Ant generated future – Ștefan Ungureanu @ H’art Gallery

Ant generated future - Ștefan Ungureanu @ H'art Gallery

Ant generated future - Ștefan Ungureanu @ H'art Gallery

Ant generated future – Ștefan Ungureanu @ H’art Gallery
26 Noiembrie, 19:00-23:00

Ant generated future este un termen derivat din sociologie care descrie anumite tropisme inteligente ale grupului. Ideea din spate este că oamenii luați individual sunt supuși erorii însă grupul, aglomerația de tip entitate – Borg este o suprastructură mai deșteaptă. Vectorul generat de grup ține loc de destin colectiv. Nu mai este cu putință eroul civilizator sau modelator, poate n-a fost posibil niciodată, civilizațiile au avut un destin spenglerian ce nu putea fi preîntîmpinat sau deviat. E un concept ce ține să înlocuiască providența divină ce determina de sus în jos mersul lucrurilor. Acum, simpla agregare a indivizilor, lipsiți de discernămînt sau avînt discernămînt, creează sens, ordine sau dezastru. (…) Ștefan Ungureanu revine cu o serie apăsătoare ce înfățișează imagini ale apocalipsei date de aspectul gregar al viețuirii omenești contemporane. (Dan Popescu)

fb event

Leave a reply (we review all comments)