Romanian Street Art: intervention by Pisica Pătrată and Harcea Pacea

2024 Romanian Street Art Pisica Patrata & Harcea Pacea in Iasi

The works made by Pisica Pătrată and Harcea Pacea at the Extended day kindergarten no. 25, Iasi, within the Romanian Street Art programme

The Romanian Street Art cultural programme travels to Iasi, where the Pisica Pătrată and Harcea Pacea painted two murals on the walls of the Extended day kindergarten no. 25, at 5 Argeș Street, Alexandru cel Bun district.

The work Future Generations is painted by Harcea Pacea, a street artist and artivist who lives and works in Iasi, and the work Joc is painted by Pisica Pătrată, a 2004 graduate of the National University of Arts “George Enescu” Iasi – Faculty of Visual Arts and Design, Graphic Design section.

Explore the city of Iasi through art in public space or see below the image gallery of new works by Pisica Pătrată and Harcea Pacea within the Romanian Street Art programme.

“A ludic transformation of a personal imaginary adapted to the context in which the drawing is set.”

Pisica Pătrată, about the work Joc, 2024

“”The work illustrates the importance of equipping new generations with the skills and proactive attitudes necessary for the progress of society, where everyone must do their bit…”

Harcea Pacea, about the work Future Generations, 2024

About Pisica Pătrată

Pisica Pătrată (the Square Cat) is one of Romania’s most acclaimed illustrators, muralists and an author, enthusiast and researcher of Romanian comics. He has an intense activity, with many public appearances, book launches, comics, magazines, personal exhibitions, participation in festivals and a long series of murals. In the Un-hidden Street Art in Romania book and the map, you can find many works and artistic installations featuring Pisica Pătrată‘s characters, which reconfigure forgotten spaces in the urban environment, galleries or even museums.

In recent years, we have been happy to have several opportunities to collaborate with Pisica Pătrată by creating one of the most beloved murals in Bucharest and a street art installation on the façade of the Capitol Summer Theatre (2008, 2016, 2017). We exhibited some of his astonishing paintings in multiple collective exhibitions at KubeLentePalatul UniversulRomanian Design Week and Imbold Gallery. In the living room and the urban garden of Lente, you can find the mural made in 2016, within the series Pictăm Pereți, and the wooden totem Un-hidden Bucharest (2017). Also, in collaboration with the Un-hidden Bucharest project, Pisica Pătrată installed 6 wooden panels on the façade of the Cina building, which hosts the M60 Space (2018); Pisica Pătrată and Primărie co-produced a memorable live stream, transmitted by the online magazine feeder.ro (2020); two panels painted at the Mihai Eminescu Branch of the Bucharest Metropolitan Library, as part of the Street Art Bucharest project (2021); a multidisciplinary intervention co-produced by Vlad Caia and Pisica Pătrată on bd. Expoziției, hosted by Romexpo, as part of the Un-hidden Romania programme.

Save or Cancel has exhibited some of his stunning paintings in group exhibitions at Kube, Lente, Palatul Universul, Romanian Design Week and Imbold Gallery. In the publications Un-hidden street art in Romania (2019), Street Art București (2021), Viața zidurilor în spațiul public (2022), Artă in lucru (2022), Un-hidden Romania (2023) as well as on the Un-hidden map, you can find some of the works and art installations with which the Pisica Pătrată reconfigures forgotten spaces in urban environments, galleries or museums.

About Harcea Pacea

Born at the end of 1989 in Iasi, Harcea Pacea is a street artist, architect and activist with a bold and innovative vision. Over the years, he has been expressing his creativity in the public space since 2007, when his first interventions took the form of classic graffiti. Since then, he has constantly evolved, adopting various techniques and media specific to street art, such as stencils, paste-ups or site-specific interventions, ingeniously using various materials, from spray paint to washable paint, chalk or marker.

Under the artistic pseudonym Harcea Pacea, whose origin can be found in the expression “harcea parcea”, the artist expresses his unique and complex vision of the world. This alias represents a subtle balance between anti-establishment and do-gooder attitude, offering a personal interpretation of Mikhail Bakunin’s quote “The urge for destruction is also a creative urge!“. Through his work, Harcea Pacea challenges his audience to consider the relationship between destruction and creation, between rebellion and positive change in society.

This is the second artistic intervention of the multi-year Romanian Street Art programme, after the multidisciplinary intervention by Delia Cîrstea and Kozo at Romexpo in Bucharest. Find out more about the multiannual programme here: https://un-hidden.ro/romanian-street-art/

Photography © Save or Cancel / Ciprian Minea

2024 Romanian Street Art Pisica Patrata & Harcea Pacea in Iasi

Lucrările realizate de Pisica Pătrată și Harcea Pacea la Grădinița cu program prelungit nr. 25, Iași, în cadrul Romanian Street Art 

Programul cultural Romanian Street Art călătorește la Iași, unde Pisica Pătrată și Harcea Pacea au realizat două picturi murale pe zidurile Grădiniței cu program prelungit nr. 25, la adresa din str. Argeș, nr. 5, din cartierul Alexandru cel Bun.

Lucrarea Future Generations este realizată de Harcea Pacea, un street artist și artivist care trăiește și activează în Iași, iar lucrarea Joc este pictată de Pisica Pătrată, absolvent în 2004 al Universității Naționale de Arte „George Enescu” Iași – Facultatea de Arte Vizuale și Design, secția Grafică. 

Explorează orașul Iași prin intermediul artei din spațiul public sau vezi mai jos galeria de imagini cu noile lucrări realizate de Pisica Pătrată și Harcea Pacea în cadrul programului Romanian Street Art.

“O transformare ludică a imaginarului propriu adaptată pentru contextul în care este amplasat desenul.”

Pisica Pătrată, despre lucrarea Joc, 2024

“Lucrarea ilustrează importanța înzestrării noilor generații cu abilități și atitudini pro-active necesare progresului societății, unde fiecare trebuie să își aducă aportul…”

Harcea Pacea, despre lucrarea Future Generations, 2024

Despre Pisica Pătrată

Pisica Pătrată este unul dintre cei mai apreciați ilustratori și muraliști din România, dar și autor, pasionat și cercetător al benzii desenate românești. Are o activitate intensă, cu multe apariții publice, ilustrează cărți, comics, reviste, participă la expoziții de grup și personale, festivaluri și a realizat o serie lungă de murale. Personajele lui Pisica Pătrată reconfigurează spații uitate din mediul urban, galerii sau muzee.

În ultimii ani, colaborările artistului Pisica Pătrată cu echipa Save or Cancel s-au materializat în numeroase proiecte interesante: una dintre cele mai îndrăgite (și instagramabile) intervenții artistice din București – lucrarea de pe ușa Teatrului de vară Capitol (2008, 2016, 2017); împreună cu Lente, muralul realizat în cadrul seriei Pictăm Pereți (2016) și totemul de lemn Un-hidden Bucharest (2017); șase panouri pictate, instalate pe fațada clădirii Cina (2018); o pictură murală la Colegiul Național de Arte Regina Maria, Constanța (2019); Pisica Pătrată și Primărie au co-produs un live stream memorabil, transmis de revista online feeder.ro (2020); două panouri pictate la Filiala Mihai Eminescu a Bibliotecii Metropolitane București, în cadrul proiectului Street Art București (2021); o intervenție multidisciplinară co-produsă de Vlad Caia și Pisica Pătrată pe bd. Expoziției, găzduită de Romexpo, în cadrul programului Un-hidden Romania.

Save or Cancel a expus o parte dintre tablourile sale uimitoare în expoziții colective la Kube, Lente, Palatul Universul, Romanian Design Week și Galeria Imbold. În publicațiile Un-hidden street art in Romania (2019), Street Art București (2021), Viața zidurilor în spațiul public (2022), Artă în lucru (2022), Un-hidden Romania (2023) cât și pe harta Un-hidden, poți găsi o parte dintre lucrările și instalațiile artistice cu care Pisica Pătrată reconfigurează spații uitate din mediul urban, galerii sau muzee.

Despre Harcea Pacea

Născut la sfârșitul anului 1989 în Iași, Harcea Pacea este un artist stradal, arhitect și activist cu o viziune îndrăzneață și inovatoare. De-a lungul anilor, și-a manifestat creativitatea în spațiul public începând cu anul 2007, când primele sale intervenții au luat forma clasicului graffiti. De atunci, a evoluat constant, adoptând diverse tehnici și medii specifice street art-ului, precum stencil, paste-ups sau intervenții site-specific, folosind în mod ingenios și diverse materiale, de la vopsea spray la lavabilă, cretă sau marker.

Sub pseudonimul artistic Harcea Pacea, a cărui origine se regăsește în expresia “harcea parcea”, artistul își exprimă viziunea unică și complexă asupra lumii. Acest alias reprezintă un echilibru subtil între atitudinea anti-establishment și aceea de a face bine, care oferă o interpretare personală a citatului “The urge for destruction is also a creative urge!” al lui Mihail Bakunin. Prin lucrările sale, Harcea Pacea își provoacă publicul să considere relația dintre distrugere și creație, între rebeliune și schimbare pozitivă în societate.

Aceasta este doua intervenție artistică din programul multianual Romanian Street Art, după intervenția multidisciplinară realizată de Delia Cîrstea și Kozo la Romexpo, în București. Află mai multe despre programul multianual aici: https://un-hidden.ro/romanian-street-art/

Fotografii © Save or Cancel / Ciprian Minea

2024 Romanian Street Art Pisica Patrata & Harcea Pacea in Iasi

Romanian Street Art invită persoanele pasionate de fotografie și de street art să participe la un apel deschis captivant, dedicat imortalizării și promovării artei stradale din spațiul public al României. Pentru mai multe informații și pentru a te înscrie, accesează formularul de participare disponibil pe pagina apelului: https://un-hidden.ro/romanian-street-art-apel-deschis-fotografie Înscrierile sunt deschise până la 10 Mai 2024, ora 23:59.

Parteneri: Asociația LaunlocLenteRomexpo

Parteneri media: Amsterdam Street ArtIglooIQadsI Support Street ArtLa pas prin BrașovLitera 9Modernism.roMnogo DeinostiMunteanuRevista AtelierulRevista GolanStreet Art BelgradeThe InstituteZeppelin

Programul cultural multianual Romanian Street Art este produs de Save or Cancel (Cristina PopaAndrei Racovițan) prin feeder.ro și este co-finanțat de AFCN.

Programul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Despre Save or Cancel

Din 2009, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.

Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte și programe culturale și editoriale.

Leave a reply (we review all comments)