feeder.ro events calendarCALENDAR

Avid planner or spontaneous explorer? Whatever your philosophy, this is where your thoughts of spending a quiet day at home come to die. Search by date or popular category to find the perfect event for savouring urban life.

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Complicități înstrăinate / Remote Complicities @ Salonul de proiecte

Wed, 24 Apr 2019 ⏐3:00 pm - Sun, 9 Jun 2019 ⏐7:00 pm

Complicități înstrăinate / Remote Complicities @ Salonul de proiecte

Complicități înstrăinate / Remote Complicities

(please scroll down for English version)

Complicități înstrăinate

Artiști: Helen Anna Flanagan, Alice Gancevici & Remus Pușcariu, Laurent-David Garnier, Informal Strategies – Doris Denekamp & Geert van Mil, Yazan Khalili, Kristin Wenzel

Curatori: Alice Gancevici & Remus Pușcariu

24 aprilie – 9 iunie, 2019

Vernisaj: Miercuri, 24 aprilie, 19:00

Mobilitatea este ubicuă, și, chiar mai mult, e un imperativ. Oamenii și lucrurile se mișcă din ce în ce mai rapid și mai departe – embleme ale unei contemporaneități lichide. Informația circulă cu viteza luminii, în timp ce proiectul capitalist abstractizează și încriptează tot ceea ce se află în jurul nostru pentru a produce date cuantificabile. Pe de altă parte, politica și rețelele de socializare ne țin captivi într-un nor de afecte menite să ne coloreze viața, iar experiența continuă a acestor intensități face ca mesajele care ne parvin să fie eficace, seducătoare și acaparatoare. Trăim într-o atare confuzie încât apophenia – nevoia de a căuta sensuri în lucruri și realități disparate – devine modalitatea predilectă și instrumentul de decriptare a unei lumi instabile.

Operăm într-o criză perpetuă, duși de torenți, încercând mereu să conferim soliditate terenului de sub noi. A devenit o obișnuință să ne târâm de colo-colo și să fim secătuiți de deciziile pe care le luăm minut de minut. Problemele globale se instanțiază local, dar violența care se petrece în altă parte a devenit nespectaculoasă, deși ea traumatizează oameni și locuri. Neînțelegerea legată de ceea ce reprezintă cauza și efectul dă naștere la profeții aiuritoare despre lumea post-apocaliptică. Profețiile construiesc scenarii suficient de convingătoare, astfel încât comunități întregi contemplează sfârșitul sau punctul de ruptură, iar teama legată de acest deznodământ amplifică reflexele toxice și precipită de fapt prăbușirea, totul în numele nevoii de a o evita.

Complicități înstrăinate” a pornit din nevoia de a ne examina propriile poziții și de a identifica vulnerabilitățile și incongruențele noastre în raport cu mediul în care trăim. Pentru a ajunge la o reprezentare a prezentului – care ar putea fi la fel de bine privit ca un trecut care se repetă în buclă – am pornit de la premisa că trebuie să vorbim despre nedreptăți și inconsistențe, explorând traume majore sau minore, care altminteri ar fi ascunse sub preș, ca și cum nu s-ar fi produs niciodată.

Prin abordarea unor probleme globale care par să nu aibă rezolvare – precum proiectul socialist, lupta palestiniană, libertatea de mișcare – expoziția aduce împreună o serie de contribuții care sunt profund înrădăcinate în contextele de unde provin. Ele se articulează prin intermediul unor metodologii individuale și colective, iar ceea ce rezultă sunt diverse instrumente de adaptare, cadre speculative, acțiuni de natură politică sau utopică, sau pur și simplu ficțiuni, produse local, deși e vorba de o localitate dinamică, aflată „în tranzit”. Ceea ce le unește este reflecția despre simțul tocit de orientare într-o realitate compozită. Lucrările din expoziție invocă așadar vise, narațiuni, interviuri, eforturi și schele; ele par că navighează conform unor scheme computaționale care descriu relația dintre mișcarea umană și mediul înconjurător.

Această expoziție este organizată de Asociația Salonul de proiecte, ca parte a proiectului „De la migrație la mobilitate. Istorii recente”.

Cu sprijinul: Universitatea Națională de Arte București, Bucharest AiR, Galeria Ivan București, Asociația pentru Dialog, Ocupare și Migrație CONECT, Revista ARTA

Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Sponsor: Corcova

Salonul de proiecte beneficiază de sprijinul pe termen lung al Fundației Art Encounters, Timișoara.

Salonul de proiecte este un program axat pe cercetare și producție, promovând arta contemporană din România prin realizarea de expoziții, publicații, prezentări și dezbateri care o plasează în dialog cu contextul regional și internațional. Salonul de proiecte a fost fondat în 2011 în cadrul MNAC Anexa, iar din 2016 funcționează ca centru independent de artă contemporană în Palatul Universul, București.
Echipa: Alexandra Croitoru, Magda Radu, Ștefan Sava

Salonul de proiecte
Palatul Universul, Corp B, Etaj 1
Ion Brezoianu 23-25, București, România
Joi – Duminică / 15.00 – 19.00
www.salonuldeproiecte.ro
http://www.facebook.com/SdeProiecte

__________________________________________________________________

Remote Complicities

Artists: Helen Anna Flanagan, Alice Gancevici & Remus Pușcariu, Laurent-David Garnier, Informal Strategies – Doris Denekamp & Geert van Mil, Yazan Khalili, Kristin Wenzel

Curated by: Alice Gancevici & Remus Pușcariu

April 24 – June 9, 2019

Opening: Wednesday, April 24, 19:00

Mobility is ubiquitous, furthermore, an imperative. People and things move faster and further, advertising a liquid contemporaneity. As information travels at the speed limit of light, the capitalist project abstracts and encrypts everything around, in order to make it into quantifiable data. Meanwhile, politics and social media proxies bombard us with affective sound bites in order to funk things up, so that we can directly experience the intensities which make-up messages effectively immediate, seductive and binding. At these deep levels of confusion, apophenia is increasingly becoming the de facto pattern recognition and decryption tool for individuals making sense of the unstable world around them.

We operate in a long middle of crisis, carried by the torrent, in an attempt to re-solidify our standing grounds. The ordinary has become a shuffle in which all energy is sucked into decisions for life made minute to minute. Global issues instantiate locally, with violence that has become unspectacular, fracturing status-quos and traumatising places and people. Widespread misunderstandings about what is cause and what is effect continuously give rise to misplaced prophecies of a post-apocalyptic world. These prophecies act as MacGuffin plot devices for a population desperately reaching for a breaking point, a rift, a tear, almost to the point of willingly amplifying toxic habits and prompting collapse, all to escape this bottleneck.

“Remote Complicities” began with the incentive to instantiate our individual standings by searching for blind spots each has within her/his own environment. In order to take a snapshot of our stretching present (similarly, perhaps, a looping past), our premise is to address inconsistencies and injustices by means of exploring major or minor traumas that would otherwise be shoved off as ‘things that just happen.’

By looking at some of the unresolved global issues (such as the socialist project, the Palestinian struggle, liberty of movement), the show knits together a few contributions that deal in the currency of their own context of emerging. They are triggered by individual or shared methodologies which act as adaptive toolsets, speculative frames, political or utopian acts, or simply fiction, developed locally (‘in transit’ becomes a place in itself) to address the generalised feeble sense of orientation defined within our composite reality. The gathered contributions spiral around dreaming, interviewing, storytelling, sweat and scaffolds; navigating in patterns computed from the relationship between one’s movement and her surrounding environment.

This exhibition is organised by the Salonul de proiecte Association as part of the project “Migration and Mobility: Recent Histories.”

With the support of: The National University of Arts Bucharest, Bucharest AiR, Ivan Gallery Bucharest, The Association for Dialogue, Occupation and Migration CONECT, Revista ARTA

A cultural project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund
The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible for the content of the project or the manner in which the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient.

Sponsor: Corcova

Salonul de proiecte functions with the long-term support of the Art Encounters Foundation, Timișoara.

Salonul de proiecte is a program focused on research and production, which promotes Romanian contemporary art through exhibitions, publications, presentations and debates, while positioning it in dialogue with the regional and international context. Salonul de proiecte was founded in 2011 in the framework of MNAC Anexa and since 2016 it functions as an independent art space located in Palatul Universul, Bucharest.
Team: Alexandra Croitoru, Magda Radu, Ștefan Sava

Salonul de proiecte
Universul Palace
Building B, 1st floor
23-25 Actor Ion Brezoianu
Bucharest, Romania
Thursday – Sunday / 15:00 – 19:00
www.salonuldeproiecte.ro
http://www.facebook.com/SdeProiecte

Organizer

Salonul de proiecte
Email:
salonuldeproiecte@gmail.com
Website:
http://www.salonuldeproiecte.ro

Venue

Salonul de proiecte
Salonul de proiecte, Clădirea Universul, Etajul 1, Strada Ion Brezoianu 23-25
Bucharest, Bucharest 050023 Romania
+ Google Map
Phone:
+40726308328
Website:
http://www.salonuldeproiecte.ro
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

feeder logo Submit your event© 2004 - 2020 feeder.ro

CONTACT US

Send us an email using this contact form and we will get back to you as soon as possible, usually in 1-2 working days. Thank you! 😊

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account