Fă cunoștință cu juriul feeder.ro awards

Meet the jury for feeder.ro awards

[read in English]

Cum proiectul feeder.ro awards este în plină desfășurare, te invităm să afli mai multe despre fiecare membru al juriului.

feeder.ro/awards a propus o serie de premii pentru street art și intervenții artistice în spațiul public, proiecte transdisciplinare și compoziții de muzică electronică. Cele trei apeluri deschise și-au propus să exploreze în profunzime munca artiștilor, muzicienilor, creativilor și operatorilor culturali contemporani care aduc în față o combinație unică de abilitate, viziune și implicare. Publicul este încurajat să susțină artiștii preferați votând trei lucrări în fiecare categorie a apeluri lor deschise, în timp ce un juriu format din artiști consacrați, manageri culturali, artiști și muzicieni apreciați vor selecta nouă premii pentru excelență în domeniile respective. Publicarea rezultatelor este programată pentru luna septembrie.

Haideți să aflăm mai multe despre juriu.

Street art și intervenții în spațiul public

Homeboyldj este unul dintre primii writeri de pe scena locală, începând să picteze pereți încă din 1997. Prezența și aparițiile sale sunt super rare și acoperite de mister, însă arta sa este atemporală și impresionează întotdeauna. Folosind neîncetat stilul de lettering wild și elaborat ca formă de artă și expresie, lucrările sale au fost expuse la unele dintre cele mai importante evenimente locale de artă și design, precum Outline Festival, SISAF (Sibiu International Street Art Festival), NAG (Noaptea Albă a Galeriilor) și RDW (Romanian Design Week).

Ocu revitalizează ziduri și pânze de ceva vreme, făcând parte din Asociația La Un Loc, alături de alți artiști stradali locali bine cunoscuți, precum și de numeroase alte comunități axate pe promovarea artei urbane. Stilul ei încorporează o explorare permanentă a diferitelor tehnici și medii, inspirația contextuală și creativitatea fiind principalele forțe din spatele lucrărilor sale.

Pisica Pătrată desenează și schițează încă din copilărie, navigând treptat spre diverse alte medii, de la hârtie la pânză, pereți, instalații de artă și art toys. Stilul său distinct poate fi recunoscut cu ușurință, deoarece intervențiile sale publice ies întotdeauna în evidență și transmit mesaje profunde prin personajele și paleta de culori alese. De-a lungul timpului a fost implicat constant în numeroase programe și activități culturale, inclusiv în propriile noastre eforturi, promovând arta urbană și nu numai. El este, de asemenea, cel care se află în spatele designului unic al trofeelor pe care le vor primi câștigătorii acestei ediții a premiilor.

Proiecte transdisciplinare

Elvira Lupșa activează ca agent de artă: intermediază, concepe și produce proiecte culturale cu un focus pe artele vizuale. Din 2022, în calitate de Producător Cultural al Fundației Art Encounters, este coordonatoarea generală a două expoziții care fac parte din programul “Timișoara 2023 Capitală Europeană a Culturii”: Victor Brauner: Invenții & Magie și mult așteptata expoziție Brâncuși: Izvoare românești și perspective universale.
Ea este, de asemenea, una dintre fondatorii spațiului creativ “Insula 42” – un spațiu creativ alternativ care încurajează proiecte și conversații originale în inima Bucureștiului. A studiat istoria artei și filosofia în timp ce a locuit în Franța și New York. După ce s-a mutat înapoi în România, țara ei natală, a lansat și a colaborat la zeci de proiecte creative sub identitatea UNICAT & co.

Mihaela Ion este directoarea de creație la Revista Atelierul și Creative Night Talks, precum și membră a Asociației Internaționale a Criticilor de Artă (AICA) și curator pentru proiectul NeoNlitic, printre multe altele. Ea se concentrează pe promovarea artei contemporane, pe gestionarea proiectelor culturale inspirate și pe curatoriatul diverselor demersuri care sprijină artiștii în ascensiune și cei consacrați deopotrivă.

Octav Avramescu este co-fondator al Asociației Jumătatea Plină, a lucrat la Sâmbăta Sonoră, Săptămâna Sunetului, Semi Silent și la alte programe culturale, inclusiv la propriile noastre proiecte trecute și recente. Specializat în serigrafie, gravură și arte strâns legate de acestea, viziunea sa asupra mediului cultural urban modern a fost întotdeauna bine primită peste tot pe unde a trecut, deoarece gândurile sale transcend cu ușurință orice fel de granițe.

Compoziții de muzică electronică

Ramona Yacef s-a născut cu o pasiune puternică pentru muzică și instrumente muzicale și rămâne pe deplin dedicată drumului ei în viață, oferind în mod constant producții și seturi de DJ remarcabile. Influențată de un spectru larg de sunete, călătoriile ei sonice sunt fie calde și profunde, fie cu ritm susținut și orientate spre ringul de dans, încorporând groove-uri electrice și compoziții antrenante. Cu sediul la Paris, ea a fondat Lescale Recordings pentru a publica tot felul de muzică electronică care aduce în față calitatea, autenticitatea și consecvența.

Cristi Cons este cunoscut atât pe scena muzicii electronice locale, cât și pe cea internațională, deoarece producțiile sale alături de Vlad Caia în cadrul trupei SIT și materialele publicate prin intermediul casei lor de discuri Amphia au inspirat cu siguranță mii de oameni din întreaga lume. Înțelegerea sa profundă a frecvențelor sonore și a groove-ului este cu siguranță de luat în considerare atunci când vorbim despre muzică, deoarece producțiile sale au stârnit imaginația multor oameni, mai ales când menționăm release-urile sale cu Eklo, Meander, Serialism, Fuse London, Adam’s Bite, Witching Hour și Berg Audio, pentru a numi doar câteva.

Lizz este o prezență stabilă pe scena muzicii electronice underground, mereu în mișcare sau în studio, pregătind o lansare uimitoare după alta. Printre colaborările sale se numără activitatea cu label-uri precum Playedby, Botanic Minds, Eastenderz, Atipic, Telum, Lazare Hoche, Windmuhle, Melodrom, Why So Series, UVAR, Rawax, Gettraum și Hashplant, printre multe altele. Așteptați-vă întotdeauna la ritmuri și atmosfere complicate care oferă un sunet imersiv, perfect pentru dancefloor.

Parte a juriului pentru toate cele trei apeluri deschise, Cristina Popa și Andrei Racovițan au fost în fruntea a numeroase proiecte muzicale, artistice și culturale timp de aproape două decenii, împingând mereu limitele prin intermediul unor platforme precum feeder. ro și Save or Cancel, precum și proiecte recent atent curatoriate precum Un-hidden Romania, Un-hidden Bucharest, Artă în lucru, Viața zidurilor în spațiul public, Explorări artistice ale spațiului public, Street Art București, Teatrul de vară CAPITOL și digitizArte, printre multe multe altele. Abonează-te la newsletter pentru a fi la curent cu ultimele noutăți despre artiști locali și internaționali, lansări muzicale, recomandări de evenimente și ateliere inspiraționale lansate prin intermediul tuturor programelor în desfășurare menționate.

Fotografii: Marius Sabău, Erik Zollner, Kay Ross, Carla Margineanu și alții. Drepturile de autor aparțin proprietarilor respectivi.


Proiectul cultural este produs de echipa Save or Cancel,compusă din Cristina Popa și Andrei Racovițan, prin feeder.ro și co-finanțat de AFCN.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Parteneri media: Agenția de carteIglooIQadsLa pas prin BrașovLitera 9ModernismPropagartaRevista AtelierulRevista GolanThe InstituteZeppelin

Despre Save or Cancel

Din 2009, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte culturale și editoriale.

Meet the jury for feeder.ro awards

Meet the jury for feeder.ro awards

As the feeder.ro awards project is in full swing, we invite you to find out more about each member of the jury panel.

feeder.ro proposes a series of awards for street art, transdisciplinary projects and electronic music compositions. The three open calls aim to deeply explore the work of contemporary artists, musicians, creatives and cultural operators who bring forward an unique combination of skill, vision and commitment. The public is encouraged to support their favourite artists by voting three works in each open call category, while a jury of established artists, while cultural managers, artists and esteemed musicians will select nine awards for excellence in the fields. The publication of the results is scheduled for September.

Register and apply @ feeder.ro/awards and let’s we find out more about the jury panel.

Street art and interventions in public space

feeder.ro awards - street art jury HOMEBOY LDJ foto by Erik Zollner

Homeboyldj is one of the first writers on the local scene, having started to paint walls back in 1997. His presence and appearances are super rare and covered in mystery yet his art is timeless and always impresses. Relentlessly using wild and elaborated lettering style as a form of art and expression, his works have been exhibited at some of the most important local art and design events, like Outline Festival, SISAF (Sibiu International Street Art Festival), NAG (Noaptea Albă a Galeriilor) and RDW (Romanian Design Week).

feeder.ro awards - street art jury OCU

Ocu has been reviving walls and canvases for quite some time now, being part of La Un Loc Association alongside other well-known local street artists as well as numerous other communities focused on promoting urban art. Her style incorporates an everlasting exploration of various techniques and mediums, with contextual inspiration and creativity being the main forces behind her works.

feeder.ro awards - street art jury PISICA PATRATA

Pisica Pătrată has been drawing and doodling since childhood, slowly navigating his way to various other mediums, from paper to canvas, walls, art installations and art toys. His distinct style can easily be recognised as his public interventions always stand out and relay deep messages through his characters and colour palette choices. Throughout time he was constantly involved in numerous cultural programmes and activities including our own endeavours, promoting urban art and beyond. He’s also the one behind the unique design of the trophies which the winners of this awards session will receive.

Transdisciplinary projects

feeder.ro awards - transdisciplinary projects jury Elvira Lupsa

Elvira Lupșa is an art agent who initiates, develops and produces creative projects, with a focus on visual arts and emerging artists. Since 2022, in her role of Cultural Producer for the Art Encounters Foundation, she is the General Coordinator of two exhibitions part of the program of “Timișoara 2023 European Capital of Culture”: Victor Brauner: Inventions & Magic and the much anticipated Brâncuși: Romanian Sources and Universal Perspectives
She is also one of the founders of Insula 42 – an alternative creative space that fosters original projects and conversations in the heart of Bucharest. She studied art history and philosophy while living in France and NYC. After moving back to her home-country of Romania she launched and collaborated on tens of creative projects under the professional identity UNICAT & co.

feeder.ro awards - transdisciplinary projects jury MIHAELA ION

Mihaela Ion is the Creative Director at Revista Atelierul and Creative Night Talks as well as a member of The International Association of Art Critics (AICA) and curator for the NeoNlitic project, among many others. Her focus is on promoting contemporary art, managing inspiring cultural projects and curating various endeavours that support rising and established artists alike.

feeder.ro awards - transdisciplinary projects jury OCTAV AVRAMESCU

Octav Avramescu is a co-founder of Jumătatea Plină Association, worked at Sound Saturday, Sound Week, Semi Silent and other cultural programmes including our own past and recent projects. Specialised in serigraphy, print and closely related arts, his vision of the modern urban cultural environment has always been well-received everywhere he went as his thoughts easily transcend any kind of boundaries.

Electronic music compositions

feeder.ro awards - electronic music jury RAMONA YACEF

Ramona Yacef was born with a strong passion for music and musical instruments and remains fully dedicated to her life path, constantly delivering outstanding productions and DJ sets. Influenced by a wide spectrum of sounds, her sonic journeys are either warm and deep or steady-paced and dancefloor-oriented, incorporating electric grooves and driving compositions. Based in Paris, she founded Lescale Recordings in order to publish all kinds of electronic music that brings forward quality, authenticity and consistency.

feeder.ro awards - electronic music jury CRISTI CONS photo by Carla Margineanu

Cristi Cons is well-known in both local and international electronic music scenes, as his works alongside Vlad Caia as SIT and publishings via their record label Amphia have surely inspired thousands around the world. His deep understanding of sound frequencies and groove is definitely to be taken into consideration when we talk about music, as his productions have sparked the imagination of many people, especially when we mention his releases with Eklo, Meander, Serialism, Fuse London, Adam’s Bite, Witching Hour and Berg Audio, to name only a few.

feeder.ro awards - electronic music jury LIZZ poto by Kay Ross

Lizz is an established figure in the underground electronic music scene, always on the move or in the studio, cooking up one amazing release after another. His collaborations include working with labels like Playedby, Botanic Minds, Eastenderz, Atipic, Telum, Lazare Hoche, Windmuhle, Melodrom, Why So Series, UVAR, Rawax, Gettraum and Hashplant, among many others. Always expect intricate rhythms and atmospheres that deliver an immersive sound perfect for the dancefloor.

feeder.ro awards - jury Cristina Popa si Andrei-Racovitan foto by Marius Sabau

Part of the jury for all three open calls, Cristina Popa and Andrei Racovițan have been at the forefront of numerous musical, artistic and cultural projects for almost two decades now, always pushing the boundaries via platforms like feeder.ro and Save or Cancel as well as recently carefully curated projects like Un-hidden Romania, Un-hidden Bucharest, Artă în lucru, Viața zidurilor în spațiul public, Explorări artistice ale spațiului public, Street Art București, Teatrul de vară CAPITOL and digitizArte, among many many others. Make sure you subscribe to the newsletter in order to stay updated with the latest news about local and international artists, music releases, event recommendations and inspiring workshops released via all the ongoing programs mentioned.

Photos: Marius Sabău, Erik Zollner, Kay Ross, Carla Margineanu & others. Copyright belongs to respective owners.

This cultural project is produced by the Save or Cancel team through feeder.ro and co-financed by AFCN.

The project does not necessarily represent the position of The Administration of the National Cultural Fund. AFCN is not responsible for the content of the application or the way the project results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

Media partners: Agenția de carteIglooIQadsLa pas prin BrașovLitera 9ModernismPropagartaRevista AtelierulRevista GolanThe InstituteZeppelin

About Save or Cancel
Since 2009, Save or Cancel
 has been a medium for communicating and propagating arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.

Save or Cancel’s self-initiated multidisciplinary programs aim to identify sustainable and adaptable opportunities to (re)enhance the existing through cultural and editorial projects.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *