Arta în spații publice din România: lansare de carte și expoziție cu ocazia Zilei Culturii Naționale

Arta in spatii publice din Romania - Ziua Culturii Nationale

[scroll to read in EN]

Save or Cancel te invită, cu ocazia Zilei Culturii Naționale 2022, să descoperi exemple remarcabile de artă urbană în cadrul lansării online a unei noi ediții a cărții Un-hidden Street Art in Romania și vizitând expoziția Arta în spații publice din România.

Proiectul Arta în spații publice din România promovează, în contextul Zilei Culturii Naționale 2022, arta ca actor în viața urbană și investighează regenerarea participativă a spațiului public ca spațiu cultural multi-disciplinar prin reinterpretări ale societății contemporane, invitând publicul să participe la lansarea online a ediției trei a publicației tipărite Un-hidden Street Art in Romania prin intermediul unui panel de discuție cu Pisica Pătrată, Irlo, Petre Ghiocel și autorii, urmată de retrospectivă video, și să viziteze o expoziție în spațiul public din București, compusă din planșe și lucrări originale.

Evenimentul online de lansare a cărții Un-hidden Street Art in Romania ediția trei

Data: 15 Ianuarie 2022, 18:00 – 20:00

Loc: online, pe website-ul și pagina de facebook feeder.ro

Lansarea publicației este compusă dintr-un panel de discuție cu autorii Cristina Popa și Andrei Racovițan, fotograful Petre Ghiocel, artiștii Pisica Pătrată și Irlo, și din retrospectiva video alcătuită din 55 de montaje video making-of ale unora dintre cele mai remarcabile lucrări artistice independente din spațiul public din București, Brașov, Constanța, documentate de autori și colaboratori în perioada 2014 – 2021.

Noua ediție a cărții Un-hidden Street Art in Romania, tipărită cu sprijinul Ministerului Culturii, va fi distribuită gratuit în rețeaua Bibliotecii Metropolitane București

Expoziția Arta în spații publice din România

Perioada: 20 – 31 Ianuarie 2022

Loc: Lente, strada Dionisie Lupu, nr. 78, București

Expoziția este compusă din 10 planșe, dispuse la exterior, vizibile din stradă, care prezintă hărți ale artei independente din spații publice din Brașov, București, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu, Târgu Jiu și România, și peste 20 de fotografii, lucrări de artă din spațiul public românesc, realizate de artiști precum Pisica Pătrată, Livi Po, Serebe, Sandi Bălășoiu, în cadrul proiectelor produse de Save or Cancel, și din 10 lucrări originale de Serebe, John Dot S, Pasr, iZZY iZVNE, Aeul, Nesk, Oh Boy, Krips, Homeboy LDJ și Livi Po, dispuse în interior sufrageriei urbane Lente.

“Arta în spații publice din România” este un proiect cultural Save or Cancel, realizat cu sprijinul Ministerului Culturii, cu ocazia Zilei Culturii Naționale 2022.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Ministerului Culturii.

logo ministerul culturii

Parteneri: Biblioteca Metropolitană București, Lente

Parteneri media: Radio România Cultural, IQads, The Institute, One Night Gallery, Revista Atelierul, Zile Si Nopti Iasi, Modernism Punct Ro, Igloo media, Merg.În.România, RADAR New Media Art, România Pozitivă, Litera 9, Asociatia-Editura Istoria Artei, La pas prin Brasov, Revista Golan, Bookhub.ro

Despre Save or Cancel
Din 2009, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană. Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte și programe culturale și editoriale.


[EN]

Arta în spații publice din România: lansare de carte și expoziție de artă urbană cu ocazia Zilei Culturii Naționale 2022

Art in public spaces in Romania: book launch and urban art exhibition to mark National Culture Day 2022 

Save or Cancel invites you, on the occasion of National Culture Day 2022, to discover outstanding examples of urban art at the online launch of a new edition of the book Un-hidden Street Art in Romania and by visiting the Art in Public Spaces in Romania exhibition.

The project Art in Public Spaces in Romania promotes, in the context of National Culture Day 2022, art as an actor active in urban life and investigates the participatory regeneration of public space as a multi-disciplinary cultural space through reinterpretations of contemporary society, inviting the public to participate in the online launch of the third edition of the printed publication Un-hidden Street Art in Romania through a panel discussion with Pisica Pătrată, Irlo, Petre Ghiocel and the authors, followed by a video retrospective, and to visit an exhibition in public spaces in Bucharest, composed of original drawings and works.

Launching of the book Un-hidden Street Art in Romania, third edition 

Date: 15th of January 2022, 18:00 – 20:00

Place: online, on the website and facebook page feeder.ro

*if “unavailable”, the video starts after you click on the player.

The launch of the publication is composed of a panel discussion with the authors Cristina Popa and Andrei Racovițan, photographer Petre Ghiocel, artists Pisica Pătrată and Irlo, and a video retrospective consisting of 55 video montages making of some of the most remarkable independent artistic works in public space in Bucharest, Brasov, Constanta, documented by the authors and collaborators in the period 2014 – 2021.

The new edition of the book Un-hidden Street Art in Romania, printed with the support of the Ministry of Culture, will be distributed free of charge through the Bucharest Metropolitan Library network. 

Art in Public Spaces in Romania exhibition

Duration: 20 – 31 January 2022 

Venue: Lente, 78 Dionisie Lupu Street, Bucharest

The exhibition is composed of 10 outdoor boards, visible from the street, showing maps of independent art in public spaces in Brasov, Bucharest, Cluj-Napoca, Iasi, Sibiu, Targu Jiu and Romania, and more than 20 photographs, works of art in Romanian public spaces, made by artists such as Pisica Pătrată, Livi Po, Serebe, Sandi Bălășoiu, within the projects produced by Save or Cancel, and 10 original works by Serebe, John Dot S, Pasr, iZZY iZVNE, Aeul, Nesk, Oh Boy, Krips, Homeboy LDJ and Livi Po, set inside the Lente urban living room.

“Art in Public Spaces in Romania” is a Save or Cancel cultural project, supported by the Ministry of Culture, on the occasion of National Culture Day 2022.

The content of this material does not necessarily represent the official position of the Ministry of Culture.

logo ministerul culturii

Partners: Bucharest Metropolitan Library, Lente 

Media partners: Radio România Cultural, IQads, The Institute, One Night Gallery, Revista Atelierul, Zile Si Nopti Iasi, Modernism Punct Ro, Igloo media, Merg.În.România, RADAR New Media Art, România Pozitivă, Litera 9, Asociatia-Editura Istoria Artei, La pas prin Brasov, Revista Golan, Bookhub.ro

About Save or Cancel
Since 2009, Save or Cancel is a medium for communication and propagation of arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society. Save or Cancel’s self-initiated multidisciplinary programs aim to identify sustainable and adaptable opportunities to (re)enhance the existing through cultural and publishing projects and programs.

Leave a reply (we review all comments)