Descarcă aplicația CAPITOL CONTINUUM  pentru a vedea cum arată Teatrul de vară Capitol, dincolo de fațadă

CAPITOL CONTINUUM app by Augmented Space Agency

[scroll for English version]

Descarcă aplicația CAPITOL CONTINUUM  pentru a vedea cum arată Teatrul de vară Capitol, dincolo de fațadă

 

Orașul ne surprinde în fiecare zi cu comorile lui ascunse. Ați observat câte clădiri zac în ruine și parcă șoptesc povești tăcute, unele triste, altele pline de viață sau de mister? Cum ar fi dacă ne-ar putea spune câte au văzut de-a lungul timpului, cine le-a trecut pragul?… Timpul trece și pare că soarta lor e pecetluită să se piardă în istorie, ucise de nepăsare și ignoranță.

Este tocmai ceea ce încercăm să nu lăsăm să se întâmple, așa că am lansat cu ceva timp în urmă un apel deschis de proiecte, cu tema “Exerciții de memorie colectivă: cum interacționăm cu patrimoniul?“. Am pornit atunci în căutarea unui semnal urban, o lucrare care să investigheze procesele memoriei colective. În urma voturilor unanime, atât din partea juriului, cât și a publicului care a putut alege online, a câștigat o instalație video interactivă extrem de interesantă, dezvoltată de Ciprian și Dan Făcăeru de la Augmented Space Agency: Capitol Continuum. Procesul creativ a presupus digitalizarea Teatrului de Vară Capitol cu ajutorul unor tehnici de scanare 3D, investigând metode alternative de arhivare digitală pentru a putea promova mai eficient patrimoniul abandonat. Totodată, am urmărit facilitarea unor noi expresii artistice și interacțiuni în mediul virtual.

Iată cum funcționează Capitol Continuum: după ce descărcați aplicația (iOS – iTunes sau Android – google play) îndreptați camera telefonului către oricare dintre elementele instalației realizate la intrarea în Teatrul de vară Capitol de artistul bucureștean Pisica Pătrată, aka Alexandru Ciubotariu, aka Ciubi. Instalația Augmented Reality interacționează cu aceste celebre desene, care se înscriu printre cele mai cunoscute și fotografiate lucrări de street art din București. Suntem siguri că, dacă ați ajuns pe strada Constantin Mille, ați trecut cel puțin o dată pe lângă ele și v-au atras atenția.

 

Acum, datorită aplicației Capitol Continuum și prin intermediul AR (Augmented Reality) puteți să treceți dincolo de fațadă și să pătrundeți în interiorul grădinii. Astfel veți putea vedea dincolo de fațada Teatrului de vară Capitol. Veți fi însoțiți de vocea bunicii artistei Mara Mărăcinescu, care povestește despre vizitele ei din tinerețe la Cinematograful Capitol. Pentru exemplificare, prietenii noștri de la Baza au făcut un scurt video:

Instalația a fost inclusă în circuitul de spații alternative în Noaptea Albă a Galeriilor 2017, iar grădina a putut fi vizitată atunci în spațiu digital. Cu ajutorul telefonului mobil, mai multe grupuri de vizitatori au interacționat cu instalația realizată de Pisica Pătrată și au pătruns în interiorul vechiului teatru de vară, cu ajutorul realității augmentate.

Ce este AR (realitatea augmentată)?

Poate cea mai importantă calitate a realității augmentate este că ea aduce componente ale lumii digitale în percepția lumii reale. Și nu face aceasta ca un simplu afișaj al datelor, ci integrează senzațiile percepute de către utilizatori ca părți naturale ale mediului înconjurător.

Cine sunt Augmented Space Agency, creatorii acestei aplicații?

Exploratori ai frontierelor digitale, cei de la Augmented Space Agency depășesc barierele dintre spațiile fizice și cele digitale cu ajutorul mediului Augmented Reality. Concentrați pe platforme mobile, ei creează noi tipuri de experiențe și produse cu o gamă largă de aplicabilități.

Aplicația Capitol Continuum este disponibilă gratuit pe iTunes sau google play și din septembrie anul trecut, când a fost lansată oficial, a înregistrat zeci de descărcări.

Așteptăm cu interes și părerile voastre după o vizită la Capitol mai puțin obișnuită!

 

Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici.

Acest proiect cultural este co-finanțat în cadrul Programului cultural București Oraș participativ de către Primăria Municipiului București prin Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti ARCUB.
Această campanie este organizată de Save or Cancel, prin feeder.ro, și face parte din programul cultural multianual “hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL”, co-finanțat de AFCN. Programul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării
Organizator: Save or Cancel
Parteneri: AFCN, ArCub, PMB, CNDB, Teatrul Mic, Cinema Marconi, RADEF, Carol 53, Monumente Uitate / Asociația ARCHÉ, Calup, Mellow Drinks, Plaja de Carte, Someș Delivery
Parteneri media: Zeppelin, IQads, Smark, Iqool, Assamblage, Citatepedia, wordstylist.ro, feeder.ro, anyplace.ro, Art7, Arte și Meserii, Dizainăr
Design: Acme Industries
Text: Hildegard Ignătescu, Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic)
Despre Save or Cancel
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.

 

[EN]

 

A less common visit to the Capitol

Download the CAPITOL CONTINUUM app to see inside the Capitol Summer Theatre

 

The city surprises us every day with its hidden treasures. Have you noticed how many buildings lie in ruins and seem to be whispering silent stories, some sad, some alive or mysterious? What if they could tell us how many stories they have witnessed over time, how many people crossed their threshold? … Time passes by and it seems that their fate is sealed to be lost in history, killed by indifference and ignorance.

 

And that’s exactly what we are trying to prevent from happening, so a while ago we launched an open call for projects with the theme “Collective memory exercises: how do we interact with the patrimony?” We then started looking for an urban signal, a work to investigate the processes of collective memory. Following unanimous votes from both the jury and the online audience, the winner was declared an exciting interactive video installation developed by Ciprian and Dan Făcăeru of the Augmented Space Agency: Capitol Continuum. The creative process involved the digitization of the Capitol Summer Theater using 3D scanning techniques, investigating alternative digital archiving methods to better promote abandoned patrimony. At the same time, we aimed to facilitate new artistic expressions and interactions in the virtual environment.

Here’s how Capitol Continuum works: Once you’ve downloaded the app (iOS – iTunes or Android – google play), head the phone camera to any element of the street art installation designed at the entrance to the Capitol Summer Theater by the Bucharest artist Pisica Pătrată, aka Alexandru Ciubotariu, aka Ciubi. The Augmented Reality installation interacts with these famous drawings, which are among the most famous and most photographed street artworks in Bucharest. We are confident that if you ever strolled on Constantin Mille Street, you passed them by at least once and they must have caught your attention.

 

Now, thanks to the Capitol Continuum application and via AR (Augmented Reality), you can go beyond the facade and walk into the garden. Thus you will be able to see beyond the facade of the Capitol Summer Theater. You will be accompanied by the voice of the grandmother of the artist Mara Mărăcinescu, who tells about her youthful visits to the Capitol Cinema. In order to show you an example, our friends from Baza made a short video:

The installation was included in the alternative space circuit at the White Night of Galleries 2017 and the garden could then be visited in digital space. With the help of the mobile phone, several groups of visitors interacted with the installation made by Pisica Pătrată and entered the old summer theatre with the help of augmented reality.

 

What is AR (augmented reality)?

Perhaps the most important quality of augmented reality is that it brings components of the digital world into the perception of the real world. And it does not do this as a simple data display, but it integrates the sensations perceived by users as natural parts of the environment.

 

And who are the Augmented Space Agency, the creators of this app?

Explorers of the digital frontiers, Augmented Space Agency team overcome the barriers between physical and digital spaces with Augmented Reality. Focused on mobile platforms, they create new types of experiences and products with a wide range of applicability.

 

Capitol Continuum is available for free on Google Play and iTunes, and since September last year, when it was officially launched, it recorded dozens of downloads.

We look forward to your views after a less-than-ordinary visit to the Capitol!

 

Learn more about the CAPITOL Cinema / Summer Theatre and the awareness campaign herecinema/ teatru de vara CAPITOL

This cultural project co-financed under the Bucharest Cultural Program Participatory City by the Bucharest City Hall through the ARCUB Cultural Center of Bucharest.
The multi-annual cultural program “cultural hub Cinema / Summer Theatre CAPITOL” is co-funded by AFCN. The program does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not responsible for the content of the program or the way the program results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.
Organizer: Save or Cancel
Partners: AFCN, ArCub, PMB, CNDBTeatrul MicCinema Marconi, RADEFCarol 53, Monumente Uitate / Asociația ARCHÉCalup, Mellow Drinks, Plaja de Carte, Someș Delivery
Media partners: ZeppelinIQadsSmark, Iqool, Assamblage, Citatepedia, wordstylist.ro, feeder.ro, anyplace.ro, Art7Arte și MeseriiDizainăr
Graphic design: Acme Industries, Alexa Frîncu
Text: Hildegard Ignătescu, Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic)
About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of the arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.
The self-initiated multidisciplinary programs of Save or Cancel aim to identify sustainable and adaptable opportunities for (re) valorization of the existence through architectural, cultural and editorial projects.parteneri capitol 2017-2018Other articles in the awareness campaign:
“Bucharest is no longer a nasty city”, says photographer Ștefan Tuchilă
Uimitorul CAPITOL se poate redeschide cu ajutorul tău
7 remarkable CAPITOL items, now on feeder.ro/shop
WINNER: Open call for CAPITOL – Photography
Paint-a-monument / Atelier pentru copii / Serebe (desen) + Octav (serigrafie) @ MNAC
TOP: Open call POEM CAPITOL
Open call POEM CAPITOL
BTLT: #FLUID / The Stage is Yours performance // OPEN CALL Winner: Augmented Space Agency / CAPITOL Continuum @ Teatrul de vară CAPITOL
BTLT: Pisica Pătrată semnal urban @ Teatrul de vară CAPITOL
VOTE: open calls for CAPITOL
NEW Open calls for CAPITOL
Cinema CAPITOL at the beach @ Plaja de Carte, Vama Veche
BTLT: Cum a fost la Someș Delivery 2017, Cluj?
CAPITOL Grădina Cinema la Someș Delivery 2017
BTLT: Reactivarea patrimoniului: provocări și beneficii @ CNDB
OPEN CALL CAPITOL DESIGN Winner: Acme Industries – Y
OPEN CALL DESIGN – Shape the future of CAPITOL
despre feeder.ro și regenerare urbană prin artă – un interviu IQads cu Save or Cancel
Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018
Capitol Cinema / Summer Theatre history and future 1912 – 2020
41 de foste și actuale cinematografe în București
38 de teatre din București
22 de clădiri reabilitate care pun în valoare patrimoniul din România

 

Leave a reply (we review all comments)