Semnează scrisoarea deschisă pentru o evaluare profesionistă la AFCN și CNC

Citește mai jos scrisoarea deschisă pentru o evaluare profesionistă la AFCN și CNC, care a circulat azi pe canalele social media

Domnului Știrbu Gigel Sorinel, Președinte, Comisia de cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaților

Membrilor Comisiei de Cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaților

Domnilor Deputați din Camera Deputaților

Domnului Valer Daniel Breaz, Ministru, Ministerul Culturii și Identității Naționale

Doamnei Irina Cios, Director Administrația Fondului Cultural Național

Membrilor Consiliului Administrației Fondului Cultural Național

Doamnei Anca Mitran, Director general, Centrul Național al Cinematografiei

Membrilor Consiliului Centrului Național al Cinematografiei

12 martie 2019

APEL – PENTRU O EVALUARE PROFESIONISTĂ A PROIECTELOR CULTURALE ȘI CINEMATOGRAFICE DIN ROMÂNIA

SCRISOARE DESCHISĂ

 

Stimate Domnule Președinte al Comisiei de cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaților,

Stimați Deputați,

Stimate Domnule Ministru al Culturii și Identității Naționale,

Stimată Doamnă Director AFCN,

Stimată Doamnă Director general CNC,

Stimați Membri ai Consiliului AFCN și CNC,

În contextul de funcționare precară a sectorului cultural independent și a instituțiilor de spectacol, precum și al vulnerabilității statutului profesional al artiștilor și al managerilor culturali independenți, afectați de modificările recente ale Codului Fiscal, ne exprimăm profunda îngrijorare privind modificările operate în 2018 prin Ordonanța de Urgență nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și vă solicităm respingerea acestora de către Camera Deputaților.

Prin cele 2 articole de la finalul ordonanței de urgență – Art. 16 și Art. 17, care nu au nici o legătură cu programul de investiții în domeniul patrimoniului și dezvoltării infrastructurii culturale vizate de ordonanță și a căror urgență nu a fost justificată în nici un fel în textul ordonanței de urgență, aceasta modifică major calitatea evaluării  proiectelor și programelor culturale și a proiectelor cinematografice susținute la nivel național de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) și Centrul Național al Cinematografiei (CNC), prin numirea unor evaluatori din oficiu în comisiile de evaluare, care participă în mod direct la evaluarea proiectelor culturale și a producțiilor cinematografice, fără a putea fi remunerați pentru activitatea depusă, precum și, în cazul CNC, prin modificarea modului de numire a acestor comisii.

AFCN este, în prezent, singurul sistem public de finanțare, transparent și național, care a funcționat profesionist începând din 2005, oferind finanțări publice pe bază de competiție pentru o serie de 11-13 arii importante și necesare pentru dezvoltarea sectorului cultural. AFCN este un partener real al sectorului cultural, oferind finanțări importante prin deschiderea unor zone de activități culturale de mare impact – programe multianuale, arte vizuale, arte performative, intervenție culturală, rezidențe de creație, educație prin cultură, patrimoniu material și imaterial etc. CNC este, la rândul său, singurul mecanism public de finanțare, pe bază competițională și pe criterii exclusiv calitative, a producției de film românesc.

Dată fiind importanța acestor două instituții naționale cheie, dorim să precizăm următoarele cu privire la modificările aduse de OUG 76/2018:

1) Necesitatea și cu atât mai puțin urgența prevederilor Art. 16 și 17 din OUG 76/2018 nu sunt în nici un fel justificate în actul normativ.

Astfel, obiectul OUG 76/2018 este crearea “cadrului legal privind mecanismul de finanțare a realizării, extinderii, reabilitării, modernizării și punerii în valoare a obiectivelor culturale și a monumentelor istorice”. Or, nici AFCN și nici CNC nu susțin proiecte de infrastructură și protecție a monumentelor care ar putea fi relevante pentru acest program, ci proiecte culturale (care vizează cel mult educația și promovarea patrimoniului) și producții cinematografice.

Mai mult, existau deja la nivelul AFCN și al CNC mecanisme care să asigure o coordonare și sinergie pe plan național a sistemelor de finanțare. Astfel, atât activitatea AFCN, cât și a CNC este ghidată de un Consiliu, care stabilește direcțiile strategice și prioritățile de finanțare ale celor două instituții, și ai cărui membri sunt numiți de însuși Ministrul Culturii, inclusiv prin desemnarea de către ministrul culturii a doi membri (AFCN), respectiv unul (CNC). Consiliul celor două instituții este nivelul unde o coordonare strategică cu alți finanțatori ar trebui să aibă loc și nu la nivelul comisiilor de evaluare a proiectelor individuale, unde criteriul competenței profesionale este singurul care trebuie să conteze.

Referitor la argumentul nevoii de coordonare invocat de OUG 76/2018, am dori să reiterăm faptul că Ministerul Culturii și Identității Naționale nu are în momentul de față adoptată o Strategie națională în domeniul culturii, care ar fi un element fundamental în a oferi cadrul și direcțiile unei asemenea coordonări.

2)  Modificările legislative precizate aduc atingere neutralității, profesionalismului și calității procesului de evaluare a proiectelor culturale și proiectelor cinematografice finanțate de AFCN și CNC.

În cazul AFCN prevederile ordonanței au fost deja puse în practică la sesiunea de proiecte I/2019, producând efecte extrem de negative în procesul de selecție a proiectelor culturale. Acest lucru a fost cauzat în bună măsură de lipsa de competențe profesionale a evaluatorilor numiți de Ministerul Culturii, în condițiile în care OUG 76/2018 nu prevede necesitatea calității de expert în domeniul vizat a membrului comisiei desemnat de Minister.

Mai mult, procesul de evaluare a fost afectat negativ și de lipsa de interes a membrilor desemnați de către Minister pentru un proces de lucru solicitant și de durată în condițiile în care nu primeau o remunerație distinctă pentru timpul alocat acestei munci.

Rezultatele evaluării au reflectat un punctaj aleatoriu în cazul anumitor proiecte și efectul negativ se va perpetua, diminuând totodată încrederea operatorilor culturali în capacitatea comisiilor de a asigura o corectă evaluare a proiectelor.

În cazul CNC estimăm un impact și mai mare al modificărilor, din trei motive:

  •     Prin implicarea în procesul laborios și specific de evaluare a proiectelor cinematografice a unui reprezentant din Ministerului Culturii fără competențele profesionale necesare și fără a fi plătit pentru participarea intensă într-un proces care de regulă durează între 1-3 luni. Ceea ce sectorul cinematografic are nevoie este o creștere a profesionalizării demersului de evaluare și nu un regres. Mai mult, această prevedere contrazice numeroase alte prevederi ale OG 39/2005, de la principiul primordialității valorii artistice (Art. 33) la obligativitatea realizării selecției pe baza calității scenariului, regizorului și producătorului (Art 41);
  •      Membrii comisiilor de evaluare a proiectelor cinematografice vor fi numiți de Ministrul Culturii și nu de directorul instituției public cu mandat în domeniul cinematografic, cum prevedea anterior legislația. Or, principiul peer-review (evaluare de alți profesioniști ai domeniului) este cel care ar trebui să definească activitatea CNC și AFCN, motiv pentru care legislația ar trebui, dimpotrivă, să crească capacitatea breslei de a propune profesioniști pentru aceste comisii și a se asigura un nivel ridicat de calitate a evaluării;
  •      Modificarea prevederilor privind procedura contestației, care în lipsa altor prevederi prin legislație subsecventă, care nu a fost încă inițiată de Ministerul Culturii, riscă să creeze un arbitrariu în acest proces. Necesitatea și urgența acestei prevederi, fără legătură cu restul prevederilor actului normativ, nu au fost nici ele justificate.

 

3)  Legislația privind AFCN și CNC trebuie cu siguranță îmbunătățită, inclusiv pentru creșterea calității procesului de evaluare, și acest lucru a fost solicitat în nenumărate rânduri de sectorul cultural și asumat public de numeroși miniștri ai culturii și parlamentari, însă aceasta trebuie făcută pe baza unui real demers de evaluare și de consultare.

Date fiind argumentele de mai sus, ne adresăm domnului Gigel Sorinel Știrbu, Președinte, și membrilor Comisiei de Cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaților pentru a analiza oportunitatea acestor 2 articole și a propune respingerea lor în procesul de aprobare a OUG 76/2018 aflat în prezent în Camera Deputaților, cameră decizională.

 

În egală măsură ne adresăm domnului Valer Daniel Breaz, Ministrul Culturii și Identității Naționale pentru susținerea modificărilor de mai sus și pentru implementarea unor condiții de evaluare TRANSPARENTĂ, profesionistă și competentă pentru proiectele culturale la nivelul TUTUROR apelurilor de proiecte lansate de Ministerului Culturii.

 

Prin această scrisoare deschisă ne adresăm public și membrilor Consiliului AFCN și CNC pentru a lua poziție publică față de situația actuală care îi împiedică să-și îndeplinească mandatul dat chiar de Ministerul Culturii.

Ne arătăm disponibilitatea – prin desemnarea unui grup de artiști, evaluatori și experți culturali – pentru a participa la o întâlnire cu membrii Comisiei de cultură, arte, mijloace de informare în masă Camerei Deputaților și cu echipa Ministerului Culturii și Identității Naționale, pentru a vă prezenta situația actuală și a vă oferi informații amănunțite. Situația este urgentă, ținând cont de faptul că la data de 1 martie AFCN a lansat apelul de proiecte 2/2019, iar CNC urmează și el în curând să lanseze un nou apel de proiecte cinematografice.

În același timp, oferim susținerea noastră deplină actualei echipe AFCN și a Consiliului AFCN, care prin măsurile operate recent și ariile de finanțare existente reușesc să contribuie într-o mare măsură la activitatea ONG-urilor culturale și a artiștilor liber-profesioniști și la dinamizarea sectorului cultural.

Semnează aici.

Imagine de jannoon028

Leave a reply (we review all comments)