Cerere de oferte – realizare website Cinema / Teatrul de vară Capitol

  • by
anunt web development capitol

Selecție de oferte pentru realizare website Cinema / Teatrul de vară Capitol

scroll down for English version

Save or Cancel, în calitate de inițiator al proiectului hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL, anunță selecția de oferte pentru servicii de realizare și administrare a website-ului CAPITOL.

Save or Cancel caută o echipă de persoane sau o persoană  cu intuițiegândire logică și o atitudine proactivă pentru a ajuta cu front-line support, dezvoltare WordPress și întreținere  website-ului “hub cultural Cinema / Teatrul de vară Capitol”  .

Candidații ideali se vor baza pe un mix de teme și plugin-uri având ca sursă wordpress.org repo, theme forest, git hub și funcții personalizate.

Candidatul trebuie să garanteze că poate dedica 160 de ore proiectului – în majoritatea timpului se poate lucra de la distanță și cu un orar flexibil, în timpul orelor de lucru pentru fusul orar GMT+2. Dacă este posibil din punct de vedere geografic, candidatul va veni o dată pe săptămână la biroul nostru din București.

Selecția de oferte se va derula în două etape:

Etapa I – solicităm un portofoliu și o scrisoare de intenție, format pdf, până Vineri, 31 Martie 2017, la adresa info@saveorcancel.tv

Etapa II – persoanele fizice sau juridice selectate pe lista scurtă vor depune oferta de preț + grafic de activități pentru serviciile anunțate în brieful pus la dispoziție de către Save or Cancel.

Criteriul de selecție: cel mai bun raport între calitate și cost.

Perioadă colaborare: 160h, Aprilie – Iulie 2017.

Pentru detalii suplimentare, vă stăm la dispoziție.

Cinema / Teatrul de vară Capitol 2017-2018

În 2017-2018, Save or Cancel propune o campanie de conștientizare și sensibilizare față de patrimoniul cultural național, cu aplicație pe Cinema / Teatrul de vară Capitol, relevând potențialul economic, social și educațional al tuturor spațiilor culturale abandonate din România, prin implicarea artiștilor și comunității locale în cadrul unor proiecte trans-sectoriale, multidisciplinare, colaborative.
4 conferințe, 3 instalații artistice, 4 expoziții și 3 apeluri deschise pentru idei vor reactiva memoria colectivă, reintegrând monumentele în circuitul public prin reinterpretări democratice ale spaţiului cultural, explorând legături între artă, natură și oraș.

Save or Cancel

Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.

Acest articol face parte din campania “hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL”.

Un proiect cultural co-finanțat AFCN.
PARTENERI: ArCub, CNDB, Teatrul Mic, Cinema Marconi

Parteneri media: Zeppelin, IQads, Smark

 

[kleo_divider type=”full|long|double|short” double=”yes|no” position=”center|left|right” text=”ENGLISH VERSION” class=”” id=””]

Offers request for the creation of the CAPITOL Cinema / Summer Theatre website

Save or Cancel, the initiator of the cultural hub CAPITOL Cinema / Summer Theatre project, announces the offers selection for the creation and administration of the CAPITOL website.

Save or Cancel is on the lookout for an intuitive, logical and proactive team or individual to help with front-line support and WordPress development and maintenance in the continued growth of the hub cultural CAPITOL Cinema / Summer Theatre project website.

The ideal candidates will rely on a mixture of themes and plugins sourced from the wordpress.org repo, theme forest, git hub and custom developed features.

The candidate must be able to guarantee 160 hours on the project – most of which can be completed remotely and on a flexible basis, but during GMT+02 office hours. If geographically possible, the candidate would ideally come into our Bucharest offices once a week.

The selection of the offers will have two stages:

Stage I: send a portfolio and a letter of intent, pdf format, until Friday, 31 March 2017 at info@saveorcancel.tv.

Stage II: the selected natural or legal persons will send a price offer + activities plan for the services announced in the brief, provided by Save or Cancel.

Selection criteria: the best quality/price ratio.

Collaboration timeframe: 160h, April – July 2017.

For more details, please contact us.

 

CAPITOL Cinema / Summer Theatre 2017-2018
In 2017-2018, Save or Cancel proposes a cultural heritage awareness and sensitization campaign, with an application on Capitol Cinema / Theatre Summer, revealing the economic, social and educational potential of all abandoned cultural spaces in Romania, and the involvement of artists and the local community in trans-sectorial, multi-disciplinary, collaborative projects.
4 conferences, 3 art installations, 4 exhibitions and 3 open calls for ideas will reactivate the collective memory, and reintegrate the monuments in the public circuit through democratic reinterpretations of the cultural space, while exploring the links between art, nature and the city.
Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of arts and culture, facilitating their role in the contemporary society.
Self-initiated multidisciplinary programs by Save or Cancel support the development of the contemporary society by identifying opportunities for sustainable and adaptable (re) valorization of culture.
Co-financed by AFCN
PARTNERS: ArCub, CNDB, Teatrul Mic, feeder.ro, Cinema Marconi
Media partners: Zeppelin, IQads, Smark

Leave a reply (we review all comments)