feeder.ro events calendarCALENDAR

Avid planner or spontaneous explorer? Whatever your philosophy, this is where your thoughts of spending a quiet day at home come to die. Search by date or popular category to find the perfect event for savouring urban life.

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Exp_05: Despre lumină și simplitate

Sat, 18 Aug 2018 ⏐6:00 pm - 8:00 pm

Exp_05: Despre lumină și simplitate

Exp_05: Despre lumină și simplitate

Please scroll down for English.

/RO: EXP_04: DESPRE LUMINĂ ȘI SIMPLITATE
Vernisaj: 18.08.2018, 18:00
Perioada de vizitare: 19.08–02.09.2018, între orele de vizitare ale muzeului.

Sâmbătă, 18.08, începând cu 18:00, se deschide o nouă expoziție care scoate în față noile generații de artiști în Cafeneaua MNAC, aflată la etajul 4 al muzeului.

O FLORINA. LUCRĂRI DIN SERIILE DAY FOR NIGHT, ILLUSORY ILLUSTRATIONS, SAGRADA FAMILIA

Sagrada Familia este proiectul meu de disertație. Am folosit ca referință toate pozele de familie și am avut ca temă discrepanțele dintre generații. Am observat conflicte generate de vârstă, dar la final am înțeles viziunea asupra vieții în totalitatea ei a fiecărui membru al familiei. Cel mai important aspect al acestei serii de lucrări a fost descoperirea de sine.

Day for Night face referire la tehnica de filmare utilizată cu precădere în anii ’50-’60 de a folosi ziua filtre puternice care imită noaptea. Prin această serie analizez tendința minții umane de a se adânci în întuneric. Nu este deloc surprinzător cât de ușor acceptă oamenii acest lucru.

În Illusory Illustrations am abordat tema identității artistice. Laitmotivul este simbolul zeiței Venus, simbol recurent în istoria artei. Aceasta este reprezentată sub forma unei zeițe moarte, a frumuseții fizice prin intermediul autoportretului. Titlul acestui ciclu de lucrări subliniază percepția mea că acest filtru inițial de apreciere fizică sau de gen nu va dispărea niciodată.
Împreună lucrările vorbesc despre cautări în obscuritate, în iluzoriu și cercetări în conștiința colectivă.

EMA VOINESCU. LUCRĂRI ȘI FRAGMENTE DIN SERIILE GRĂDINA ȘI FLEBOGRAFIE.

Colajele din proiectul Grădina sunt compuse din elemente mici, nesemnificative, resturi găsite în jurul mesei de lucru și al atelierului, elemente vegetale. Atunci când nu sunt scoase din context, există obiecte care trec neobservate, rămân ascunse.
Odată ajunse în lucrări, ele îşi pierd semnificaţia şi devin elemente de compoziţie, a căror formă/culoare/textură este percepută în relaţie cu celelalte elemente.
Lucrările ulterioare colajelor continuă seria ieșind din spațiul bidimensional al colii de hârtie. Astfel, obiectele sunt ordonate direct pe perete, dispuse in linii verticale, pentru a fi percepute în ansamblu, dintr-o privire.

Seria Flebografie (radiografie a venelor) conține desene în cărbune și obiecte din lemn carbonizat. Această serie are ca punct de plecare desene care înfățișează siluete vegetale. Opțiunea de a reprezenta arbori sau ramuri se leagă de ideea de creștere/drum/bifurcație.
Surprinderea în fața siluetelor atât de diverse ale copacilor m-a făcut să caut această diversitate și în anatomia umană. Astfel, au apărut lucrările în care cei din jur sunt portretizați reprezentând desenul unic al venelor de la încheietura mâinii.
Tehnicile de lucru alese (desen în carbune, lemn carbonizat) creează un dublu dialog: între semnele grafice (obținute din observarea venelor) și obiecte (ramurile negre); între cărbunele folosit ca instrument de desen și ramurile carbonizate (devenite lucrări în sine).

Vizitarea expoziției este inclusă în prețul biletului de acces în muzeu (16 lei).
Pentru a ajunge mai ușor la muzeu, folosiți acest pin pe hartă:
Muzeul Național de Artă Contemporană
București 030167, România
https://goo.gl/maps/vZoZusiePi62.

/EN: EXP_04: ABOUT LIGHT AND SIMPLICITY
Exhibition opening: 18.08.2018, 6:00 PM
Visiting period: 19.08–02.09.2018, during museum visiting hours.

On Saturday, August 18, starting at 6:00 PM, a exhibition putting the new generations of artists under the spotlight opens to the public in the MNAC Café.

O FLORINA. WORKS FROM THE DAY FOR NIGHT, ILLUSORY ILLUSTRATIONS AND SAGRADA FAMILIA SERIES

Sagrada Familia is my thesis project. Using all my family’s photos as a reference, I followed differences between generations. Observing conflicts generated by age lead me to understand a vision of life in its wholeness for each of my family’s members. The most important aspect of this pursuit was a better understanding of the self.

Day for Night is a reference to the filming technique mostly used throughout the ’50s-’60s, when filters that mimmick night-time were used during the day. Through this series I analyse the tendency of the human mind to delve into darkness. It’s not surprising how easily people accept this.

In Illusory Illustrations I touched the subject of artistic identity. The recurring motif of goddess Venus. She is represented by a deceased goddess, through the physical beauty through the self-portrait. This series underlines my perception that the filter of physical or gender appreciation will never disappear. Together, the works speak about searching into the obscure, the illusory and the collective conscience.

EMA VOINESCU. WORKS AND FRAGMENTS FROM THE GARDEN AND PHLEBOGRAPHY SERIES.

The collages in the Garden project are composed from small, unsignificant elements, leftovers found around the working table and the atelier, vegetal elements. When not taken out of context, there are objects that go unnoticed, that stay hidden. Once they end up being part of a work, they lose their significance and become composition elements, whose form/color/texture is perceived in relation to the other elements.
Later works continue the series of collages, leaving the bi-dimensional space of the paper. Thus, objects are ordered direcly on the wall, in vertical lines, so as to be perceived as a whole, at a glance.

The Phlebography (vein radiography) series contains coal drawings and carbonized wood objects. This series starts from drawings picturing plant silhouettes. The option to represent trees or branches is related to the idea of growth/path/fork in the road.
A sense of astonishment for the variety of shapes in trees made me look for a similar diversity in human anatomy. Thus, works in which people around me are portretized through the unique drawing of the veins around their writsts appeared. The chosen work techniques of coal drawings and carbonized wood create a double dialogue, between graphic symbols and objects, between coal as a drawing instrument and carbonized branches, which become works in themselves.

Visiting the exhibition is included in the entrance ticket (16 lei).
For easier access to the museum, please consult with the pin on the map:
The National Museum of Contemporary Art
Bucharest 030167, Romania
https://goo.gl/maps/vZoZusiePi62.

Details

Date:
Sat, 18 Aug 2018
Time:
6:00 pm - 8:00 pm
Event Categories:
, , ,
Event Tags:
,
View Event Website

Organizer

MNAC
Phone:
+40 21 318 9137
Email:
info@mnac.ro
View Organizer Website

Venue

MNAC
Muzeul Național de Artă Contemporană, Strada Izvor 2-4
Bucharest, Sector 5 050563 Romania
+ Google Map
Phone:
+40 21 318 9137
View Venue Website

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

feeder logo Submit your event