Un-hidden Romania announces the first wave of artists

Un-hidden Romania artists 2021 2023

[Citește în Română mai jos]

Un-hidden Romania announces the first wave of invited artists in the multiannual programme dedicated to urban regeneration through street art

The urban regeneration programme through street art, Un-hidden Romania expands its area of activities, inviting relevant and emerging local artists alike, to produce a series of murals in Brașov, Bucharest, Constanța and Iași.

During the Amural festival, Sandi is invited by Un-hidden Romania to paint the “poetry of the city” on a utility construction, thus changing the perception of this object and integrating it pleasantly and attractively in the picturesque landscape of Brasov. The work is a co-production with Oana, who composed a musical fragment inspired by the same theme.

In September, we‘ll meet one of the most active local artists, Pisica Pătrată, in his hometown, more precisely at the National College of Art Queen Mary in Constanța, whose courses and workshops he attended and shape his vision. Thus, the mural will be able to function as a model for current students preparing for an art career, Pisica Pătrată, giving them a series of personal perspectives on the past and high school years, as well as motivational ideas expressed minimally with the help of the omnipresent character in the works of the artist.

Next year, we will travel to Iasi for a collaboration with the Artipic Association and Bea Hopes who will work together with the DJ and producer Bucurie to create a mural in order to foster a sense of belonging for the locals and tourists.

During the project, we will announce the following guest artists, and with your involvement, we will find out who the winners of the open calls are.

SANDi – mural & OANA – soundtrack

27 – 29 August 2021

Amural festival, Brașov + join the free street art tour here

PISICA PĂTRATĂ – mural

September 2021

National Highschool of Arts Queen Mary, Constanța

SECRET ARTIST – mural / street art intervention

May 2022

Faculty of Sociology and Social Work, Bucharest

SECRET ARTIST – mural / street art intervention

August 2022

Bucharest

BEA HOPES – mural & BUCURIE – soundtrack

September 2022

Iași

OPEN CALL WINNER – mural / street art intervention

March 2023

Anexa MNAC, Bucharest

OPEN CALL WINNER – mural / street art intervention

April 2023

Bucharest

OPEN CALL WINNER – mural / street art intervention

April 2023

Bucharest

Follow the Un-hidden Romania street art program:
Website: https://un-hidden.ro
Facebook: https://www.facebook.com/unhidden
Instagram: https://www.instagram.com/unhiddenromania
YouTube: https://bit.ly/UHR-playlist
Pinterest: https://bit.ly/UHR-pinterest
feeder.ro: http://feeder.ro/un-hidden/

Programme produced by Save or Cancel

Distributed by feeder.ro

Partners: National Museum of Contemporary Art (Bucharest), Faculty of Sociology and Social Work (Bucharest), Amural (Brașov), National Highschool of Arts Queen Mary (Constanța), Artipic Association (Iași)

Media Partners: IglooZeppelinThe InstituteIQads, Revista Atelierul

Co-financed by AFCN

The program does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not responsible for the content of the application or the way the program results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

[RO]

Un-hidden Romania artists 2021 2023

Un-hidden Romania anunță primul val de artiști invitați în cadrul programului multianual de regenerare urbană prin artă stradală

Programul de regenerare urbană prin artă stradală, Un-hidden Romania își extinte aria de activități, invitând artiști locali relevanți și emergenți deopotrivă, să realizeze o serie de picturi murale, în Brașov, București, Constanța și Iași.

În cadrul festivalului Amural, Sandi este invitată de Un-hidden Romania să picteze “poezia orașului” pe o centrală, schimbând astfel percepția asupra acestui obiect și integrându-l într-un mod plăcut și atractiv în peisajul pitoresc al Brașovului. Lucrarea este realizatâ în co-producție cu Oana, care a compus un fragment muzical inspirată de aceași temă.

În luna Septembrie, ne întâlnim cu unul dintre cei mai activi artiști locali, Pisica Pătrată, în orașul său natal, mai exact la Colegiul Național de Artă Regina Maria din Constanța, ale cărui cursuri și ateliere le-a urmat, dezvoltându-i viziunea creativă. Lucrarea ar putea funcționa ca un model pentru actualii elevi, care se pregătesc pentru o carieră în domeniul artistic, Pisica Pătrată oferindu-le o serie de perspective personale asupra trecutului și anilor de liceu, cât și idei motivaționale exprimate minimal cu ajutorul personajului, omniprezent în lucrările artistului.

Anul viitor, vom călători în Iași, pentru o colaborare cu Asociația Artipic și Bea Hopes care va lucra împreună cu dj-ul și producătorul Bucurie pentru a realiza un mural cu scopul de facilita sentimente de apartenență al locuitorilor și turiștilor.

Pe parcursul proiectului, vom anunța următorii artiști invitați, iar cu implicarea ta, vom afla cine sunt câștigătorii apelurilor deschise.

SANDi – mural și OANA – compoziție audio

27 – 29 August 2021

Amural festival, Brașov + participă la turul gratuit de artă stradală aici

PISICA PĂTRATĂ – mural

Septembrie 2021

Colegiul Național de Artă “Regina Maria”, Constanța

ARTIST SECRET – mural / intervenție artistică

Mai 2022

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, București

ARTIST SECRET – mural / intervenție artistică

August 2022

București

BEA HOPES – mural și BUCURIE – compoziție audio

Septembrie 2022

Iași

CÂȘTIGĂTORI APEL DESCHIS – mural / intervenție artistică

Martie 2023

Anexa MNAC, București

CÂȘTIGĂTORI APEL DESCHIS – mural / intervenție artistică

Aprilie 2023

București

CÂȘTIGĂTORI APEL DESCHIS – mural / intervenție artistică

Aprilie 2023

București

Urmărește programul Un-hidden Romania:
Website: https://un-hidden.ro
Facebook: https://www.facebook.com/unhidden
Instagram: https://www.instagram.com/unhiddenromania
YouTube: https://bit.ly/UHR-playlist
Pinterest: https://bit.ly/UHR-pinterest
feeder.ro: http://feeder.ro/un-hidden/

Program realizat de Save or Cancel

Distribuit de feeder.ro

Parteneri: Muzeul Național de Artă Contemporană (București), Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (București), Amural (Brașov), Colegiul Național de Artă Regina Maria (Constanța), Asociația Artipic (Iași)

Parteneri media: IglooZeppelinThe InstituteIQads, Revista Atelierul

Co-finanțat de AFCN

Programul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.

Leave a reply (we review all comments)