Visit the Un-hidden Romania street art exhibition

Expozitie Un-hidden Romania la Lente 2023

[citește textul în română]

Between 15 – 21 May 2023, Un-hidden Romania invites you to visit outstanding examples of street art in the exhibition, catalogue, map, and join a new guided tour.

Street art exhibition

Venue: Lente (Dionisie Lupu 78), Bucharest
Date: 15 – 21 May 2023

The Un-hidden Romania exhibition is composed of two distinct areas and features photographs of works by local artists alongside original works.

Outside the Lente urban living room, you will be able to discover a series of panels, visible from the public space, presenting cultural products made by Un-hidden Romania, together with SANDi & Oana, Pisica Pătrată, Ortaku & Toybox, Wanda Hutira, Bea Hopes & Bucurie, Maria Bălan & Dragutesku, Alexa Lincu & Xandru, Andrei Felea, Mister Thoms, as part of the multi-year programme of urban regeneration through art.

Inside, both on the ground floor and upstairs, you will find original works painted by Aeul, Alex Baciu, Barto, Coon One, Homeboy LDJ, Iluc, Irlo, iZZY iZVNE, John Dot S, Krips, Maria Bălan, Nesk, OhBoy, Ortaku, Pandele, Pasr, Pulsar Sinaps, Robert Obert, Serebe, Seek Lines, Toybox and Viață.

Catalogue launch and street art map

Venue: Lente (Dionisie Lupu 78), Bucharest
Date: 18 May 2023, 8:00 PM

You are invited to browse a new urban art catalogue and access the Un-hidden Romania digital map to find new destinations for urban explorations.

Guided street art tour

Bucharest
Date: 18 May 2023, 5:00 PM

Learn the stories of Bucharest’s newest street art and of places forgotten by time but whose stories can continue through art and civic engagement. A different kind of tour, led by Elena, the Open Doors – Travel Outside the Box guide, about how the past has a future through actions and decisions in the present.

Participation is free, and the registration form can be found here.

Follow the Un-hidden Romania programme:
Website: https://un-hidden.ro
Map: http://bit.ly/Un-hiddenRomania
Facebook: https://www.facebook.com/unhidden
Instagram: https://www.instagram.com/unhiddenromania
YouTube: https://bit.ly/UHR-playlist
Pinterest: https://bit.ly/UHR-pinterest
feeder.ro: http://feeder.ro/un-hidden/

Un-hidden Romania is a multiannual urban regeneration programme imagined as a series of artistic interventions that aim to humanise public spaces in the country and promote their exploration through art.

The cultural programme is produced by Save or Cancel (Cristina Popa, Andrei Racovițan) through feeder.ro and co-financed by AFCN.

The programme does not necessarily represent the position of The Administration of the National Cultural Fund. AFCN is not responsible for the content of the application or the way the program results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

Partners: Bucharest Metropolitan Library, National Museum of Contemporary Art, Romexpo, Special Secondary School No. 9, Bucharest Metropolitan Library, Faculty of Sociology and Social Work, Lente, National Highschool of Arts Queen Mary, Artipic Association, Lagom Hotel

Media partners: Igloo, Zeppelin, The Institute, IQads, Revista Atelierul, Zile și Nopți, La pas prin Brașov, Litera 9, Romania Pozitivă, Book Hub, Teen Press, Revista Golan, Propagarta, I Support Street Art

About Save or Cancel
Since 2009, Save or Cancel has been a medium for the communication and propagation of arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.

Save or Cancel’s self-initiated multidisciplinary programs aim to identify sustainable and adaptable opportunities to (re)enhance the existing through architectural, cultural and publishing projects.

[RO]

Expozitie Un-hidden Romania la Lente 2023

Vizitează expoziția Un-hidden Romania

În perioada 15 – 21 Mai 2023, Un-hidden România te invită să viziteze exemple remarcabile de artă stradală, în cadrul expoziției, catalogului, hărții și să participi la un nou tur ghidat.

Expoziție de artă stradală

Loc: Lente (strada Dionisie Lupu, nr. 78), București
Dată: 15 – 21 Mai 2023

Expoziția Un-hidden Romania este compusă din două zone distincte și prezintă fotografii cu lucrări realizate de artiști locali, alături de lucrări originale.

În exteriorul sufrageriei urbane Lente, vei putea descoperi o serie de planșe, vizibile din spațiul public, care prezintă produsele culturale realizate de Un-hidden România, alături de SANDi și Oana, Pisica Pătrată, Ortaku și Toybox, Wanda Hutira, Bea Hopes și Bucurie, Maria Bălan și Dragutesku, Alexa Lincu și Xandru, Andrei Felea, Mister Thoms, în cadrul programului multianual de regenerare urbană prin artă.

În interior, atât la parter cât și la etaj, vei găsi lucrări originale pictate de Aeul, Alex Baciu, Barto, Coon One, Homeboy LDJ, Iluc, Irlo, iZZY iZVNE, John Dot S, Krips, Maria Bălan, Nesk, OhBoy, Ortaku, Pandele, Pasr, Pulsar Sinaps, Robert Obert, Serebe, Seek Lines, Toybox și Viață.

Lansare Catalog și hartă de artă stradală

Loc: Lente (strada Dionisie Lupu, nr. 78), București
Dată: 18 Mai 2023, 20:00

Ești invitat/ă să răsfoiești un nou catalog de artă urbană și să acceseze harta digitală Un-hidden Romania, pentru a găsi noi destinații pentru explorări urbane.

Tur ghidat de artă stradală

Loc: București
Dată: 18 Mai 2023, 17:00

Află poveștile celor mai noi lucrări de street art din București și ale locurilor uitate de timp dar a căror poveste poate continua prin artă și implicare civică. Un tur diferit, susținut de Elena, ghidul Open Doors – Travel Outside the Box, despre cum trecutul are un viitor, prin fapte și decizii din prezent.

Participarea este gratuită, iar formularul de înscriere poate fi accesat aici.

Urmărește programul Un-hidden Romania:
Website: https://un-hidden.ro
Hartă: http://bit.ly/Un-hiddenRomania
Facebook: https://www.facebook.com/unhidden
Instagram: https://www.instagram.com/unhiddenromania
YouTube: https://bit.ly/UHR-playlist
Pinterest: https://bit.ly/UHR-pinterest
feeder.ro: http://feeder.ro/un-hidden/

Un-hidden Romania este un program multianual de regenerare urbană imaginat ca serie de intervenții artistice care au ca scop umanizarea spațiilor publice din țară, și promovarea explorării acestora prin artă.

Programul cultural este produs de Save or Cancel (Cristina Popa, Andrei Racovițan) prin feeder.ro și co-finanțat de AFCN.

Programul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Parteneri: Muzeul Național de Artă Contemporană, Școala Gimnazială Specială Nr. 9, Romexpo, Biblioteca Metropolitană București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Lente, Colegiul Național de Arte Regina Maria, Asociația Artipic, Lagom Hotel

Parteneri media: Igloo, Zeppelin, The Institute, IQads, Revista Atelierul, Zile și Nopți, La pas prin Brașov, Litera 9, Romania Pozitivă, Book Hub, Teen Press, Revista Golan, Propagarta, I Support Street Art

Despre Save or Cancel

Din 2009, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte culturale și editoriale.

Leave a reply (we review all comments)