Discover the new feeder sound II cultural project

Discover the feeder sound II cultural project

[scroll for RO]

Discover the feeder sound II cultural project

feeder sound is an interactive online release platform for musicians continuing the discovery, promotion and connection of local talents undertaken by feeder.ro for 16 years. The feeder sound II cultural project has five distinct new media components, designed to increase the appreciation of the international audience for Romanian electronic music, linking artists with new audiences.

The innovative character of the current project consists of a diverse mix of multimedia editorial content created to promote online the audio works of young Romanian artists and to capture new international audiences.
The five components of the project are declining in distinct curatorial efforts:

1 feeder sound OPEN CALLS for young and talented musicians and producers.

7 feeder sound LIVE STREAMS 🔴, videos exploring the universe of two artists from various fields, working side by side and complement each other’s work

TELURIC (dj set) & MARIA BĂLAN (live painting) – Thu 23 Apr // watch it here
KOZO (dj set) & IRLO (live painting) – Thy 21 May // watch it here
CR15TINA (dj set) & AEUL (live painting) – Wed 24 Jun // RSVP
MISS I (dj set) & PASR (live painting) – Wed 22 Jul
VLAD ARAPASU (dj set) & JOHN DOT S (live painting) – Wed 19 Aug
Secret artist (dj set) & SEREBE (live painting) – Wed 16 Sep
BUCURIE (dj set) & iZZY iZVNE (live painting) – Wed 14 Oct

36 feeder sound PODCASTS SERIES, published every Friday, is meant to preserve digital creations as a product and process that takes place in physical space.

36 feeder sound EXCLUSIVE PREMIERE, published weekly – audio tracks carefully selected and reviewed by the feeder.ro team.

72 EP REVIEWS about the most recent and collectable vinyl releases.

The feeder sound project aims to create new artistic expression opportunities for young musicians and producers.

 

The feeder sound project is organized by Save or Cancel team, composed of Cristina Popa (random) and Andrei Racovițan (ubic), through feeder.ro and is co-funded by AFCN, Thematic area: Digital art and new media. The program does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not responsible for the content of the program or the way the program results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

Visit the project’s page feeder sound, EP reviews and exclusive premiere to find out more about past, current and future activities.

About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of the arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.
The self-initiated multidisciplinary programs of Save or Cancel aim to identify sustainable and adaptable opportunities for (re) valorization of the existence through architectural, cultural and editorial projects.

feeder sound is a showcase of local and international talent alike comprised of DJ sets and fresh tunes meticulously curated in a sound collection which promotes mutual recognition and cultural exchange between musicians worldwide.

 

Discover the feeder sound II cultural project

[RO]

Descoperă proiectul cultural feeder sound II

feeder sound este o platformă interactivă online de lansare pentru muzicieni continuând activitatea de descoperire, promovare și conectare a talentelor locale întreprinsă de feeder.ro timp de 16 ani. Proiectul cultural feeder sound II are cinci componente distincte, menite să crească aprecierea publicului internațional pentru muzica electronică românească, conectând artiștii cu noi audiențe.

Caracterul inovativ al proiectului actual constă într-un mix diversificat de conținut editorial multimedia creat pentru a promova online lucrările audio ale tinerilor artiști români și pentru a capta noi publicuri internaționale.
Cele cinci componente ale proiectul se declină în eforturi curatoriale distincte:

1 Apel deschis pentru creații audio destinat tinerilor muzicieni / producători, lansat pe 6 Aprilie 2020

7 Transmisii audio-video live din studioul secret feeder.ro sau din locuri partenere

TELURIC (dj set) și MARIA BĂLAN (live painting) – Joi 23 Aprilie
KOZO (dj set) și IRLO (live painting) – Joi 21 Mai
CR15TINA (dj set) și AEUL (live painting) – Miercuri 24 Iunie
MISS I (dj set) și PASR (live painting) – Miercuri 22 Iulie
VLAD ARAPASU (dj set) și JOHN DOT S (live painting) – Miercuri 19 August
Artist secret (dj set) și SEREBE (live painting) – Miercuri 16 Septembrie
BUCURIE (dj set) și iZZY iZVNE (live painting) – Miercuri 14 Octombrie

36 înregistrări feeder sound podcasts, cu durata de câte o oră.

36 piese audio, publicate săptămânal în rubrica feeder sound exclusive premieres.

72 de review-uri despre cele mai recente și collectable viniluri lansate.

Proiectul feeder sound își propune să creeze noi oportunități de expresie artistică pentru tinerii muzicieni și producători.

 

Proiectul feeder sound este organizat de echipa Save or Cancel, compusă din Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic) prin feeder.ro, co-finanțat de AFCN, Aria tematică: Artă digitală și noile media. Programul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Vizitează pagina proiectului feeder sound, EP reviews și exclusive premiere pentru a fi la curent cu noile activități programate.

Despre Save or Cancel
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.

feeder sound este o investigație în activitatea artiștilor locali și internaționali, alcătuită din seturi de DJ și melodii contemporane curatoriate cu meticulozitate într-o colecție de sunete care promovează recunoașterea reciprocă și schimbul cultural între muzicieni din întreaga lume.

feeder sound side bar logo icon

Leave a reply (we review all comments)