Un-hidden Romania – Open Call for Street Art Photography

Un-hidden Romania open call street art photo vote

[read in Romanian]

Bucharest, 2nd December 2021, Save or Cancel

The first Un-hidden Romania call, dedicated to urban art photography, is in the public selection stage. Save or Cancel invites you to discover photos that reveal street art works from cities like Brasov, Bucharest, Cluj, Deva, Galați, Oradea, Sibiu, Timisoara, and to vote for up to three images. Contribute to the selection of the most interesting photos entered in the open call of the multi-year Un-hidden Romania programme. The first call awards 3 photos that capture outstanding street art in public spaces across the country.

Visit the open call page to see all 81 photos entered by the 38 participants, and to vote for your favourites. The 3 most voted photos will be awarded and included in the Un-hidden Romania cultural programme and exhibition in May 2023 in Bucharest.

Call schedule

1 – 30 November 2021, 23:59 / registration period
3 – 13 December 2021, 23:59 / judging period by anonymous online public vote
14 December 2021 / announcement of results

You are invited to select 3 of the 81 photos entered by the 38 participants. The 3 most voted photos will be awarded and included in the Un-hidden Romania cultural programme actions and in the exhibition in May 2023, in Bucharest.

Save or Cancel will publish the selection results on December 14, 2021, online on the program website, https://un-hidden.ro.

Follow the Un-hidden Romania programme:
Facebook: https://www.facebook.com/unhidden
Instagram: https://www.instagram.com/unhiddenromania
YouTube: https://bit.ly/UHR-playlist
Pinterest: https://bit.ly/UHR-pinterest
feeder.ro: http://feeder.ro/un-hidden

Program by Save or Cancel

Distributed by feeder.ro

Partners: National Museum of Contemporary Art (Bucharest), Faculty of Sociology and Social Work (Bucharest), Amural (Brasov), Regina Maria National College of Arts (Constanta), Artipic Association (Iasi)

Media partners: Igloo, Zeppelin, The Institute, IQads, Atelierul Magazine

Co-financed by AFCN

The programme does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not responsible for the content of the programme or how the results of the programme may be used. These are entirely the responsibility of the grantee.

About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of arts and culture, facilitating their role in contemporary society.
Self-initiated multidisciplinary programs by Save or Cancel support the development of the contemporary society by identifying opportunities for sustainable and adaptable (re) valorization of the existing, through cultural, editorial, architecture and design projects.

[RO]

Un-hidden Romania open call street art photo vote

București, 3 Decembrie 2021, Save or Cancel

Un-hidden Romania – Vezi și votează imaginile înscrise în Apelul Deschis pentru Fotografie de Street Art

Primul apel Un-hidden Romania, dedicat fotografiilor de artă urbană, este în etapa de selecție publică. 

Save or Cancel te invită să descoperi fotografii care relevă lucrări street art din orașe ca Brașov, București, Cluj, Deva, Galați, Oradea, Sibiu, Timișoara, și să votezi până la trei imagini. Contribuie la selecția celor mai interesante fotografii înscrise în apelul deschis din cadrul programului multianual Un-hidden Romania. Primul apel premiază 3 fotografii care surprind într-un mod remarcabil lucrări street art din spațiile publice din țară.

Vizitează pagina apelului deschis pentru a vedea toate cele 81 de fotografii înscrise de cei 38 participanți, și pentru a vota preferatele tale. Cele mai votate 3 fotografii vor fi premiate și incluse în cadrul acțiunilor programului cultural Un-hidden Romania și în cadrul expoziției din Mai 2023, în București.

Calendar apel

1 – 30 Noiembrie 2021, ora 23:59 / perioadă de înscrieri

3 – 13 Decembrie 2021, ora 23:59 / perioadă de jurizare prin vot public online anonim

14 Decembrie 2021 / anunț rezultate

Save or Cancel va publica rezultatele selecției, în data de 14 Decembrie 2021, pe website-ul programului, https://un-hidden.ro.

Urmărește programul Un-hidden Romania:
Facebook: https://www.facebook.com/unhidden
Instagram: https://www.instagram.com/unhiddenromania
YouTube: https://bit.ly/UHR-playlist
Pinterest: https://bit.ly/UHR-pinterest
feeder.ro: http://feeder.ro/un-hidden/

Program realizat de Save or Cancel

Distribuit de feeder.ro

Parteneri: Muzeul Național de Artă Contemporană (București)Facultatea de Sociologie și Asistență Socială(București)Amural (Brașov)Colegiul Național de Arte Regina Maria (Constanța)Asociația Artipic (Iași)

Parteneri media: IglooZeppelinThe InstituteIQadsRevista Atelierul

Co-finanțat de AFCN

Programul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.

Despre Save or Cancel
Din 2009, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte și programe culturale și editoriale

Leave a reply (we review all comments)