CALENDAR

Avid planner or spontaneous explorer? Whatever your philosophy, this is where your thoughts of spending a quiet day at home come to die. Search by date or popular category to find the perfect event for savouring urban life.

« All Events

  • This event has passed.

Arhiva fotografică memorie și cercetare

Thu, 7 Jun 2018 ⏐7:00 pm - 9:00 pm

Arhiva fotografică: memorie și cercetare

(RO/ENG)
“Arhiva fotografică: memorie și cercetare”

Lansare program multianual 2018 – 2019

Participanți: Echipa Salonului de proiecte și Anca Oroveanu

Joi, 7 iunie, 19.00

Programul „Arhiva fotografică: memorie și cercetare” propune o abordare multi-disciplinară a unui subiect relevant pentru discuțiile actuale legate de reprezentarea culturii prin intermediul imaginii. Punctul de pornire în constituirea programului este reprezentat de un fond de imagini și negative fotografice acumulate de-a lungul mai multor decenii de Mihai Oroveanu. Pe lângă activitatea sa de fotograf, Mihai Oroveanu a dezvoltat un interes profesional mai larg privind domeniul fotografiei, cu gândul la înființarea unei instituții dedicate studiului imaginii și a mediului fotografic. Aceste planuri nu au putut fi duse la îndeplinire din pricina dispariției sale premature, dar arhiva construită de el a rămas în grija Ancăi Oroveanu, ceea ce permite demararea unor inițiative care o pot pune în valoare. Impresionanta colecție acoperă o perioadă de mai mult de 150 de ani și oferă o bază de studiu pentru o arie vastă de fenomene culturale ce pot fi analizate din multiple unghiuri. Prin puterea ei de reprezentare, fotografia este un martor al transformărilor sociale și un instrument de analiză antropologică de o importanță inestimabilă.

Cercetarea și prezentarea rezultatelor ei constituie o prioritate în cadrul acestui program, în conjuncție cu prezervarea și digitalizarea arhivei lui Mihai Oroveanu, care riscă altfel să se deterioreze și să devină în timp inutilizabilă. Prin acest program dorim să oferim un model de accesare vie și creativă a unei astfel de arhive, explorările teoretice dezvoltându-se în paralel cu cele artistice.

Programul „Arhiva fotografică: memorie și cercetare” este inițiat și organizat de Asociația Salonul de proiecte.

Cu sprijinul: Fundaţia Noua Europă București; Universitatea Națională de Arte București; CESI – Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii București; Asociația Centrul de Fotografie Contemporană Iaşi

Program multianual co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional

Programul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Parteneri media: Radio România; Revista ARTA

Sponsor: Corcova
Salonul de proiecte beneficiază de sprijinul pe termen lung al Fundației Art Encounters Timișoara.

Salonul de proiecte este un program curatorial inițiat în anul 2011 de Magda Radu și Alexandra Croitoru. Acest program își propune realizarea unor expoziții, prezentări și dezbateri care se concentrează predominant asupra artei contemporane din România, punând producțiile tinerilor artiști într-un context local și internațional mai larg. Între 2011 și 2015 Salonul de proiecte a activat în cadrul MNAC Anexa cu sprijinul Muzeului Național de Artă Contemporană din București. Începând cu toamna lui 2015 programul funcționează exclusiv prin intermediul Asociației Salonul de proiecte. Echipa: Alexandra Croitoru, Magda Radu, Ștefan Sava, Alina Bucur.

Salonul de proiecte
Tipografia Universul, Corpul B, Etaj 1
Ion Brezoianu 23-25, București, România
Joi – Duminică / 15.00 – 19.00
www.salonuldeproiecte.ro
http://www.facebook.com/SdeProiecte

_________________________________________________________________

[ENG]
“The Photographic Archive: Memory and Research”

The launch of the multiannual program 2018 – 2019

Participants: The team of Salonul de proiecte and Anca Oroveanu

Thursday, June 7th, 19.00

“The Photographic Archive: Memory and Research” program proposes a multidisciplinary approach to a subject relevant to current debates on the role of images in understanding culture. The starting point for our project was a collection of photographic images and negatives collected by Mihai Oroveanu over the course of many decades. In addition to his work as a photographer, Mihai Oroveanu developed a broader professional interest in the field of photography, in the hope of establishing an institution dedicated to the study of the image and photography as a medium. He was unable to fulfil this plan because of his premature death, but the archive he assembled has remained in the care of Anca Oroveanu, and this allows for initiatives to harness its potential. The impressive collection covers a period of more than 150 years and provides a basis for the study of a vast range of cultural phenomena that can be analyzed from multiple angles. Through its power of representation, photography is a witness to social changes and a tool for anthropological analysis of inestimable importance.

Research and the presentation of its results are a priority of the program, in conjunction with the preservation and digitization of Mihai Oroveanu’s archive, which otherwise runs the risk of deteriorating and becoming unusable in time. Through this program we wish to propose a model of both rigorous and creative access to such an archive, with theoretical explorations developing in parallel with the artistic research.

The program „The Photographic Archive: Memory and Research” is initiated by the Salonul de proiecte Association.

With the support of: New Europe Foundation Bucharest; The National University of Arts Bucharest; CESI – The Center of Excellence in Image Studies Bucharest; The Center of Contemporary Photography Association Iași.

A cultural project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund

The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible for the content of the project or the manner in which the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient.

Media partners: Radio Romania; ARTA Magazine

Sponsor: Corcova

Salonul de proiecte functions with the long-term support of the Art Encounters Foundation, Timișoara.

Salonul de proiecte is a curatorial program initiated in 2011 by Magda Radu and Alexandra Croitoru. The program focuses through exhibitions, presentations and debates on the Romanian contemporary art, while positioning young artists’ productions into a broader context, local as well as international. Between 2011 and 2015 Salonul de proiecte was located within MNAC Anexa and was supported by the National Museum of Contemporary Art in Bucharest. Since the fall of 2015, the program functions exclusively through the Salonul de proiecte Association. Team: Alexandra Croitoru, Magda Radu, Ștefan Sava, Alina Bucur.

Salonul de proiecte
Universul Printing House, Building B, 1st Floor
Ion Brezoianu 23 – 25, Bucharest, Romania
Thursday – Sunday / 15.00 – 19.00
www.salonuldeproiecte.ro
http://www.facebook.com/SdeProiecte

Details

Date:
Thu, 7 Jun 2018
Time:
7:00 pm - 9:00 pm
Event Categories:
AFCN, Bucharest, culture, free time, photography, recommended, social
Event Tags:
arhiva, fotografie, salonul de proiecte, Social
View Event Website

Organizer

Salonul de proiecte
Email:
salonuldeproiecte@gmail.com
View Organizer Website

Venue

Salonul de proiecte
Salonul de proiecte, Clădirea Universul, Etajul 1, Strada Ion Brezoianu 23-25
Bucharest, Bucharest 050023 Romania
+ Google Map
Phone:
+40726308328
View Venue Website

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.