WINNER: Open call for CAPITOL – Photography

WINNER: Open call for CAPITOL - Photography

Apel deschis pentru CAPITOL – Fotografia câștigătoare

[scroll for English]

Save or Cancel mulțumește participanților și publicului, în special celor 43 de persoane care au ajutat procesul de selecție.

Felicitări, Adrian Drăghia! Fotografia câștigătoare, intitulată Save, personifică Teatrul de vară Capitol folosind desenul artistului Pisica Pătrată drept chipul clădirii care dorește să fie salvată.

Acestea sunt rezultatele înregistrate până în data de 23 Decembrie 2017.

 • Save by Adrian Drăghia (86%)
 • lost world by Grit Ruemmler (7%)
 • jungle queen by Grit Ruemmler (5%)
 • submerged under green by Grit Ruemmler (2%)

SAVE © Adrian Drăghia / Open Call Capitol photography

1. Titlu: Save

Descriere: Conceptul fotografiei a fost de a personifica Teatrul Capitol folosind desenul Pisicii Pătrate drept chipul clădirii care dorește să fie salvată, optând pentru un deznodământ fericit.

În același timp, bula de dialog este și o aluzie la cinematografele din perioada interbelică de pe Bulevardul Regina Elisabeta care aveau reclame luminate cu neoane si creează un dialog între vechi și nou, iar fața animată a personajului ne trimite cu gândul spre expresivitatea actorilor de teatru și stilistica exagerată a anilor 20.

Autor: Adrian Drăghia 

Adrian Drăghia are 27 de ani și a absolvit Universitatea de Arte Plastice secția Pedagogia Artelor Plastice. În prezent, lucrează ca graphic designer și editor video și audio în cadrul unei companii care se ocupă cu broadcasting de conținut tv.

 

lost world

2. Titlu: lost world

 

jungle queen

3. Titlu: jungle queen

 

 

submerged under green

4. Titlu: submerged under green

Descriere: Când am vizitat România la sfârșitul verii anului 2017, am avut ocazia să fac câteva poze minunatului Teatrul de vară Capitol din București. Îmi place să explorez clădiri și structuri abandonate. Acesta a fost ceva special. Era ca și cum ai găsi o lume ascunsă în junglă… jungla orașului.

Autor: Grit Ruemmler

Grit Ruemmler fotografiază din 2000, călătorind pentru a descoperi locuri noi. În 2002 începe să colaboreze cu diferite reviste de muzică online iar în ultimii 2 ani se dedică fotografiei portret, de arhitectură sau peisaj.

gr-photography.de

Despre programul cultural multianual Cinema / Teatrul de vară Capitol 

2017

Situat în centrul orașului București, ansamblul de monumente istorice Cinema CAPITOL și Teatrul de vară CAPITOL ocupă parcela dintre bd. Elisabeta 36 și str. Constantin Mille 13. În 2017-2018, Save or Cancel propune o campanie de conștientizare și sensibilizare față de patrimoniul cultural național, cu aplicație pe Cinema / Teatrul de vară Capitol, relevând potențialul economic, social și educațional al tuturor spațiilor culturale abandonate din România, prin implicarea artiștilor și comunității locale în cadrul unor proiecte trans-sectoriale, multidisciplinare, colaborative. Citește interviul IQads cu Save or Cancel, despre feeder.ro și regenerare urbană prin artă.

Cele 2 clădiri se încadrează în Lista Monumentelor Istorice astfel:

 • Ansamblul de arhitectură “Bd. Elisabeta”, B-II-a-B-18672, între I.C. Brătianu și Bd. Schitu Măgureanu, sector 3, 5, sf. sec. XIX – prima jum. sec. XX;
 • Grădina Cinema CAPITOL, B-II-m-B-19202, Str. Mille Constantin 13, sector 1, înc. sec. XX; arhitect Nicolae Nenciulescu
 • Cinema CAPITOL, B-II-m-B-18683, Bd. Elisabeta 36, sector 5, sf. sec. XIX – înc. sec. XX.; arhitect Henriette Delavrancea

obiectivele campaniei

• atragerea unor noi categorii de public pentru spațiile culturale alternative și pentru patrimoniu.
• sensibilizarea audienței față de patrimoniul cultural, relevând potențialul acestuia pentru sectorul cultural independent.
• promovarea creațiilor contemporane locale și susținerea artiștilor tineri.
• promovarea creativității ca alternativă sustenabilă la abandonul instituționalizat al patrimoniului.

Cinema / Teatrul de vară CAPITOL este o ruină remarcabilă care are potențialul să reactiveze social și economic comunitatea.
Proiectul propune sensibilizarea artiștilor, promotorilor culturali și comunității pentru a identifica modele inovatoare de re-utilizare adaptabilă a patrimoniului, un exercițiu democratic, sustenabil.
Nevoia acută de spații independente dedicate culturii este accentuată de închiderea unui număr mare de spații culturale, în special cinematografe, teatre și galerii de artă, ca urmare a legii 282/2015.

 

2018

APRILIE
OPEN CALL IV – arhitectură

 

MAI
conferință / workshop

 

IUNIE
semnal urban III – instalație artistică
expoziție itinerantă – Timișoara

 

AUGUST
conferință / workshop @ ArCub

 

SEPTEMBRIE
expoziție itinerantă
lansare booklet, ed. 03

 

Acest apel deschis este organizat de Save or Cancel, prin feeder.ro, și face parte din programului cultural multianual “hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL”, co-finanțat de AFCN.

Text: Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic)

 

Organizator: Save or Cancel
Parteneri: AFCN, ArCub, CNDBTeatrul MicCinema Marconi, RADEFCarol 53, Monumente Uitate / Asociația ARCHÉ
Parteneri media: ZeppelinIQadsSmark, Iqool, Assamblage, Citatepedia, wordstylist.ro, feeder.ro, anyplace.ro, Art7Arte și meserii

 

Despre Save or Cancel
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.

 

WINNER: Open call for CAPITOL - Photography

[EN]

WINNER: Open call for CAPITOL – Photography

 

Save or Cancel would like to thank the participants and audience, notably the 43 persons who assisted the selection process.

Congratulations, Adrian Drăghia! The winning photo, titled Save, personifies the Capitol Summer Theatre using the drawing of Pisica Pătrată as the face of the building who wants to be saved.

These are the results recorded until 23rd of December 2017.

 • Save by Adrian Drăghia (86%)
 • lost world by Grit Ruemmler (7%)
 • jungle queen by Grit Ruemmler (5%)
 • submerged under green by Grit Ruemmler (2%)

 

 

Title: Save

Description: The concept of the photograph was to personify the Capitol Theatre using the Pisica Pătrată drawing as the face of the building that wants to be saved, opting for a happy ending. At the same time, the dialogue bubble is also an allusion to the cinemas of the interwar period on Queen Elisabeth Boulevard, with neon-lighted advertisements, creating a dialogue between old and new and the animated face of the character sends us with the thought of the expressiveness of the theater actors and the exaggerated stylistics of the 20s.

Author: Adrian Drăghia
Adrian Drăghia is 27 years old and graduated the University of Fine Arts from the Department of Pedagogy of Fine Arts. Currently, he works as a graphic designer and video and audio editor within a company that deals with TV broadcasting.

instagram.com/hedgehogics/

 

2. Title: lost world

3. Title: jungle queen

4. Title: submerged under green

Description: When I visited Romania in late Summer of 2017 I luckily had the chance to take some pictures at the beautiful Teatrul de vară Capitol in Bucharest. I love exploring abandoned buildings and structures. This one was special somehow. It was a bit like finding a hidden world in the jungle… the jungle of the city.

Autor: Grit Ruemmler

Grit Ruemmler has been shooting since 2000, travelling to discover new places. In 2002, she began collaborating with various online music magazines and in the last two years, she dedicated herself to portrait, architecture, and landscape photography.

gr-photography.de

 

 

About the CAPITOL Cinema / Theatre Summer multiannual cultural programme

2017

Situated downtown Bucharest, the ensemble of historical monuments CAPITOL Cinema (LMI B-II- m-B- 18683) and CAPITOL Summer Theatre (LMI B-II- m-B-19202) occupies the plot of land between 36 Elisabeta Bd. and 13 C-tin Mille St.

In 2017-2018, Save or Cancel proposes a cultural heritage awareness and sensitization campaign, with an application on Capitol Cinema / Theatre Summer, revealing the economic, social and educational potential of all abandoned cultural spaces in Romania, and the involvement of artists and the local community in trans-sectorial, multi-disciplinary, collaborative projects. 4 conferences, 3 art installations, 4 exhibitions and 3 open calls for ideaswill reactivate the collective memory, reintegrating the monuments in the public circuit through democratic reinterpretations of the cultural space, exploring the links between art, nature and the city.

objectives

 • attracting new audiences for alternative cultural and heritage spaces.
 • audience awareness towards cultural heritage, revealing its potential for the independent cultural sector.
 • promoting contemporary local creations and supporting of young artists.
 • the promotion of creativity as a sustainable alternative to the institutionalized abandonment of heritage.

CAPITOL is a remarkable ruin that has the potential to socially, and economically reactivate the community.
The project proposes the sensitization of artists, cultural promoters and of the
community to identify innovative models of adaptive re-use of heritage, a democratic, sustainable exercise.
The acute need for independent spaces dedicated to culture is accentuated by the closure of a large number of cultural spaces, especially cinemas, theaters and art galleries, as a result of the law 282/2015.

 

2018

APRIL
OPEN CALL IV – architecture

MAY
conference / workshop

JUNE
urban signal III – artistic installation
itinerant exhibition – Timișoara

AUGUST
conference / workshop @ ArCub

SEPTEMBER
the itinerant exhibition
booklet launch

 

The open call is organized by Save or Cancel, via feeder.ro, and is a part of the “hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL” multiannual cultural programme, co-financed by AFCN.

BTLT: evenimente și activități CAPITOL în 2017

Organizer: Save or Cancel
Partners: AFCN, ArCub, PMB, CNDBTeatrul MicCinema Marconi, RADEFCarol 53, Monumente Uitate / Asociația ARCHÉ
Media partners: ZeppelinIQadsSmark, Iqool, Assamblage, Citatepedia, wordstylist.ro, feeder.ro,  anyplace.ro, Art7Arte și meserii

 

Graphic design: Acme Industries
Photos: various archives, VJ VLC, Alex Iacob
Text: Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic)

About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of the arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.
The self-initiated multidisciplinary programs of Save or Cancel aim to identify sustainable and adaptable opportunities for (re) valorisation of the existence through architectural, cultural and editorial projects.

cinema/ teatru de vara CAPITOLOther articles in the awareness campaign:
Cinema CAPITOL at the beach @ Plaja de Carte, Vama Veche
BTLT: Cum a fost la Someș Delivery 2017, Cluj?
CAPITOL Grădina Cinema la Someș Delivery 2017
BTLT: Reactivarea patrimoniului: provocări și beneficii @ CNDB
OPEN CALL CAPITOL DESIGN Winner: Acme Industries – Y
OPEN CALL DESIGN – Shape the future of CAPITOL
despre feeder.ro și regenerare urbană prin artă – un interviu IQads cu Save or Cancel
Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018
Capitol Cinema / Summer Theatre history and future 1912 – 2020
41 de foste și actuale cinematografe în București
38 de teatre din București
22 de clădiri reabilitate care pun în valoare patrimoniul din România

parteneri hub cultural Cinema / Teatrul de vară Capitol 2017-2018

Leave a reply (we review all comments)