Save or Cancel lansează o nouă carte intitulată „Viața zidurilor în spațiul public”

Viata zidurilor in spatiul public street art book Romania

[scroll or click here to read in English]

Editura Save or Cancel continuă activitatea de cercetare, cartare și publicare a fenomenului de street art din Romania, cu un nou volum intitulat „Viața zidurilor în spațiul public”.

Proiectul editorial propune o colecție atent curatoriată și actualizată a culturii urbane recente din România, prezentând peste 80 dintre cele mai semnificative lucrări de artă stradală, documentate fotografic și prin interviuri cu artiștii locali precum Aeul, CoonOne, Homeboy LDJ, Irlo, Mser, Ocu și Kero, Ortaku, Pisica Patrata, Sandi, Sweet Damage Crew și cei internaționali care ne-au vizitat precum Aito Kitazaki (Japonia), Faunagraphic (Regatul Unit), iZZY iZVNE (Moldova), Juan Jose Surace (Argentina), NSN997 (Italia), Okudart (Spania), Orakle și Atmo (Germania), Sr Papa Chango (Mexic) sau Vhils (Portugalia) plus mulți alții.

În prima parte a cărții, pasionații de street art și explorări urbane vor descoperi două interviuri extinse cu Tobias Barenthin Lindblad (editor și lector Dokument Press  – Suedia) și artistul Jan Kalab (Cehia). Ambii și-au început cariera cu mulți ani în urmă, ca graffiti artists, și au evoluat o dată cu acest curent, fiind martori și observatori ai multor lucruri interesante pe care le-au povestit pe larg în paginile cărții.

Noua publicație invită cititorii să exploreze orașele prin intermediul artei expusă în spațiul public, dezvăluind în cele 100 de pagini, operele a peste 50 de artiști, situate în 13 orașe din România.

Viața zidurilor în spațiul public” în numere

1.000 de exemplare

   100 de pagini

   104 fotografii

     87 de locuri de vizitat

     52 de artiști locali și internaționali

     13 orașe

Format A5, softcover

Comandă cartea aici: https://www.feeder.ro/shop/product/viata-zidurilor-in-spatiul-public-2022/

Viața zidurilor în spațiul public” este o publicație remarcabilă cu ajutorul căreia artiști, localnici, și turiști, deopotrivă, pot descoperi noi dimensiuni ale orașelor prin intermediul culturii alternative efervescente și în dezvoltare.

În curând, cartea „Viața zidurilor în spațiul public” poate fi răsfoită în rețeaua Bibliotecii Metropolitane București, și achiziționată online din magazinul feeder.ro.

Proiectul editorial este produs de Save or Cancel (Cristina Popa, Andrei Racovițan) și co-finanțat de AFCN.

Proiectul editorial nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Parteneri: Biblioteca Metropolitană București, Igloo, Zeppelin, The Institute, IQads, Revista Atelierul, One Night Gallery, Designist, La pas prin Brașov, Teen Press, Revista Golan

Despre Save or Cancel

Din 2009, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.

Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.

Save or Cancel launches a new book titled Viața zidurilor în spațiul public (The Life of Walls in Public Space)

Save or Cancel Publishing House continues its research, mapping and publication of the street art phenomenon in Romania with a new volume entitled “Viața zidurilor în spațiul public” (“The Life of Walls in Public Space”).

The editorial project proposes a carefully curated and updated collection of recent urban culture in Romania, presenting over 80 of the most significant street art works, documented photographically and through interviews with local artists such as Aeul, CoonOne, Homeboy LDJ, Irlo, Mser, Ocu and Kero, Ortaku, Cat Patrata, Sandi, Sweet Damage Crew and international visitors such as Aito Kitazaki (Japan), Faunagraphic (UK), iZZY iZVNE (Moldova), Juan Jose Surace (Argentina), NSN997 (Italy), Okudart (Spain), Orakle and Atmo (Germany), Sr Papa Chango (Mexico) or Vhils (Portugal) plus many others.

In the first part of the book, street art and urban exploration enthusiasts will discover two extended interviews with Tobias Barenthin Lindblad (editor and lecturer Dokument Press – Sweden) and artist Jan Kalab (Czech Republic). Both began their careers many years ago as graffiti artists and have evolved with the movement, witnessing and observing many of the interesting things they have recounted at length in the pages of the book.

The new publication invites readers to explore cities through art exhibited in public space, revealing in its 100 pages the works of over 50 artists, located in 13 cities in Romania.

The Viața zidurilor în spațiul public book in numbers:

  • 1,000 copies
  • 100 pages
  • 104 photographs
  • 87 places to visit 52 local and international artists 13 cities
  • A5 format, softcover

All text is in Romanian.

Order the book here

Viața zidurilor în spațiul public” (“The Life of Walls in Public Space”) is a remarkable publication with the help of which artists, locals, and tourists alike can discover new dimensions of cities through effervescent and growing alternative culture.

Soon, the Viața zidurilor în spațiul public book can be browsed and borrowed in the Bucharest Metropolitan Library network, or purchased online from the feeder.ro/shop.

The editorial project is produced by Save or Cancel (Cristina Popa, Andrei Racovițan) and co-financed by AFCN.

The editorial project does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not responsible for the content of the project or how the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the grantee.

Partners: Biblioteca Metropolitană București, Igloo, Zeppelin, The Institute, IQads, Revista Atelierul, One Night Gallery, Designist, La pas prin Brașov, Teen Press, Revista Golan

About Save or Cancel
Since 2009, Save or Cancel has been a medium for the communication and propagation of arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.

Save or Cancel’s self-initiated multidisciplinary programs aim to identify sustainable and adaptable opportunities to (re)enhance the existing through architectural, cultural and publishing projects.

1 thought on “Save or Cancel lansează o nouă carte intitulată „Viața zidurilor în spațiul public””

  1. Acest articol pare interesant și oferă o perspectivă interesantă asupra modului în care spațiul public poate influența viața oamenilor și modul în care ne raportăm la acest spațiu. Este important să fim conștienți de importanța spațiului public și de modul în care îl putem influența prin acțiunile noastre și prin politici publice responsabile. Această carte pare a fi o lectură interesantă pentru oricine dorește să înțeleagă mai bine aceste probleme.

Leave a reply (we review all comments)