15743, a solo show of Tara von Neudorf @ Mobius Gallery

15743, a solo show of Tara von Neudorf @ Mobius Gallery

15743, a solo show of Tara von Neudorf @ Mobius Gallery

15743, a solo show of Tara von Neudorf @ Mobius Gallery
10 – 25 Ianuarie, 19:00

[pentru limba română vă rugăm scroll down]

Opening: December 10th, 19.00 – 21.00
2, D. I. Mendeleev St., Bucharest

Tara von Neudorf is a Romanian artist whose analysis of world events conveys messages about humanity in a powerful graphic style.

The works in his Mobius solo show 15743 have the potential to become iconic mirrors of a world devoured by self-interest, lost in the translation of principals and beliefs that become more important than the people who created them.

Tara von Neudorf sees history as tainted by a pattern of everlasting conflict. He implies that life is more acceptable from a social viewpoint if people are perceived as they wish to be, rather than as they really are. Here rises the interest for the investigations performed by Tara von Neudorf and his never-ending conclusions.

Decoding 15743 is a challenge. Even more important is how we react and what we do next.

Tara von Neudorf’s work has been exhibited in numerous European cities, including Berlin (Galerie Kai Hilgemann), Vienna (Strabag Artlounge), Cracov (International Cultural Centre), Leeuwarden (Noordelijk Film), Moscow (Triumph Gallery) and Sibiu (Brukenthal Museum). In 2012 he received the Strabag International Art Award. He lives and works in Bucharest, Sibiu and Cluj.

Mobius Gallery is committed to developing an international market for artists from Eastern Europe – by investing in the promotion of their works and by creating a ‘transnational’ platform for professionals whose knowledge and experience will enhance appreciation of the vibrant art world of Eastern Europe.

www.mobius-gallery.com

Vernisaj: 10 decembrie,  19.00 – 21.00
Str. D. I. Mendeleev nr. 2, București

Tara von Neudorf este un artist român a cărei analiză a evenimentelor globale subliminează mesaje despre umanitate într-o formă grafică particulară.

Lucrările prezentate în expoziția personală din galeria Mobius potențează un tip de reflecție în oglindă a unei lumi devorată de propriul interes, pierdută în interpretarea principiilor și credințelor care devin mai importante decât creatorii lor.

Tara von Neudorf percepe istoria ca un aranjament repetitiv afectat de un conflict interminabil. El sugerează că viaţa e mai acceptabilă din punct de vedere social dacă oamenii sunt luaţi așa cum ar dori să fie și nu așa cum, probabil, sunt.

Interesul devine major pentru investigațiile pe care Tara von Neudorf le întreprinde și pentru concluziile sale adaptative.

Decodarea 15743 este provocativă. Poate și mai important este viitorul, acțiunea și reacțiunea.

Tara von Neudorf a fost expus în numeroase spații precum Berlin (Galerie Kai Hilgemann), Vienna (Strabag Artlounge), Cracov (International Cultural Centre), Leeuwarden (Noordelijk Film), Moscow (Triumph Gallery) and Sibiu (Brukenthal Museum). !n 2012 a primit premul Strabag International Art Award. Trăiește și locuiește la București, Sibiu și Cluj.

Mobius Gallery este un spațiu dedicat dezvoltării unei platforme internaționale pentru artiștii din Europa de Est, investește în promovarea lucrărilor acestora și dorește să creeze mecanisme transnaționale pentru profesioniștii a căror experiență și cunoaștere poate fi un impuls pentru aprecierea vibrantei zone de artă din Estul Europei.

www.mobius-gallery.com

Leave a reply (we review all comments)