feeder.ro awards 2023

feeder.ro awards project by Save or Cancel 2023

feeder.ro is an interactive online launch pad for artists, musicians, creatives and cultural operators, continuing the work of discovering, promoting and connecting local talent undertaken since 2004. 

feeder.ro awards propose a series of annual awards, offered to honour and recognise artists whose work demonstrates a combination of skill, vision and commitment. feeder.ro awards is an outstanding exhibition space created in the virtual environment with the aim of promoting and evaluating the work of contemporary artists. In three open calls for street arttransdisciplinary projects and electronic music compositions, the public is encouraged to support their favourite artists to select three winning works in each category. In parallel, a jury of recognised artists will select 9 awards for excellence in the fields. 

1. Street art and interventions in public space (registration: 13 July – 13 18 August 2023)
2. Transdisciplinary projects (applications: 23 July – 19 August 3 September 2023)
3. Electronic music compositions (entries: 30 July – 25 28 August 2023)

feeder.ro este o platformă interactivă online de lansare pentru artiști, muzicieni, creativi și operatori culturali continuând activitatea de descoperire, promovare și conectare a talentelor locale întreprinsă încă din 2004. 

feeder.ro awards propune o serie de premii anuale, oferite pentru a onora și recunoaște artiștii a căror activitate demonstrează o combinație de aptitudini, viziune și implicare. feeder.ro awards este un spațiu de expunere remarcabil creat în mediul virtual, cu scopul de a promova și evalua lucrările artiștilor contemporani. În cadrul a trei apeluri deschise pentru street artproiecte transdisciplinare și compoziții muzică electronică, publicul este încurajat să își susțină artiștii preferați, pentru a selecta trei lucrări câștigătoare pentru fiecare categorie. În paralel, un juriu compus din artiști recunoscuți vor selecta 9 premii pentru excelență în domeniile vizate. 

1. Street art și intervenții în spațiul public (înscrieri: 13 Iulie – 13 18 August 2023)
2. Proiecte transdisciplinare (înscrieri: 23 Iulie – 19 August 3 Septembrie 2023)
3. Compoziții de muzică electronică (înscrieri: 30 Iulie – 25 28 August 2023)

NEWS

Street art open call entries

Oratku - 2023

Ortaku [2023]

Ortaku [2023] Lucrare decorativă eclectică ce îmbină arta urbană cu un strop de clasic.

Read more

Electronic music compositions open call entries