O expoziție igloo x Wallonie-Bruxelles Architectures

O expoziție igloo x Wallonie-Bruxelles Architectures

[scroll down for EN]

O expoziție igloo x Wallonie-Bruxelles Architectures

Primele decenii ale secolului 21 înseamnă un timp al reconsiderării fondului construit al oraşelor, al intervenţiilor durabile, al preocupării pentru consumul redus de energie. Continuând explorarea bunelor practici ale diferitelor zone şi medii construite, igloo în colaborarare cu WBA, Wallonie – Bruxelles Architecture, propune o vizită în arhitectura contemporană din regiunea Valonia – Bruxelles.

Expoziția Wallonie Bruxelles | Contemporary Architecture are loc în perioada 23-31 mai, la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” și cuprinde 8 proiecte de arhitectură foarte diferite ca program architectural, tip de intervenţie şi anvergură a spaţiilor propuse ce mărturisesc esenţializat particularităţile de context, problematica şi viziunea birourilor din regiunea belgiană. 

Printre proiectele invitate se numără Arsenal Hall – 24 de locuinţe sociale construite într-o hală industrială, LRARCHITECTES, Charles Malis – spaţii ale administraţiei publice locale remodelate într-o hală industrială, MAMOUT ARCHITECTES, Génie Civil – fostul institut de inginerie civilă renovat şi redat oraşului Liège, BAUMANS-DEFFET, Halle Perret – o fostă hală transformată în pol cultural, ATELIER D’ARCHITECTURE PIERRE HEBBELINK, Le Rideau – Conversie a unei insule urbane şi fost depozit de cărbune în teatru contemporan, OUEST, Maison M+D – locuinţă duplex pe acoperişul terasă al unui imobil modern reabilitat, MD ARCHITECTES, Navez – imobil de locuinţe sociale, MSA, Villas – Maison art déco à Bruxelles – reabilitarea unei case de patrimoniu art déco, LPPARCHITECTES.

Astfel, din cele opt proiecte, şase se referă la transformări şi intervenții arhitecturale care vizează renovarea clădirilor de patrimoniu industrial sau al fondului construit modern prin conversia lor în locuinţe sau spaţii de servicii publice. Un proiect revitalizează o insulă urbană şi unul propune un mic imobil de locuinţe sociale. Denumirile proiectelor sunt sugestive, acestea indicând fie numele halei transformate sau al clădirii remodelate, fie numele bulevardului ori al străzii, sau chiar numele teatrului.

● Deschiderea expoziției va fi luni, începând cu ora 17:00.

● Programul de vizitare a expoziției: Luni-vineri: 9:00-19:00. 

● Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, Academiei 18-20, București.

Accesul este liber. 

Expoziția este realizată de revista igloo cu sprijinul Wallonie – Bruxelles Architecture și Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”.

Parteneri media: Ordinul Arhitecților din România, Ordinul Arhitecților din România – Filiala București, The Institute, Arhitext, De-a Arhitectura, Feeder.ro, Asociația Studenților Arhitecți și Urbaniști „Ion Mincu”.

Eveniment Facebook.

Ne puteți urmări și pe Instagram și igloo.ro

[EN]

O expoziție igloo x Wallonie-Bruxelles Architectures

Wallonie Bruxelles | Contemporary Architecture

Igloo x Wallonie Bruxelles Architectures

The first decades of the 21st century are a time of reconsideration of the built fund of cities, of sustainable interventions, of concern for low consumption of energy. Igloo continues its exploration of the good practices of various built areas and environments, proposing, in collaboration with WBA, Wallonia-Brussels Architectures, a visit to the contemporary architecture of the Wallonia-Brussels region.

The exhibition Wallonie Bruxelles | Contemporary Architecture will take place between May 23 and 31 at “Ion Mincu” University of Architecture and Urban Planning and presents eight very different projects, from the point of view of their architectural program, type of intervention and scope of the proposed spaces which reveal, in an essentialised manner, the particularities of their context and the issues and vision of the architectural offices of the Wallonia-Brussels region.

Invited projects include Arsenal Hall – 24 social housing units in an industrial hall, LRARCHITECTES, Charles Malis – spaces of the local administration reshaped in an industrial hall, MAMOUT ARCHITECTES, Génie Civil – the former civil engineering institute renovated and restored to the city of Liège, BAUMANS-DEFFET, Halle Perret – a former hall transformed into a cultural pole, ATELIER D’ARCHITECTURE PIERRE HEBBELINK, Le Rideau – conversion of an urban island and former coal storehouse into a contemporary theatre, OUEST, Maison M+D – a duplex on the roof terrace of a modern rehabilitated building, MD ARCHITECTES, Navez – social housing building, MSA, Villas – Maison art déco à Bruxelles – rehabilitation of an art deco heritage house, LPPARCHITECTES.

Thus, out of the eight projects, six refer to architectural reinvention and interventions aimed at renovating industrial heritage buildings or the modern built fund by converting them into housing or public service spaces. One of the projects revives an urban island and another proposes a small social housing building. The names of the projects are eloquent, they indicate either the name of the transformed hall or of the remodelled building, or the name of the boulevard or of the street, or even the name of the theatre. 

● The exhibition opens on Monday, 23 May, at 5 PM. 

● Open for the public: Monday-Friday, 9:00 AM – 7:00 PM. 

● “Ion Mincu” University of Architecture and Urban Planning, Academiei 18-20, Bucharest.

Free access.

An exhibition by igloo magazine, powered by Wallonia-Brussels Architecture and “Ion Mincu” University of Architecture and Urban Planning. 

Media Partners: Ordinul Arhitecților din România, Ordinul Arhitecților din România – Filiala București, The Institute, Arhitext, De-a Arhitectura, Feeder.ro, Asociația Studenților Arhitecți și Urbaniști „Ion Mincu”.

Facebook event.

Follow us on Instagram and igloo.ro.

2 thoughts on “O expoziție igloo x Wallonie-Bruxelles Architectures”

  1. Pingback: Noul #igloo209: reprezentări, redefiniri și multă arhitectură • feeder.ro

  2. Pingback: Stadioane din România - colecția Igloo • feeder.ro

Leave a reply (we review all comments)