Skip to content
The astonishing CAPITOL can reopen with your help

Uimitorul CAPITOL se poate redeschide cu ajutorul tău

[scroll for English]

Uimitorul CAPITOL se poate redeschide cu ajutorul tău

Teatrul Capitol se poate redeschide!

Când? Depinde şi de tine. Hai şi tu să dai o mână de ajutor la reactivarea unuia dintre cele mai grozave locuri din Bucureşti.

Poate că ai trecut pe acolo chiar azi şi nu l-ai observat. Şi asta nu din vina ta, ci pentru că el aproape că nu mai există, deşi e chiar acolo, în inima oraşului. E într-o stare avansată de degradare şi aproape că a fost uitat şi şters de pe harta culturală a unui oraş atât de încercat de vremuri precum Bucureştiul.

Noi, echipa Save or Cancel exact asta încercăm să nu lăsăm să se întâmple. Alătură-te şi tu în aceste eforturi de salvare. Nu da Cancel!

E foarte simplu:

Dacă reprezinţi o firmă, te poţi implica donând o sumă de bani.

În ultimii doi ani, noi am reuşit să strângem 69.000 de euro prin co-finanţare în campania noastră. Suntem bucuroşi să investim şi contribuţia noastră în promovarea brandului vostru, de fiecare dată când organizăm expoziţii, conferinţe, instalaţii sau apeluri de proiecte. Şi facem asta tot timpul. În plus, avem şi o mulţime de articole şi materiale promoţionale foarte interesante, pe care ar putea apărea chiar brandul vostru. Take a look right here.

Mai avem şi alte beneficii şi oportunităţi de recunoaştere: implicarea activă a firmei în cadrul evenimentelor pe care le organizăm periodic, promovarea firmei prin intermediul mijloacelor de comunicare CAPITOL (inclusiv materiale tipărite, materiale electronice şi social media). De asemenea, tu, împreună cu angajaţii tăi, poţi face voluntariat alături de echipa noastră în diverse proiecte, iar numele brandului va fi inclus pe lista donatorilor, care apare permanent pe site-ul nostru.

 

Dacă vrei să fii partener în campania noastră, să ne ajuţi cu produse şi servicii de orice fel, ei bine, eşti mai mult decât binevenit. Nu ai resurse? Nu-i nimic, ne poţi fi de ajutor cu o scrisoare de susţinere semnată de tine sau de organizaţia pe care o reprezinţi.

 

Te poţi implica şi prin acţiuni de voluntariat. Vrem să te cunoaştem! Noi credem că oricine poate contribui cu experienţa sa profesională, scriind articole, realizând studii istorice, urbanistice sau sociale. Sau pur şi simplu promovând campania noastră de a salva un loc emblematic numit Capitol. Cum? Nimic mai simplu: personalizează-ţi profilul sau pagina de web cu imaginea campaniei noastre şi ajută-ne să construim viitorul acestui ansamblu de monumente, răspunzând la întrebările din sondaj.

 

CAPITOL are nevoie de fiecare dintre noi. Nu sta deoparte.

Trimite un mesaj la info@saveorcancel.tv şi spune-ne ce poţi să faci.

 

Împreună chiar putem salva ansamblul de monumente Capitol. Te aşteptăm în echipă!

 

Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici.
Acest proiect cultural este co-finanțat în cadrul Programului cultural București Oraș participativ de către Primăria Municipiului București prin Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti ARCUB.
Această campanie este organizată de Save or Cancel, prin feeder.ro, și face parte din programul cultural multianual “hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL”, co-finanțat de AFCN. Programul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.
Organizator: Save or Cancel
Parteneri: AFCN, ArCub, PMB, CNDB, Teatrul Mic, Cinema Marconi, RADEF, Carol 53, Monumente Uitate / Asociația ARCHÉ, Calup, Mellow Drinks, Plaja de Carte, Someș Delivery
Parteneri media: Zeppelin, IQads, Smark, Iqool, Assamblage, Citatepedia, wordstylist.ro, feeder.ro, anyplace.ro, Art7, Arte și Meserii, Dizainăr
Design: Acme Industries
Text: Hildegard Ignătescu, Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic)
Despre Save or Cancel
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.

 

The astonishing CAPITOL can reopen with your help[EN]

The astonishing CAPITOL can reopen with your help

 

Capitol Theater reopens!

When? It’s up to you. Let’s give a helping hand to reactivate one of the greatest places in Bucharest.

Maybe you went over there today and you did not notice it. And that’s not because of you, but because the place has almost totally disappeared, though it’s right there in the heart of the city. It is in an advanced state of degradation and almost has been forgotten and deleted from the cultural map of our city, the tormented Bucharest.

We are the Save or Cancel team and this is exactly what we’re trying to prevent from happening. Join us in these rescue efforts. Do not Cancel!

It’s very simple:

If you are a company, you can get involved by donating a sum of money.
Over the past two years, we have managed to raise 69,000 euros through co-financing in our campaign. We are also glad to invest our contribution in promoting your brand, every time we organize exhibitions, conferences, installations or project calls. And we do that all the time. In addition, we also have a lot of very interesting promotional articles and materials that your brand might benefit from. Take a look right here.

We also have other benefits and opportunities for recognition: the active involvement of the company in the events we organize periodically, the promotion of the company through CAPITOL means of communication (including printed materials, electronic materials and social media). Also, you and your employees can volunteer with our team in various projects, and the brand name will be included on the donors’ list, which appears permanently on our site.

If you want to be a partner in our campaign, help us with products and services of any kind, well, you are more than welcome. Maybe you don’t have enough resources. No problem at all, you can still help us with a letter of support signed by you or the organization you represent.

You can also get involved with volunteering. We want to meet you! We believe that anyone can contribute with their professional experience, by writing articles, conducting historical, urban or social studies. Or simply by promoting our campaign to save an emblematic place called Capitol. How? Nothing simpler: personalize your profile or webpage with the image of our campaign and help us build the future of this monument by answering survey questions.

CAPITOL needs each of us. Don’t be a bystander.

 

Send a message to info@saveorcancel.tv and tell us what you can do to help.

 

Together we can save the Capitol monument. We’re waiting for you to join the team!

Contact info@saveorcancel.tv for more details.
Learn more about the CAPITOL Cinema / Summer Theatre and the awareness campaign here.
This cultural project co-financed under the Bucharest Cultural Program Participatory City by the Bucharest City Hall through the ARCUB Cultural Center of Bucharest.
The multi-annual cultural program “cultural hub Cinema / Summer Theatre CAPITOL” is co-funded by AFCN. The program does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not responsible for the content of the program or the way the program results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

 

Organizer: Save or Cancel
Partners: AFCN, ArCub, PMB, CNDBTeatrul MicCinema Marconi, RADEFCarol 53, Monumente Uitate / Asociația ARCHÉCalup, Mellow Drinks, Plaja de Carte, Someș Delivery
Media partners: ZeppelinIQadsSmark, Iqool, Assamblage, Citatepedia, wordstylist.ro, feeder.ro, anyplace.ro, Art7Arte și MeseriiDizainăr
Graphic design: Acme Industries, Alexa Frîncu
Text: Hildegard Ignătescu, Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic)
About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of the arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.
The self-initiated multidisciplinary programs of Save or Cancel aim to identify sustainable and adaptable opportunities for (re) valorization of the existence through architectural, cultural and editorial projects.

cinema/ teatru de vara CAPITOL

Other articles in the awareness campaign:
7 remarkable CAPITOL items, now on feeder.ro/shop
WINNER: Open call for CAPITOL – Photography
Paint-a-monument / Atelier pentru copii / Serebe (desen) + Octav (serigrafie) @ MNAC
TOP: Open call POEM CAPITOL
Open call POEM CAPITOL
BTLT: #FLUID / The Stage is Yours performance // OPEN CALL Winner: Augmented Space Agency / CAPITOL Continuum @ Teatrul de vară CAPITOL
BTLT: Pisica Pătrată semnal urban @ Teatrul de vară CAPITOL
VOTE: open calls for CAPITOL
NEW Open calls for CAPITOL
Cinema CAPITOL at the beach @ Plaja de Carte, Vama Veche
BTLT: Cum a fost la Someș Delivery 2017, Cluj?
CAPITOL Grădina Cinema la Someș Delivery 2017
BTLT: Reactivarea patrimoniului: provocări și beneficii @ CNDB
OPEN CALL CAPITOL DESIGN Winner: Acme Industries – Y
OPEN CALL DESIGN – Shape the future of CAPITOL
despre feeder.ro și regenerare urbană prin artă – un interviu IQads cu Save or Cancel
Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018
Capitol Cinema / Summer Theatre history and future 1912 – 2020
41 de foste și actuale cinematografe în București
38 de teatre din București
22 de clădiri reabilitate care pun în valoare patrimoniul din România

parteneri capitol 2017-2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Exit mobile version