Wanda Hutira x Un-hidden Romania la BMB

Wanda x Un-hidden Romania la BMB filiala Ion Creanga

[scroll or click here to read in English]

Wanda Hutira a pictat porțile Filialei „Ion Creangă” a Bibliotecii Metropolitane București, în cadrul programului multianual de regenerare urbană prin artă Un-hidden Romania.

Un-hidden Romania este un program cultural multianual produs de Save or Cancel în perioada Iulie 2021 – Iunie 2023. De la tururi ghidate cu tema street art, la ateliere cu artiști, apeluri deschise, sau seria de intervenții artistice, toate activitățile programului își propun să ajute publicul să exploreze spații publice din România prin intermediul artei independente. 

Seria de intervenții artistice din spații publice include lucrări remarcabile realizate de Sandi (mural) și Oana(soundtrack) în BrașovPisica Pătrată în ConstanțaOrtaku și Toybox în București, Maria Bălan (instalație artistică) și Dragutesku (soundtrack) în București, Bea Hopes (mural) și Bucurie (soundtrack) în Iași și continuat cu o intervenție realizată de Wanda Hutira, în București.

Lucrarea pictată de Wanda își propune să sublinieze rolul și importanța bibliotecilor, ilustrând citatul “Lumea e a celor care citesc” (Rick Hollan). Citatul a fost propus de cititorii Filialei “Ion Creangă” a Bibliotecii Metropolitane București (strada Christian Tell, nr. 10), care, astfel, au fost invitați să se implice în crearea acestei lucrări artistice.

Intervenția continuă traseul cultural al lucrărilor artistice urbane găzduite de instituții de cultură din București, partenere în programului multianual Un-hidden Romania

Alătură-te programului și experimentează muzica și arta vizuală care modelează spațiile publice.

Urmărește programul Un-hidden Romania:
Website: https://un-hidden.ro
Facebook: https://www.facebook.com/unhidden
Instagram: https://www.instagram.com/unhiddenromania
YouTube: https://bit.ly/UHR-playlist
Pinterest: https://bit.ly/UHR-pinterest
feeder.ro: http://feeder.ro/un-hidden/

Program realizat de Save or Cancel

Distribuit de feeder.ro

Parteneri: Biblioteca Metropolitană BucureștiMuzeul Național de Artă Contemporană (București)Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (București)Lente (București)Colegiul Național de Arte Regina Maria (Constanța)Asociația Artipic (Iași)

Parteneri media: IglooZeppelinThe InstituteIQadsRevista AtelierulLa pas prin BrașovLitera 9Romania PozitivăBook HubTeen PressRevista GolanBook Hub, ModernismAgenția de CartePropagarta

Co-finanțat de AFCN
Programul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Despre Save or Cancel
Din 2009, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.

Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte culturale și editoriale.

Wanda x Un-hidden Romania la BMB filiala Ion Creanga

Wanda Hutira x Un-hidden Romania at BMB

Wanda Hutira painted the gates of the Ion Creanga” Branch of the Bucharest Metropolitan Library, as part of the multi-year programme of urban regeneration through art, Un-hidden Romania.

Un-hidden Romania is a multi-year cultural programme produced by Save or Cancel from July 2021 to June 2023. From guided tours with a street art theme to workshops with artists, open calls, or a series of artistic interventions, the program’s activities aim to help the public explore public spaces in Romania through independent art. 

The series of artistic interventions in public spaces includes outstanding works by Sandi (mural) and Oana (soundtrack) in Brasov, Pisica Pătrată in Constanta, Ortaku and Toybox in Bucharest, Maria Bălan (art installation) and Dragutesku (soundtrack) in Bucharest, Bea Hopes (mural) and Bucurie (soundtrack) in Iasi and continued with an intervention by Wanda Hutira in Bucharest.

Wanda’s painted work highlights the role and importance of libraries, illustrating the quote “The world belongs to those who read” (Rick Holland). The quote was proposed by the readers of the “Ion Creanga” Branch of the Bucharest Metropolitan Library (10 Christian Tell Street), who were invited to get involved in the creation of this artwork.

The intervention continues the cultural itinerary of urban artistic works hosted by cultural institutions in Bucharest, partners in the multi-year Un-hidden Romania programme.

Join the programme and experience music and visual art shaping public spaces.

Follow the Un-hidden Romania programme:
Website: https://un-hidden.ro/en/
Facebook: https://www.facebook.com/unhidden
Instagram: https://www.instagram.com/unhiddenromania
YouTube: https://bit.ly/UHR-playlist
Pinterest: https://bit.ly/UHR-pinterest
feeder.ro: http://feeder.ro/un-hidden/

Programme produced by Save or Cancel

Distributed by feeder.ro

Partners: Bucharest Metropolitan LibraryNational Museum of Contemporary Art (Bucharest)Faculty of Sociology and Social Work (Bucharest)Lente (Bucharest)National Highschool of Arts Queen Mary (Constanța)Artipic Association (Iași)

Media Partners: IglooZeppelinThe InstituteIQadsRevista AtelierulLa pas prin BrașovLitera 9Romania PozitivăBook HubTeen PressRevista Golan, ModernismAgenția de CartePropagarta

Co-financed by AFCN

The programme does not necessarily represent the position of The Administration of the National Cultural Fund. AFCN is not responsible for the content of the application or the way the program results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

About Save or Cancel
Since 2009, Save or Cancel has been a medium for the communication and propagation of arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.

Save or Cancel’s self-initiated multidisciplinary programs aim to identify sustainable and adaptable opportunities to (re)enhance the existing through architectural, cultural and publishing projects.

Leave a reply (we review all comments)