Un-hidden Romania interview with Wanda Hutira

Wanda x Un-hidden Romania la BMB filiala Ion Creanga

[citește textul în română]

Recently Wanda Hutira finished the work started last year at the Ion Creanga Branch – Bucharest Metropolitan Library, on which occasion we exchanged some ideas about #streetart.

Un-hidden RomaniaGreetings, Wanda, we are glad to have the opportunity to talk to you about your intense activity and recent collaboration with Un-hidden Romania, in which you created a mural painting at the “Ion Creanga” Branch of the Metropolitan Library. What are the ideas you want to convey to people who will discover your painting? 

Wanda: Well, I was just wondering how to categorize this work – it’s not a mural because it’s not on the wall, I don’t think there is a term for a door. What are we going to do? That’s why I don’t even like to describe works in terms of their medium very much. Street art, NFT art, digital art, gallery art – it seems there is too much emphasis on the medium and too little on the idea. I think it’s more about working with a social message. A kind reminder that we can still read and don’t need all the information translated into 30-minute videos.

UHRYou’ve had a busy year with lots of activities and travels, but we noticed that you didn’t get to post all your work. Where can we see the latest murals you’ve done?

Wanda: Patience is a virtue.

It’s not for mystery but a logistical error. Last year at a festival they stole my phone with all the videos and photos of my work. I had to make a timelapse and let a volunteer take care of it… big mistake. They both disappeared. I was very upset, I had a plan of posts done for about 60 days and photographed work all over the place. Now I’m trying to get footage/photos of everything and will start posting again. On the plus side, it broke me out of my habit of managing my work and opened the way to a kind of content.

Wanda Hutira x Un-hidden Romania la Filiala Ion Creanga a BMB 2022

UHR: Through your works, you address themes such as the relationship between humans and nature, community, problems and values of contemporary society. What reactions are you looking for from residents, passers-by or urban explorers when they encounter your work?

Wanda: I’m doing what I think we should all do: pull the world a little bit into an area that we see as being better. I don’t think that all my work together or street art in general can save the world. But maybe it changes one perception, two, or three? Who knows.

UHR: To accentuate the themes of the works, you incorporate messages in the form of text, often in readable fonts and quite large in relation to the composition. What are your reasons for using this type of representation, and what are the processes that a sketch goes through before you find that text and image are a perfect match?

Wanda: Habit, I guess. I like the combination of verbal/written messages and images. It creates a world that I see communicating more broadly. I really like graphic design and advertising and I think this space on the border between street art and graphic design is interesting.

Wanda Hutira x Un-hidden Romania la Filiala Ion Creanga a BMB 2022

Read the interview in full length on the Un-hidden Romania website – link here.

Join the programme and experience the visual art that shapes public spaces.

Follow the Un-hidden Romania programme:
Website: https://un-hidden.ro
Map: http://bit.ly/Un-hiddenRomania
Facebook: https://www.facebook.com/unhidden
Instagram: https://www.instagram.com/unhiddenromania
YouTube: https://bit.ly/UHR-playlist
Pinterest: https://bit.ly/UHR-pinterest
feeder.ro: http://feeder.ro/un-hidden/

Un-hidden Romania is a multiannual urban regeneration programme imagined as a series of artistic interventions that aim to humanise public spaces in the country and promote their exploration through art.

Programme produced by Save or Cancel

Distributed by feeder.ro

Partners: Muzeul Național de Artă Contemporană (Bucharest)Școala Gimnazială Specială Nr. 9RomexpoBiblioteca Metropolitană București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (Bucharest)Lente (Bucharest), Colegiul Național de Arte Regina Maria (Constanta)Asociația Artipic (Iasi)

Media partners: IglooZeppelinThe InstituteIQadsRevista Atelierul, Zile și NopțiLa pas prin BrașovLitera 9Romania PozitivăBook HubTeen PressRevista GolanPropagarta

Co-financed by AFCN
The programme does not necessarily represent the position of The Administration of the National Cultural Fund. AFCN is not responsible for the content of the application or the way the program results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

About Save or Cancel
Since 2009, Save or Cancel has been a medium for the communication and propagation of arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.

Save or Cancel’s self-initiated multidisciplinary programs aim to identify sustainable and adaptable opportunities to (re)enhance the existing through architectural, cultural and publishing projects.

[RO]

Wanda x Un-hidden Romania la BMB filiala Ion Creanga

Interviu Un-hidden Romania cu Wanda Hutira

Un-hidden RomaniaSalutări, Wanda, ne bucurăm că avem ocazia să stăm de vorbă despre activitatea ta intensă și recenta colaborare cu Un-hidden Romania, în cadrul căreia ai realizat o pictură murală la Filiala „Ion Creangă” a Bibliotecii Metropolitane. Care sunt ideile pe care dorești să le transmiți persoanelor care vor descoperi pictura ta?

Wanda: Ei uite tocmai mă întrebam cum categorisim această lucrare – murală nu e căci nu e pe perete, de poartă nu cred că există termenul. Ce ne facem? De asta nici nu îmi place mie foarte mult să descriu lucrările în funcție de mediul în care sunt. Street art, NFT art, digital art, gallery art – parcă pun prea mult accent pe mediu și prea puțin pe idee. Cred mai mult că e o lucrare cu un mesaj social. Un kind reminder că încă putem citi și nu avem nevoie de toate informațiile traduse în videouri de 30 de minute. 

UHRAi avut un an plin cu o mulțime de activități și călătorii, însă am observat că nu ai apucat să postezi tot ce ai lucrat. Unde putem vedea cele mai recente picturi murale pe care le-airealizat?

WandaPatience is a virtue.

Nu e pentru mister ci o eroare logistică. Anul trecut la un festival mi-au furat telefonul cu tot cu toate videos și fotografii cu lucrările făcute. L-am pus să fac un timelapse și am lăsat un voluntar să aibă grijă… mare greșeală. Au dispărut amândoi. Am fost foarte supărată, aveam plan de postări făcut pentru vreo 60 de zile, lucrări fotografiate de peste tot. Acum încerc să fac rost de footage/fotografii cu tot ce am făcut și voi începe să postez iar.

Partea bună e că m-a scos din obiceiul meu de a-mi gestiona lucrările și a deschis drumul spre un fel de content.

UHRPrin intermediul lucrărilor tale, abordezi teme precum relația omului cu natura, comunitate, problemele și valorile societății contemporane. Ce reacții cauți să aibă locuitorii, trecătorii sau exploratorii urbani atunci când se întâlnesc cu lucrările tale?

Wanda: Fac ce cred că ar trebui să facem cu toții: să tragem puțin de lume într-o zonă pe care o vedem mai bună. Nu cred că toate lucrările mele la un loc sau așa în general street artul poate salva lumea. Dar poate schimbă o percepție, două, trei? Cine știe.

UHRPentru a accentua temele lucrărilor, incorporezi mesaje sub formă de text, de cele mai multe ori cu fonturi lizibile și destul ample în raport cu compoziția. Care sunt motivele pentru care recurgi la acest tip de reprezentare și care sunt procesele prin care trece o schiță până ajungi să consideri că textul și imaginea se îmbină perfect?

Wanda: Obicei, cred. Îmi place îmbinarea de mesaj verbal/scris și imagine. Creează o lume pe care eu o văd comunicând mai amplu. Îmi place mult graphic design-ul și publicitatea și cred că e interesant spațiul ăsta la granița dintre street art și graphic design.

Wanda Hutira x Un-hidden Romania la Filiala Ion Creanga a BMB 2022

Citește interviul în întregime pe website-ul Un-hidden Romania – link aici.

Alătură-te programului și experimentează arta vizuală care modelează spațiile publice.

Urmărește programul Un-hidden Romania:
Website: https://un-hidden.ro
Hartă: http://bit.ly/Un-hiddenRomania
Facebook: https://www.facebook.com/unhidden
Instagram: https://www.instagram.com/unhiddenromania
YouTube: https://bit.ly/UHR-playlist
Pinterest: https://bit.ly/UHR-pinterest
feeder.ro: http://feeder.ro/un-hidden/

Un-hidden Romania este un program multianual de regenerare urbană imaginat ca serie de intervenții artistice care au ca scop umanizarea spațiilor publice din țară, și promovarea explorării acestora prin artă.

Programul cultural este produs de Save or Cancel (Cristina Popa, Andrei Racovițan) prin feeder.ro și co-finanțat de AFCN.

Programul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Toate activitățile și produsele programului Un-hidden Romania sunt gratuite.

Parteneri: Muzeul Național de Artă Contemporană (București)Școala Gimnazială Specială Nr. 9RomexpoBiblioteca Metropolitană București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (București)Lente (București), Colegiul Național de Arte Regina Maria (Constanța)Asociația Artipic (Iași)

Parteneri media: IglooZeppelinThe InstituteIQadsRevista Atelierul, Zile și NopțiLa pas prin BrașovLitera 9Romania PozitivăBook HubTeen PressRevista GolanPropagarta

Despre Save or Cancel

Din 2009, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.

Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte culturale și editoriale.

Leave a reply (we review all comments)