feeder sound OPEN CALL announces the jury panel and prizes

feeder sound OPEN CALL and Jury 2020 01

[scroll for RO]

feeder sound OPEN CALL announces the jury panel and prizes

Hey music makers, it’s time to prepare your best selections and productions! This year’s feeder sound II cultural project launches an OPEN CALL for DJs and producers, inviting artists worldwide to participate in a challenging competition where they have to submit only original DJ sets and tracks. We see this as a great opportunity for emerging artists to expose their works to a wider audience, to interact with new people and be heard by the members of the jury, as our online platform connects to an international community. There’s also a prize pool in the game for the best submissions so make sure you find yourself amongst the winners!

The jury consists of active and well-known figures from the electronic dance music scene, artists that stand out through their distinct style and extensive experience. From Romania to Germany, The United Kingdom and Australia, they will thoroughly listen to all the applications and pick the ones that have something special embedded into them for the three prizes. You can check out last year‘s submissions here and the results here.

The agenda also includes 7 audio-video live streams from the secret feeder sound studio or partner venues, 36 podcasts feeder sound recordings lasting one hour, 36 audio tracks published weekly in the feeder sound exclusive premieres column and 72 EP reviews about the most recent and collectable vinyl releases.

 

feeder sound OPEN CALL 2020 for DJs and producers

Calendar
START 6th of April
DEADLINE 6th of May
PUBLIC VOTE 12th of May – 12th of June | online on feeder.ro
WINNERS 15th of June

 

Categories

feeder sound (dj set/podcast)

1st prize – 600 lei / 120 euro
2nd prize – 550 lei / 110 euro
3rd prize – 430 lei / 90 euro

Jury

1st & 2nd prize – feeder.ro team, composed of AndreiB, sound & EP reviews editor, Andrei Racovițan, Cristina Popa.
3rd prize – public online vote.

 

exclusive premiere (track)

1st prize – 600 lei / 120 euro
2nd prize – 550 lei / 110 euro
3rd prize – 430 lei / 90 euro

Jury

 

Join the feeder sound II OPEN CALL for DJs and producers

 

The feeder sound project aims to create new artistic expression opportunities for young musicians and producers.

 

The feeder sound project is organized by Save or Cancel team, composed of Cristina Popa (random) and Andrei Racovițan (ubic), through feeder.ro and is co-funded by AFCN, Thematic area: Digital art and new media. The program does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not responsible for the content of the program or the way the program results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

Visit the project’s page feeder sound, EP reviews and exclusive premiere to find out more about past, current and future activities.

About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancelis a medium of communication and propagation of the arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.
The self-initiated multidisciplinary programs of Save or Cancel aim to identify sustainable and adaptable opportunities for (re) valorization of the existence through architectural, cultural and editorial projects.

feeder sound is a showcase of local and international talent alike comprised of DJ sets and fresh tunes meticulously curated in a sound collection which promotes mutual recognition and cultural exchange between musicians worldwide.

 

feeder sound OPEN CALL and Jury 2020 02

[RO]

Apelul deschis feeder sound anunță completul juriului și premiile

Hey muzicieni, e timpul să pregătiți cele mai bune selecții și piese! Proiectul cultural feeder sound II din acest an lansează un APEL DESCHIS pentru DJ și producători, invitând artiști din întreaga lume să participe la o competiție provocatoare, unde trebuie să trimită doar seturi și piese originale. Vedem acest lucru ca o oportunitate excelentă pentru artiștii emergenți de a-și expune muzica unui public mai larg, de a interacționa cu oameni noi si de a fi auziți de către membrii juriului, întrucât platforma noastră online conectează o comunitate internațională. Avem și premii pentru cele mai bune înscrieri deci asigurați-vă că vă veți regăsi printre câștigători!

Juriul este format din DJ și producători activi și foarte cunoscuți din scena muzicii electronice, artiști care ies în evidentă prin stilul lor distinct și prin experiența lor extinsă. Din România pană în Germania, Regatul Unit al Marii Britanii și Australia, ei vor asculta cu atenție toate aplicațiile și le vor alege pe cele care au ceva special încorporat în ele pentru cele trei premii. Puteți consulta înscrierile de anul trecut aici și rezultatele aici.

De asemenea, agenda include și 7 transmisii audio-video live din studioul secret feeder.ro sau locații partenere, 36 de inregistrări audio feeder sound podcast, 36 de piese audio publicate săptămanal în rubrica feeder sound exclusive premieres și 72 de recenzii despre cele mai recente și collecatble viniluri lansate.

 

Apel deschis 2020 pentru DJ și producători

Calendar
START 6 Aprilie
TERMEN LIMITĂ 6 Mai
VOTUL PUBLICULUI 12 Mai – 12 Iunie | online pe feeder.ro
CÂȘTIGĂTORI 15 Iulie

 

Categorii

feeder sound (dj set/podcast)

Locul I – 600 lei / 120 euro
Locul II – 550 lei / 110 euro
Locul III – 430 lei / 90 euro

Juriu

Locul I și Locul II – echipa feeder.ro, compusă din AndreiB, editor feeder sound și recenzii viniluri, Andrei Racovițan, Cristina Popa.
Locul III – vot public online.

 

exclusive premiere (track)

Locul I – 600 lei / 120 euro
Locul II – 550 lei / 110 euro
Locul III – 430 lei / 90 euro

Juriu

 

Join the feeder sound II OPEN CALL for DJs and producers

 

Proiectul feeder sound își propune să creeze noi oportunități de expresie artistică pentru tinerii muzicieni și producători.

 

Proiectul feeder sound este organizat de echipa Save or Cancel, compusă din Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic) prin feeder.ro, co-finanțat de AFCN, Aria tematică: Artă digitală și noile media. Programul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Vizitează pagina proiectului feeder sound, EP reviews și exclusive premiere pentru a fi la curent cu noile activități programate.

Despre Save or Cancel
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.

feeder sound este o investigație în activitatea artiștilor locali și internaționali, alcătuită din seturi de DJ și melodii contemporane curatoriate cu meticulozitate într-o colecție de sunete care promovează recunoașterea reciprocă și schimbul cultural între muzicieni din întreaga lume.

feeder sound side bar logo icon

Leave a reply (we review all comments)