feeder.ro events calendar CALENDAR

Avid planner or spontaneous explorer? Whatever your philosophy, this is where your thoughts of spending a quiet day at home come to die. Search by date or popular category to find the perfect event for savouring urban life.

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Adelina Ivan / Solo Show

Thu, 15 Mar ⏐7:00 pm - Thu, 3 May ⏐10:30 pm

Free
Adelina Ivan Solo Show

Adelina Ivan / Solo Show

[RO/EN]

A restaura sau cum structurile stabile
au nevoie de gesturi fragile / To restore or how the stable structures need frail gestures

Artist: Adelina Ivan
Curator: Anca Verona Mihuleț-Kim
March 15th – May 3rd 2018
Opening Exhibition:
Thursday, March 15th, 2018
19.00h – 22.30h
Venue: Anca Poterașu Gallery

[RO]

Seturi de gesturi repetitive, o cronologie care se desfășoară în falduri și spații de rezistență unde un substitut al sinelui își caută condiția sunt elemente care delimitează un univers conceptual unde misterul lucrurilor este protejat.
Expoziția „A restaura sau cum structurile stabile au nevoie de gesturi fragile” urmărește tocmai rearanjarea acelor lucruri și stări care revelează traseul conceptual al Adelinei Ivan, o artistă care în ultimii ani a surprins restructurarea timpului în fața ochiului critic al unui prezent fragmentat.
Obsesia pentru corp și trecutul personal atât de evidente în proiectele anterioare, cum ar fi lucrarea video „Atena adjusting her sandal” [Atena ajustându-și sandaua], prezentată în 2016 la ODD în București sau complexul de obiecte și video din expoziția „Frugalitas Severitas Fidelis”, care a avut loc la tranzit.ro/ București tot în 2016, a fost înlocuită de experimente în direcția compunerii relației dintre obiect și spațiu. Artista declară că din aceste explorări a rezultat „un fel de transformare reciprocă în care obiectul este conținut de spațiu, iar spațiul este înghițit de obiect, determinând un organism compus din piese cu fragilitate încorporată, gata să se destrame pentru a se reconstrui apoi. Procesul de transformare continuă a obiectului vestimentar, al țesăturii, prezervarea memoriei hainelor, interacțiunea dintre diferitele materiale, dinamica spațiului și a timpului sunt transpuse în instalațiile spațiale din această perspectivă”.
În expoziție, lucrările sunt dispuse într-un mod rațional, lăsând la o parte întâmplarea – există o încăpere dedicată memoriei și prezervării acesteia, o încăpere dedicată procesului și un non-spațiu în care este transpusă întinderea liniară a timpului, care de fapt face și legătura între cele două încăperi. În acest teritoriu al prezenței și absenței, se produce o conjuncție între spațiu și obiect, moment în care cele două coordonate se întrepătrund și se confundă, după principiul cristalizării, generând ceea ce este cunoscut sub numele de Punktraum [spațiul punct] – un model matematic al spațiului locuirii, al afinităților și legăturilor sensibile dintre liniile directoare care au dus la formarea acestei structuri stabile.(fragment din textul curatorial semnat de Anca Verona Mihuleț-Kim)
/
Adelina Ivan (n. 1970) trăiește și lucrează în București, Practica sa artistică urmărește o explorare continuă a materialelor textile, a limitelor și a posibilităților acestora. Căutând prin istorii fictive, amintiri și realități istorice deopotrivă, Adelina Ivan țese structuri narative disparate prin relaționări complexe. Artista examinează reflecția luminii asupra texturilor, structurilor și geometriilor într-o căutare artistică a compunerii și a dezintegrării materiei, a curgerii și a opririi timpului și a potențialității materiei de deconstrucție. Limbajul său arhitectural și auto-reflexiv folosește tehnici mixte, lucrând cu materiale textile, printuri și tehnici de reproducere ale imaginii, imagini scanate, video. Printre expozițiile sale personale se numără The Color of Geometry (PrivateOffSpace, Frankfurt, 2017), Time Delusion (Kube Musette, București, 2016), Atena adjusting her sandal (ODD București, 2016). Dintre expozițiile de grup menționăm: Bienala Alb-Negru (Satu Mare, 2017), Portaluri (Galeria Anca Poterasu, 2017), Frugalitas Severitas Fidelis (tranzit.ro/București, 2016), Are We Human (Istanbul Design Biennial, 2016), ReRe. Overriding Design with Art and Vice-Versa (Vienna Design Week, 2016).
……………………..……………………..……………………..…………………..

[EN]

Series of repetitive gestures, a chronology that flows in folds and resistance spaces where a substitute for the self is searching for its status are elements delineating a conceptual universe where the mystery of things is protected.
The exhibition entitled “To restore or how the stable structures need frail gestures” seeks that very rearranging of those states of mind and things that reveal the conceptual trajectory of Adelina Ivan, an artist that captured the restructuring of time against the critical eye of a fragmented present.
The obsession for the body and for the personal past, so noticeable in previous projects, such as the artworks “Atena adjusting her sandal”, exhibited in 2016 at ODD in Bucharest or the suite of art-objects and video-works from the exhibition “Frugalitas Severitas Fidelis”. which took place at tranzit.ro/Bucharest also in 2016, was replaced by experiments approaching the building of the relations between objects and space. The artist states that these explorations resulted in „a sort of mutual transformation in which the object is contained by space, and space is swallowed by the object, determining an organism built out of pieces with an innate fragility, ready to fall apart only to recompose themselves afterwards. The continuous transformation process of the clothing object, of the fabric, the preservation of its memory, the interaction between the different materials, space and time dynamics are transposed in the spatial installations stemming from this perspective”.
Within the exhibition, the artworks are arranged rationally, dismissing chance – there is a room dedicated to memory and its preservation, a room dedicated to the process and a non-space in which the linear spread of time is unravelled, connecting the two spaces. In this territory of presence and absence there is a conjunction between space and object, a moment when the two coordinates intertwine and merge on the principle of crystallization, generating what it is known as Punktraum [point space] – a mathematical model of a space of habitation, of sensitive connections and affinities between the directing lines that shaped this stable structure.(Excerpt from the curatorial text, signed by Anca Verona Mihuleț-Kim)
/
Adelina Ivan (b. 1970) lives and works in Bucharest. Her artistic practice is defined by a continuous exploration of textile materials, their limits and their possibilities. Scanning between fictional stories, personal memories and historical fact, Adelina Ivan weaves disparate narratives into a complex relationship. Her practice examines the reflection of light on different textures, structures and geometries in an artistic strife to disclose the making and unmaking of matter, the flow and immobility of time and the deconstructing potentiality of matter. A self-reflexive architectural language is used in a neutral series of mixed techniques that involve textiles, printing and reproduction techniques, scanned images, and videos. Her solo shows include The Color of Geometry (PrivateOffSpace, Frankfurt, 2017), Time Delusion (Kube Musette, Bucharest, 2016), Atena adjusting her sandal (ODD Bucharest, 2016). This a selected list of group shows: Black and White Biennial (Satu Mare, 2017), Portaluri (Galeria Anca Poterasu, 2018), Frugalitas Severitas Fidelis (tranzit.ro/Bucharest, 2016), Are We Human (Istanbul Design Biennial, 2016), ReRe. Overriding Design with Art and Vice-Versa (Vienna Design Week, 2016).

Organizer

Anca Poterasu Gallery
Phone:
0744 342 944
Email:
anca@ancapoterasu.com
Website:
http://www.ancapoterasu.com

Venue

Anca Poterasu Gallery
Str. Plantelor nr. 58, sector 2
Bucharest, 023975 Romania
+ Google Map
Phone:
0744 342 944
Website:
http://www.ancapoterasu.com

CONTACT US

Send us an email and we'll get back to you, asap. Thank you! ⭐️

Sending

© 2004 - 2018 feeder.ro

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account