Billie Eilish a susținut un concert acustic live în colaborare cu Telekom Electronic Beats

Electronic Beats Billie Eilish 2022 (C) Deutsche Telekom, Peyman Azhari

[read in English]

  • Spectacolul acustic special al lui Billie Eilish a avut loc pentru fani la Telekom Forum Bonn
  • Fotografiile și materialul video de la spectacol sunt disponibile în Magenta Cloud.

___________________________________________________________________

Câștigătoarea premiilor GRAMMY® și Oscar Billie Eilish a susținut pe 1 iunie în Germania un spectacol de neuitat în colaborare cu Telekom Electronic Beats. Pentru primul ei show european live înainte de începerea turneului său HAPPIER THAN EVER, THE WORLD TOUR, tânăra de 20 de ani a cântat împreună cu fratele ei FINNEAS exclusiv la Telekom Forum în Bonn.

Afirmându-se ca unul dintre cele mai mari talente ale generației noastre, Billie și fratele ei au cântat melodii de pe albumului ei de debut „WHEN WE ALL FALL SLEEP, WHERE DO WE GO?” și de pe cel mai recent album, al doilea în topul clasamentelor „Happier Than Ever” în variantă acustică.

„Sunt atât de fericită să vă văd pe toți. Să vă văd chipurile. Este așa drăguț. Sunt atât de fericită să fiu atât de aproape de voi astăzi, după atât de multă vreme.”

Billie Eilish

Pentru Ulrich Klenke, Head of Brand la Deutsche Telekom, spectacolul de la Bonn a reprezentat finalul unei colaborări excepționale cu Billie Eilish:

„Concertul vine după o serie de inițiative precum “What We Do Next” și “Futureproof” în care am colaborat cu artista. Billie inspiră tinerii să urmeze noi căi pentru viitor. Concertul a evidențiat încă o dată că lucrurile mărețe sunt create prin schimburile de experiențe. În calitatea sa de platformă muzicală internațională, Telekom Electronic Beats dorește să continue să se bazeze pe acest lucru.”

Ulrich Klenke, Head of Brand la Deutsche Telekom

La rândul său, Ruxandra Rău, Director Brand și Comunicare Telekom Romania Mobile, a declarat că prin participarea la concertul de la Bonn, câștigătorii concursurilor organizate de TKRM în social media au avut ocazia să interacționeze cu tineri din alte culturi europene.

”Concertul de la Bonn a reprezentat o experiență incredibilă pentru toți participanții. Să nu uităm că la acest eveniment au fost prezenți tineri din fiecare țară în care Deutsche Telekom este prezentă, iar câștigătorii din țara noastră au avut ocazia să se bucure de un eveniment multicultural deosebit. Nu ne vom opri din misiunea noastră de a le oferi românilor Mobil așa cum vor, simplu și corect, punând în același timp accent pe îmbunătățirea experienței alături de Telekom Mobile”

Ruxandra Rău

Urmărește concertul
Fanii lui Billie Eilish pot vedea concertul pe eb.tv, canalul de YouTube al Telekom Electronic Beats cu aproximativ 300.000 de abonați.

Despre Telekom Electronic Beats
Din anul 2000, programul muzical paneuropean Telekom Electronic Beats a reflectat evoluțiile din muzică, design, artă, modă și noile tehnologii. Nicio altă inițiativă de brand nu a avut un impact atât de durabil și important asupra culturii muzicale. Telekom Electronic Beats se concentrează pe experiențe web3, streaming, conținut audiovizual și evenimente live. Pentru mai multe informații, vizitați www.instagram.com/electronicbeats.

Billie Eilish performs an unplugged live show in collaboration with Telekom Electronic Beats

  • A special acoustic show by Billie Eilish takes place for fans at the Telekom Forum Bonn
  • Photo and video material from the show is available in the Magenta Cloud.

___________________________________________________________________

GRAMMY® and Academy Award winner Billie Eilish delivered an unforgettable show in collaboration with Telekom Electronic Beats on June 1st in Germany. Her first European live show before the start of her HAPPIER THAN EVER, THE WORLD TOUR, the 20-year-old performed together with her brother FINNEAS exclusively at the Telekom Forum in Bonn.

Affirming her position as one of the greatest talents of our generation, Billie and her brother played tracks her debut album  ‘WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?’ and the most recent chart-topping sophomore album ‘Happier Than Ever’ as acoustic interpretations.

“I am so happy to see you all. To see all of your faces. This is so cute. I am so happy to be so close to you today after all this time.”

Billie Eilish

For Ulrich Klenke, Head of Brand at Deutsche Telekom, the live performance is a crowning finale to the collaboration with Billie Eilish:

“The concert follows on from our initiatives with the artist on “What We Do Next” and “Futureproof”. Billie inspires young people to take new paths for the future. The concert has underlined once again: Great things are created through shared exchange. As an international music platform, Telekom Electronic Beats wants to continue to build on this.”

Ulrich Klenke, Head of Brand la Deutsche Telekom

In addition, Ruxandra Rău, Brand and Communication Director of Telekom Romania Mobile, said that by participating in the Bonn concert, the winners of TKRM’s social media contests had the opportunity to interact with young people from other European cultures.

“The Bonn concert was an incredible experience for all participants. Let’s not forget that the event was attended by young people from every country where Deutsche Telekom is present, and the winners from Romania had the opportunity to enjoy a great multicultural event. We will not stop in our mission to offer Romanians Mobil the way they want it, simple and fair, while focusing on improving the experience with Telekom Mobile”,

Ruxandra Rău

Watch the performance
Billie Eilish fans can watch the performance on eb.tv, Telekom Electronic Beats’ YouTube channel which has around 300,000 subscribers.

About Telekom Electronic Beats
Since 2000, the pan-European music programme Telekom Electronic Beats has been a reflection of developments in music, design, art, fashion and new technologies. Hardly any other brand initiative has had such a lasting and influential impact on music culture. Telekom Electronic Beats focuses on web3 experiences, streaming, audiovisual content and live events. For more information, visit www.instagram.com/electronicbeats.

Photography © Deutsche Telekom, Peyman Azhari

Leave a reply (we review all comments)