit
d’ouvrages Je découvre le français, méthode d’apprentissage du français pour les classes
préparatoires (6-7 ans), conçue par les spécialistes de l’Institut français de Roumanie ;
conférence sur apprentissage précoce des langues étrangères dans le cadre de la rencontre
professionnelle Jeudidactique (public – instituteurs et enseignants locuteurs de français,
directeurs d’écoles et de maternelles, étudiants).

28.09, 18h00, Atrium de l’Institut français de Bucarest – Table ronde Quel impact de l’intelligence
artificielle sur l’apprentissage des langues ?, avec Michèle Kail et Yves Demazeau, directeur de
recherche au CNRS, et Corina Negrea, journaliste scientifique ; débat enregistré et retransmis
par Radio Roumanie Culture.

29.09, 10h00-15h00, le Musée National d’Histoire Naturelle « Grigore Antipa » (1, Șos. Pavel
Kiseleff) – « Le renard se cache entre les mots », chasse aux trésors linguistiques pour enfants et
parents; 15h15 – tombola avec des prix pour ceux ayant résolu l’énigme de la chasse aux trésors.

29.09, 10h15-12h.00, le Musée National d’Histoire Naturelle « Grigore Antipa » (1, Șos. Pavel
Kiseleff) – « Qui suis-je ? », atelier ludique plurilingue pour les enfants (5-8 ans) de découverte et
connaissance des animaux (sur inscription à info@antipa.ro).
24-28/29.09, Europa FM – « Quelle langue je parle ? », quiz radio sur les langues européennes.

La Semaine Européenne des Langues 2018 – L’Europe nous appartient, parlons ses langues!
Un événement : EUNIC Roumanie / Commission Européenne, sous le label « 2018 : Année Européenne du Patrimoine Culturel »
En partenariat avec : Le Musée National d’Histoire naturelle « Grigore Antipa », Le Centre National pour la Culture des Roms « Romano Kher »
Organisateurs : Balassi Intézet Bukarest,  British Council Romania
Camões – Instituto da Cooperação e da Língua Romania
Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού – La Fondation culturelle hellénique, Goethe-Institut Rumänien
Institut Français de Roumanie, Instituto Cervantes de Bucarest, Institutul Cultural Român
Instytut Polski w Bukareszcie, Istituto Italiano di Cultura Bucarest, Sveriges ambassad i Bukarest
Yunus Emre Enstitüsü – Bükreş
Un événement recommandé par : Europa FM

Informations en temps réel – https://www.facebook.com/events/279064249579846/
Suivez-nous aussi sur www.eunic-romania.eu
#EDLangs #SEL2018

Details

Start:
Fri, 21 Sep 2018
End:
Sat, 29 Sep 2018
Event Categories:
, ,
Event Tags:
, , ,
Website:
https://www.facebook.com/events/279064249579846/

Venue

București
București, Romania + Google Map

CONTACT US

Send us an email and we'll get back to you, asap. Thank you! ⭐️

Sending

© 2004 - 2019 feeder.ro

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account