NEW Open call for CAPITOL – Photography

Cinema Teatru de vara CAPITOL open call fotografie

Apel deschis pentru CAPITOL – Fotografie

[scroll for English]

Save or Cancel caută să reîncarce memoria colectivă cu noi instanțe din viața ansamblului de monumente CAPITOL și știm că voi puteți face mult mai mult!

Fotografi inspirați au surprins deja momente interesante cu Cinema / Teatrul de vară CAPITOL, unele informate de calități estetice – arhitectura spectaculoasă care invită la vise lucide, pe când alte imagini dezvăluie dramatica realitate – abandon și degradare. Relevante și emoționale, aceste imagini ne ajută să vedem CAPITOL din noi unghiuri. Fără a dori să fim exhaustivi, ne bucurăm că printre fotografii care au fost atrași de ansamblul de monumente se numără fondatorul feeder.ro, Cristian IGU Vasile, Ștefan Tuchila, Reptilianul, Grit Photography, zeci de instagrammers și geocachers.

Alătură-te lor și ajută activ promovarea patrimoniului!

VOTE: Open call for CAPITOL – Photography

Tema

Exerciții de memorie colectivă: cum privim patrimoniul?

Ce caută acest apel?
O fotografie remarcabilă a fațadei Cinema sau Teatrul de vară Capitol, realizată de tine în 2017. Lasă-te inspirat/ă de trecutul remarcabil și viitorul posibil al ansamblului de monumente – creează o poveste într-o imagine.

Atenție: doar fotografii ale exteriorului clădirii sunt eligibile, mai exact fațada Cinema Capitol – bd. Elisabeta 36, și/sau Teatrul de vară Capitol, str. Constantin Mille 13, București.

Cine poate participa?

Orice fotograf amator sau profesionist, persoană fizică, fără restricții de vârstă sau naționalitate.

Oferim
– 1 premiu de 1.188 lei net, adică 1.300 lei brut
– promovare în cadrul activităților proiectului.

Fișiere

  1. formularul de participare completat [descarcă .docx]
  2. o scurtă biografie
  3. o imagine min. 3500 px @ 150 dpi + titlu + descriere 160 caractere

Criterii de evaluare

Juriul și publicul vor lua în considerare racordarea la tema istorică, compoziția și creativitatea.

Expunere
Fotografia câștigătoare va fi expusă în cadrul activităților și evenimentelor din programul hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL, și poate fi inclusă în expoziția itinerantă și / sau utilizată pentru realizarea materialelor de comunicare.

Termen limită: înscrie toate propunerile până pe 16 Decembrie 2017.

Descarcă regulamentul de participare.
Poți înscrie maximum 3 fotografii în concurs.
Așteptăm materialele, într-o arhivă, la adresa info [ @ ] saveorcancel.tv
Trimite fișierele mai mari de 6mb cu ajutorul wetransfer, dropbox sau gdrive.
Apelul conține o selecție de imagini, video și texte despre Cinema / Teatrul de vară Capitol. Folosește-o pentru a te inspira și informa.
Organizatorii pot refuza propuneri care conțin elemente inexacte, defăimătoare, obscene, inadecvate în alt mod sau care reflectă doleanţe sau dispute personale.
Adresează orice întrebare despre acest apel, prin e-mail sau printr-un mesaj către pagina facebook Teatrul de vară CAPITOL sau către adresa de e-mail de mai sus; atenție, putem publica întrebări frecvente, dacă răspunsurile sunt utile pentru mai mulți participanți.

Selecția se realizează prin vot online deschis publicului, între 18 și 23 Decembrie, pe feeder.ro

Rezultatele concursului vor fi publicate online, în data de 24 Decembrie 2017.

 

Acest apel deschis este organizat de Save or Cancel, prin feeder.ro, și face parte din programului cultural multianual “hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL”, co-finanțat de AFCN.

 

 

BTLT: evenimente și activități CAPITOL în 2017

 

Text: Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic)

Foto: VJ VLC, Alex Iacob, arhivă

 

Organizator: Save or Cancel
Parteneri: AFCN, ArCub, CNDBTeatrul MicCinema Marconi, RADEFCarol 53, Monumente Uitate / Asociația ARCHÉ
Parteneri media: ZeppelinIQadsSmark, Iqool, Assamblage, Citatepedia, wordstylist.ro, feeder.ro,  anyplace.ro, Art7Arte și meserii

 

Despre Save or Cancel
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.

NEW Open call for CAPITOL – Photography

Save or Cancel is looking to recharge the collective memory with new instances in the life of the CAPITOL ensemble of monuments and we know you can do so much more!

Inspired photographers have already captured interesting moments at CAPITOL Cinema / Summer Theatre, some informed by aesthetic qualities – the spectacular architecture that instills lucid dreams, while other images reveal a dramatic reality – abandon and decay. Relevant and emotional, these images help us see CAPITOL from new perspectives. Without wishing to be exhaustive, we are happy to note that amongst the photographers which were drawn to the monuments, we can name Cristian IGU Vasile, Ștefan Tuchila, Reptilianul, Grit Photography, dozens of Instagrammers and geocachers.

Join them and actively help the promotion of heritage!

 

Theme

Collective memory exercises: how do we see heritage?

What is this call about?
An unusual photo of the Capitol Cinema / Summer Theatre façade, made by you in 2017. Get inspired by the remarkable past and possible future of the monuments – create a story in a picture.

Caution: Only photos of the exterior of the building are eligible, more specifically the Cinema Capitol Façade – bd. Elisabeta 36, and Capitol Summer Theatre, 13, Constantin Mille Street, Bucharest.

 

Who can participate?
Any amateur or professional photographer, a natural person, no age or nationality restrictions.

We provide
– artist prize, in the net amount of 1.188 lei or 1.300 lei gross
– promotion of your work throughout the project’s activities

Required files

  1. the filled-in participation form [download .docx]
  2. a short bio
  3. a photograph, min. 3500 px @ 150 dpi + title + max. 160 characters description / caption

Evaluation criteria
Jury and audience will consider the connection to the historical theme, composition, and creativity.

Display
The winning photo will be displayed throughout the CAPITOL Cinema / Summer Theatre cultural hub project activities and events, may be included in the itinerary exhibition and / or used in the design of future project materials or published online.

Deadline: Send proposals for both calls by 16 December 2017.

Download the open call guidelines.
You can participate with a maximum of 3 proposals in each section of the open call – “an urban signal & “a photograph”
Use wetransfer, dropbox or gdrive to send files larger than 6mb.
Send the required files, as a single archive, to info [ @ ] saveorcancel.tv
This call contains a gallery of selected images, videos, and texts about CAPITOL Cinema / Summer Theatre. Use it to get inspired and informed.
Organizers may refuse to publish images containing inaccurate, defamatory, obscene, otherwise inappropriate or reflective personal or personal disputes.
Ask any question about this call, via e-mail or Teatrul de vară CAPITOL facebook page; be advised, we may publish FAQ, if the answers are useful for more participants.

The winning photo will be selected by public online voting, between 18 August and 23 December 2017, on feeder.ro

 

The contest results will be published online, on the 24th of December on feeder.ro/capitol

 

The open call is organized by Save or Cancel, via feeder.ro, and is a part of the “hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL” multiannual cultural project.

 

Organizer: Save or Cancel
Partners: AFCN, ArCub, PMB, CNDBTeatrul MicCinema Marconi, RADEFCarol 53, Monumente Uitate / Asociația ARCHÉ
Media partners: ZeppelinIQadsSmark, Iqool, Assamblage, Citatepedia, wordstylist.ro, feeder.ro,  anyplace.ro, Art7Arte și meserii

 

Graphic design: Acme Industries
Photos: various archives, VJ VLC, Alex Iacob
Text: Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic)

About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of the arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.
The self-initiated multidisciplinary programs of Save or Cancel aim to identify sustainable and adaptable opportunities for (re) valorisation of the existence through architectural, cultural and editorial projects.

cinema/ teatru de vara CAPITOLOther articles in the awareness campaign:
Cinema CAPITOL at the beach @ Plaja de Carte, Vama Veche
BTLT: Cum a fost la Someș Delivery 2017, Cluj?
CAPITOL Grădina Cinema la Someș Delivery 2017
BTLT: Reactivarea patrimoniului: provocări și beneficii @ CNDB
OPEN CALL CAPITOL DESIGN Winner: Acme Industries – Y
OPEN CALL DESIGN – Shape the future of CAPITOL
despre feeder.ro și regenerare urbană prin artă – un interviu IQads cu Save or Cancel
Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018
Capitol Cinema / Summer Theatre history and future 1912 – 2020
41 de foste și actuale cinematografe în București
38 de teatre din București
22 de clădiri reabilitate care pun în valoare patrimoniul din România

parteneri hub cultural Cinema / Teatrul de vară Capitol 2017-2018

Leave a reply (we review all comments)