AFCN lansează sesiunea de finanțare a proiectelor editoriale 2020 și aplicația de candidatură pentru experți / evaluatori

AFCN logo

AFCN lansează sesiunea de finanțare a proiectelor editoriale 2020 și aplicația de candidatură pentru experți / evaluatori

INFORMARE DE PRESĂ 1 mai 2020

Chiar dacă a trebuit să suspendăm activitatea cu publicul, echipa și Consiliul AFCN continuă să lucreze în ritmul normal pentru respectarea calendarului de finanțare asumat!

Administrația Fondului Cultural Național lansează pe 2 mai 2020, apelul de proiecte editoriale și o nouă invitație adresată experților evaluatori.

„Mulțumită remarcabilei implicări a membrilor Consiliului AFCN, dorim să transmitem un semnal de întoarcere treptată la o stare de normalitate și menținem datele anunțate în calendarul de finațare. În ciuda constrângerilor pe care pandemia le-a impus pentru moment sectorului cultural, avem încredere că în curând activitățile vor reveni la normal. Acest „test” la care am fost, și suntem, cu toții supuși, a revelat rolul esențial pe care cultura scrisă îl are în bunăstarea emoțională a societății, în mod special în aceste zile” a precizat Irina Cios, directoarea AFCN.

Bugetul sesiunii III / 2020, alocat prin subvenție de la Ministerul Culturii, este de 800.000 de lei. Având în vedere bugetul disponibil Consiliul AFCN a stabilit trei secțiuni în cadrul cărora se pot propune proiecte: Carte (inclusiv ediții critice), Reviste și publicații culturale, Ediții de poezie.

Au fost definite priorități specifice disjunctive, fiind suficientă adresarea unei singure priorități pentru a putea obține punctajul maxim. Criteriile de eligibilitate au rămas neschimbate, respectiv: contribuția de 10% și tirajul minim obligatoriu. De asemenea titluri editate sau reeditate în ultimii 15 ani nu sunt admise pentru finanțare.

Având în vedere constrânderile bugetare Consiliul a decis că nu sunt eligibile revistele publicate de uniunile de creație membre ANUC finanțate în baza legii nr. 136/2015, art. 1 (1).

Între 2 și 31 mai a.c. pot propune proiecte edituri şi redacții de publicații culturale, persoane juridice de drept privat care, potrivit actelor constitutive, desfăşoară activități editoriale și/sau persoane juridice de drept public.

Începând cu 2 mai 2020 se deschide și aplicația de depunere a candidaturilor pentru comisiile de evaluare. Candidatura se depune individual, prin completarea unui profil personal în aplicația online, accesibilă la www.afcn-experti.ro, urmată de selectarea butonului de înscriere la sesiunea curentă și selectarea a maximum două arii tematice de expertiză.

Toate informațiile și documentele necesare înscrierii proiectelor editoriale sunt disponibile online la https://www.afcn.ro/finantari-proiecte-editoriale.html Pentru mai multe detalii despre sesiunea de finanțare ne puteți contacta telefonic sau prin e-mail la adresa contact@afcn.ro .

Ileana Teodorescu

Referent comunicare

Despre prioritățile pentru această sesiune de finanțare

Consiliul a definit priorități specifice disjunctive pentru fiecare secțiune de finanțare, fiind suficientă adresarea unei singure priorități pentru a putea obține punctajul maxim:

Carte

 • Promovarea limbajelor literare originale/inovatoare și a literaturii de debut
 • Susținerea temelor artistice și/sau interdisciplinare
 • Lucrări de non-ficțiune legate de cercetare și/sau educație

Reviste și publicații culturale

 • Susținerea multiculturalității
 • Promovarea abordărilor pluridisciplinare
 • Continuitatea în susținerea conținutului cultural

Poezie

 • Promovarea limbajelor literare originale/inovatoare și a debutului
 • Promovarea textelor pentru copii
 • Antologii

O entitate poate înscrie în concurs un singur proiect editorial pe secțiune, care poate conține maximum 10 titluri.

Suma maximă ce poate fi solicitată pentru un proiect editorial (maximum 10 titluri) și tirajul minim obligatoriu, sunt diferențiate pentru fiecare secțiune în parte, după cum urmează:

SECŢIUNI

TIRAJ MINIM OBLIGATORIU (EXEMPLARE)

PLAFON DE FINANŢARE PER PROIECT EDITORIAL (LEI)

Carte

500

page2image1198155776

35.000

Reviste și publicații culturale

800

30.000

Ediții de poezie

page2image1199510736 

500

25.000

TIRAJUL MINIM OBLIGATORIU CONSTITUIE CRITERIU DE ELIGIBILITATE A CĂRUI NERESPECTARE DETERMINĂ ELIMINAREA ADMINISTRATIVĂ.

Nu sunt admise pentru finanțare titluri editate sau reeditate în ultimii 15 ani.

Nu sunt eligibile revistele publicate de uniunile de creație membre ANUC finanțate în baza legii nr. 136 din 8 iunie 2015 pentru finanțarea revistelor de cultură reprezentative din România, conform Art. 1 (1) „Revistele uniunilor de creatori din România, membre ale Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori, denumită în continuare ANUC, vor fi finanțate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, cu suma de minimum 4.500 mii lei, sumă indexabilă anual”.

Perioada de derulare a proiectelor trebuie să se înscrie între data semnării contractului de finanțare (cf. calendarului sesiunii, după 22 iulie) şi 15 noiembrie 2020.

Link-uri și documente utile

Anunț de lansare a sesiunii de finanțare a proiectelor editoriale – III / 2020
Invitație experți evaluatori sesiunea III / 2020

Documente utile la înscrierea proiectului

 1. Regulament de concurs pentru proiecte editoriale 2020
 2. Priorități finanțare proiecte editoriale sesiunea III/2020
 3. Priorități finanțare proiecte editoriale sesiunea III/2020 explicate
 4. Calendar proiecte editoriale sesiunea III/2020
 5. Ghidul solicitantului: Instrucţiuni de completare a aplicaţiei online de solicitare a finanţărilor nerambursabile pentru proiecte editoriale 2020
 6. Fișă antecalcul carte / ediții de poezie / reviste și publicații culturale 2020
 7. Declarație pe propria răspundere
 8. Declarația de parteneriat
 9. Lege nr. 186 din 9 mai 2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise – Republicare

Documente utile la raportare

Documente utile experți

Procedura de înscriere a candidaturii de expert evaluator

Grila de evaluare carte și ediție de poezie 2020

Grila de evaluare reviste și publicații culturale 2020

 

Accesați arhiva buletinelor informative AFCN sau abonați-vă acum pentru a primi pe email cele mai noi știri.

Vezi alte știri și proiecte finanțate de AFCN pe feeder.ro

AFCN lansează sesiunea de finanțare a proiectelor editoriale 2020 și aplicația de candidatură pentru experți / evaluatori

1 thought on “AFCN lansează sesiunea de finanțare a proiectelor editoriale 2020 și aplicația de candidatură pentru experți / evaluatori”

 1. Pingback: Plastic. Memorie afectivă și risipă • feeder.ro

Leave a reply (we review all comments)