See an amazing video with 2 musicians playing Afro Blue

See an amazing video with 2 musicians playing Afro Blue

See an amazing video with 2 musicians playing Afro Blue

[citește mai jos articolul în limba română]
This standard jazz named Afro Blue is one of the powerful and strong songs that we can listen.

This song is a composition by Mongo Santamaria and a standard jazz repertoire. The best interpretation of this song is by John Coltrane. The most inspiring version for me is the one made by Robert Glasper. This play gives the song a discordant note from the most interpretations that we can find.

Together with Lucas Contreras, the guitarist with which I play in this song, we kept the standard form and I brought a current sound. The thing that makes this interpretation special, is the recording itself and the place where is all happening. The message of this song is about a universal land with no barriers and where harmony prevails, no matter of the options of us.

I kept the standard jazz form and I also included improvisation, which I adapt it to the interaction between us, state of the moment and the audience. The song has a setting, climax and a beautiful resolution which I let you discover it.

Ioana-Teodora Spînu – Afro Blue

Bio: After graduating in 2010 from “National College of Arts Regina Maria” in Constanta on Jazz section, I went to “National University of Music” from Bucharest, on the same section. In the same time, I participated in summer workshops from Sibiu within Icon Arts – International Contemporary Arts Academy for consecutive 4 years and on Jazz and Improvised Music from Sfantu Gheorghe – Brasov.

In 2015 I started education activities on Cultural Center Theodor Burada from Constanta, where I’ve been teaching vocal and piano classes for 2 years.

Currently, I’m in final year of master degree on “National University of Music” from Bucharest on Jazz and Pop Composition section, and I’m a part of a musical named Tarot Tales, directed by Mircea Tiberian on Romanian Drama Theatre in Bucharest.

Among of the most important projects and concerts of mine, I mention “Femei pe Matasari” Festival, Outdoor Jazz Festival “Promenada Mall”, National Festival of Improvisation – Godot, “Filmul de Piatra” Festival from Piatra Neamt. From autumn 2013 I commonly held concerts in “Jazz and Classic Music Nights” – a project made by Radio România Târgu Mureș.

Piesa este o compoziție Mongo Santamaria și intră în repertoriul standard de jazz. Cea mai cunoscută variantă se găsește în interpretarea lui John Coltrane iar varianta care m-a inspirat cel mai mult a fost cea a lui Robert Glasper. Aceasta dă piesei o notă discordantă față de majoritatea interpretărilor pe care le găsim. 

Împreună cu Lucas Contreras, chitaristul cu care sunt în această înregistrare, am adaptat forma inițială și i-am adus un sound mai actual, iar ceea ce cred eu că o face să fie specială este chiar înregistrarea în sine și cadrul în care se petrece toată acțiunea. Mesajul piesei este despre un tărâm universal care nu are bariere și unde domnește armonia, indiferent de opțiunile fiecăruia dintre noi. 

Am ținut cont de forma standard de jazz și am inclus de asemenea improvizația, adaptând-o la interacțiunea dintre noi doi, starea de moment și public. Ea are într-adevăr incipit, punct culminant și un frumos deznodământ pe care vă las pe voi să-l descoperiți. 

Biografie: După terminarea studiilor în anul 2010 la Colegiul Național de Artă Regina Maria, Constanța la secția de Jazz și Muzică Ușoară, am urmat cursurile Universității Naționale de Muzică București, pe același profil. În paralel am participat la workshop-urile de vară de la Sibiu în cadrul Academiei Icon Arts – International Contemporary Arts summer classes timp de patru ani consecutivi și la tabăra de Jazz și Muzică Improvizată de la Sfantu Gheorghe – Brașov. 

În anul 2015 am început activitatea pedagogică la Centrul Cultural Theodor Burada din Constanța, unde am predat timp de doi ani canto muzică ușoară și pian. 

În prezent sunt studentă în an terminal de masterat la Universitatea Națională de Muzică București pe profilul Jazz și Compoziție Muzică Pop și fac parte din distribuția spectacolului Tarot Tales, regia Mircea Tiberian de la Teatrul Dramaturgilor Români, București. 

Printre cele mai importante proiecte și concerte pe care le-am avut, menționez Festivalul “Femei pe Mătăsari” , Festivalul de Jazz în aer liber “ Promenada Mall”, Festivalul Naţional de Improvizaţie – Godot, Festivalul „Filmul de Piatră”, Piatra Neamț. Din toamna anului 2013 am susținut frecvent concerte în stagiunile “Seri de Jazz şi muzică clasică” – proiect desfășurat de Radio România Târgu Mureş.

Connect with Ioana-Teodora Spînu:
Soundcloud: https://soundcloud.com/ioana-teodora-sp-nu
Facebook: https://www.facebook.com/ioanateodorajazz
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCzVLqA_s8E1diW3UKCP03ng/featured

Leave a reply (we review all comments)