Skip to content

BTLT: TOTunspațiu

BTLT: TOTunspațiu

TOT este un spațiu alternativ menit să găzduiască documentarea, creația, expunerea și promovarea artei contemporane. Pe lângă activitățile expoziționale ale showroom-ului și galeriei de artă, TOT invită artiștii să lucreze în ateliere de creație, punându-le la dispoziție un studio foto/video și o bibliotecă de specialitate.

În manifestul de pe site, TOTunspațiu își propune formarea unui nucleu artistic tânăr, cu puterea și dorinţa de a genera noi direcţii în mediul propice procesului de creaţie, oferirea unui suport artiștilor pornind de la procesul educațional, până la fluxul de creație, expunere și promovare, crearea unei comunități artistice active și construirea mai multor spații pentru arta contemporană și integrarea socială a copiilor care provin din medii defavorizate.

TOTunspațiu

Splaiul Unirii 160
www.facebook.com/TOTunspatiu
www.totunspatiu.ro

 

Foto: Alex Iacob

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Exit mobile version