Bea Hopes (pictură murală) & Bucurie (compoziție audio) x Un-hidden Romania – intervenție artistică multidisciplinară la Hotel Unirea, Iași

Bea Hopes (pictură murală) & Bucurie (compoziție audio) intervenție artistică multidisciplinară Un-hidden Romania la Hotel Unirea, Iași

[scroll or click here to read in English]

În continuarea celor două intervenții artistice realizate de Pisica Pătrată în Constanța și SANDi în Brașov, proiectul Un-hidden Romania se extinde în Iași. Cu susținerea Asociației Artipic, programul de regenerare urbană prin artă inaugurează o nouă lucrare multidisciplinară creată pentru spațiul public, realizată în coproducție de Bea Hopes(pictură murală) și Bucurie (compoziție audio).

Pictura murală realizată de Bea Hopes propune o antiteză între mediul real și cel virtual. Printr-o serie de elemente grafice și alăturări de culori, lucrarea invită trecătorii să descopere un fragment din melodia Mihaelei Runceanu, “E-adevărat, iubirea mea“.

Intervenția artistică este expusă în centrul orașului Iași, pe una dintre fațadele Hotelului Unirea. Scanând codul QR incorporat în lucrare, exploratorii urbani pot asculta compoziția audio creată pentru această lucrare de către artistul Bucruie.

BEA HOPES
Bea Hopes locuiește și lucrează în Iași, ca mixed media artist și illustrative tattoo artist. Lucrările artistei pot văzute pe pereții din Iași, unde a creat picturi murale în cadrul proiectelor asociației Artipic, cum ar fi IndeZIDerabilii, RegenerARTe, Caravana de Artă Urbană, în colaborare cu Frag.menta.

BUCURIE
Inspirate de natură și de legăturile magice ale acesteia cu oamenii, producțiile muzicale ale lui Bucurie sunt o reprezentare a gândurilor și sentimentelor cele mai profunde și mai personale ale artistului.

De-a lungul timpului, a lansat numeroase materiale, independent pe Bandcamp, colaborând în același timp cu case de discuri consacrate precum Otaku, Stamp Records, feeder sound, Hubble Recordings, Sanguina, Honne Music, Depth Over Distance, Zebra Records și Abduction.

Fotografii realizate de Ciprian Minea, Un-hidden Romania

Alătură-te programului și experimentează muzica și arta vizuală care modelează spațiile publice.

Urmărește programul Un-hidden Romania:
Website: https://un-hidden.ro
Facebook: https://www.facebook.com/unhidden
Instagram: https://www.instagram.com/unhiddenromania
YouTube: https://bit.ly/UHR-playlist
Pinterest: https://bit.ly/UHR-pinterest
feeder.ro: http://feeder.ro/un-hidden/

Program realizat de Save or Cancel

Distribuit de feeder.ro

Parteneri: Biblioteca Metropolitană BucureștiMuzeul Național de Artă Contemporană (București)Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (București)Lente (București)Colegiul Național de Arte Regina Maria (Constanța)Asociația Artipic (Iași)

Parteneri media: IglooZeppelinThe InstituteIQadsRevista AtelierulLa pas prin BrașovLitera 9Romania PozitivăBook HubTeen PressRevista GolanBook Hub, ModernismAgenția de CartePropagarta

Co-finanțat de AFCN

Programul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Despre Save or Cancel

Din 2009, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.

Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte culturale și editoriale.

Bea Hopes (pictură murală) & Bucurie (compoziție audio) intervenție artistică multidisciplinară Un-hidden Romania la Hotel Unirea, Iași

Bea Hopes (mural painting) and Bucurie (audio composition) x Un-hidden Romania – multidisciplinary artistic intervention in Iasi

Following the two artistic interventions realized by Pisica Pătrată in Constanta and SANDi in Brasov, the Un-hidden Romania project is expanding to Iasi. With the support of Artipic Association, the urban regeneration through art programme inaugurates a new multidisciplinary work created for public space, co-produced by Bea Hopes (mural painting) and Bucurie (audio composition).

The mural by Bea Hopes proposes an antithesis between the real and virtual environments, Through a series of graphic elements and colour combinations, passers-by are invited to discover a fragment of Mihaela Runceanu’s song “E-adevarat, iubirea mea“.

The artistic intervention is displayed in the centre of Iasi, on the façade of the Unirea Hotel. By scanning the QR code embedded in the artwork, urban explorers can listen to the audio composition created by artist Bucurie for this work.

BEA HOPES
Bea Hopes lives and works as a mixed media artist and illustrative tattoo artist, based in Iasi. The artist’s work can be seen on the walls of Iasi, where she has created murals for the projects of Artipic Association, such as IndeZIDerabilii, RegenerARTe, and Urban Art Caravan, in collaboration with Frag.menta.

BUCURIE
Inspired by nature and its magical connections with people, Bucurie’s musical productions are a representation of the artist’s deepest and most personal thoughts and feelings.

Throughout time, he delivered numerous independent materials on Bandcamp while collaborating with established record labels like Otaku, Stamp Records, feeder sound, Hubble Recordings, Sanguina, Honne Music, Depth Over Distance, Zebra Records and Abduction.

Photography by Ciprian Minea, Un-hidden Romania

Join the programme and experience music and visual art shaping public spaces.

Follow the Un-hidden Romania programme:
Website: https://un-hidden.ro/en/
Facebook: https://www.facebook.com/unhidden
Instagram: https://www.instagram.com/unhiddenromania
YouTube: https://bit.ly/UHR-playlist
Pinterest: https://bit.ly/UHR-pinterest
feeder.ro: http://feeder.ro/un-hidden/

Programme produced by Save or Cancel

Distributed by feeder.ro

Partners: Bucharest Metropolitan LibraryNational Museum of Contemporary Art (Bucharest)Faculty of Sociology and Social Work (Bucharest)Lente (Bucharest)National Highschool of Arts Queen Mary (Constanța)Artipic Association (Iași)

Media Partners: IglooZeppelinThe InstituteIQadsRevista AtelierulLa pas prin BrașovLitera 9Romania PozitivăBook HubTeen PressRevista Golan, ModernismAgenția de CartePropagarta

Co-financed by AFCN

The programme does not necessarily represent the position of The Administration of the National Cultural Fund. AFCN is not responsible for the content of the application or the way the program results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

About Save or Cancel
Since 2009, Save or Cancel has been a medium for the communication and propagation of arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.

Save or Cancel’s self-initiated multidisciplinary programs aim to identify sustainable and adaptable opportunities to (re)enhance the existing through architectural, cultural and publishing projects.

1 thought on “Bea Hopes (pictură murală) & Bucurie (compoziție audio) x Un-hidden Romania – intervenție artistică multidisciplinară la Hotel Unirea, Iași”

  1. Pingback: Bucurie - soundtrack for a mural painted by Bea Hopes in Iași • feeder.ro

Leave a reply (we review all comments)