M.E.L.T. – MOTION, EMOTION and LATERAL THINKING @ WASP

M.E.L.T. @ eXplore Dance Festival

M.E.L.T. @ eXplore Dance Festival

M.E.L.T. – MOTION, EMOTION and LATERAL THINKING @ WASP
7 – 11 Octombrie, 19:30

7.10. 2015 avanpremiere
9 & 11.10.2015 premiere

Durată: 50`
Concept & Body research: Valentina De Piante Niculae
Performeri: Vlad Benescu, Corina Tătărau, Eliza Trefaș
Suport dramaturgic: Krõõt Juurak
Sunet: Eduard Gabia
Co-producție: 4Culture, WASP Working Art Space and Production, Life Long Burning
Textele folosite în spectacol aparțin lui Benoît Lachambre și fac parte din interviuri acordate de acesta.

Spectacolul creează un open space experiențial între o serie de cuvinte cheie și corpul – minte gata să se asculte și să se declanșeze. M.E.L.T. vorbește despre o topire a proceselor obișnuite de gândire și o redescoperire a unei inteligențe a corpului.

Analizând structurile corpului, observ cum construcția posturii este un proces lung de structurare a experiențelor emoționale și cognitive în pattern-uri de acțiuni reflexe. Urmăresc în același timp deconstrucția tuturor acestor structuri. Pornind de la interconexiunea dintre corp, minte și emoție, privită din perspectiva neuroștiinței și psihologiei transpersonale, folosim instrumentul observării, al direcționării atenției către corp și sistemele lui, către obiceiurile mentale recurente, către stările și emoțiile dominante. Toate aceste direcții se amestecă și se hibridizează dând naștere unor intersecții, suprapuneri și contradicții ale schemelor de gândire, de mișcare și de emoție. (Valentina de Piante)

Valentina De Piante Niculae este asistent univ. dr. în Teatru și Artele Spectacolului, coordonator de proiecte, coregraf, cercetător și performer. Are expertiza ATM în Feldenkrais®, metodă de reorganizare a schemelor neuromotrice. Predă laboratoare de scriere coregrafică și educație somatică, fiind invitată în diverse universități și platforme de cercetare pedagogică. În 2009 a participat la evenimentul TTT – Teaching The Teachers – București și în 2013 la TTT – Budapesta. În 2015 a ținut prelegeri teoretice îmbogățite de o practică corporală intensă împreună cu cercetătorul neurolog dr. Radu Dop și psihologul lector univ. dr. Ovidiu Brăzdau. A ghidat, în calitate de expert român, proiectul european Tandem Dance dedicat nevăzătorilor și performerilor.

ENGLISH:

Duration: 50`
Concept & Body research: Valentina De Piante Niculae
Performers: Vlad Benescu, Corina Tătărău, Eliza Trefaș
Dramaturgical support: Krõõt Juura
Sound research: Eduard Gabia
Co-production: 4Culture, WASP – Working Art Space and Production, Life Long Burning
The texts used during the performance belong to Benoît Lachambre and are pieces from his interviews.

The performance creates an experiential open space between a series of key words and the body-mind which is ready to listen and trigger itself. M.E.L.T. is about a melting of ordinary thinking processes and a rediscovery of an intelligence of the body.

Analyzing the structures of the human body, I notice that body posture is the result of a long structuring process of the emotional and cognitive experiences into automatic patterns of actions. I observe, at same time, the break down of all these patterns. Starting from the connection between body, mind and emotion, from a neuro-scientific and trans-personal point of view, we use tools like observing, focusing on the body and its systems, on the recurring mental habits, dominant emotions and moods. All these aspects fuse together and give birth to new contradictions, overlaps and intersections of the mental, motional and emotional patterns. (Valentina de Piante)

Valentina De Piante Niculae is an Assistant Lector of Theatre and Performative Arts, a project coordinator, choreographer, researcher and performer. She has the ATM expertise in Feldenkrais®, a method which works with the reorganization of the neuromotor schemes. She is a teacher of choreographic writing and somatic education, giving lectures as a guest speaker within various academic and pedagogic research events. Valentina was part of TTT – Teaching The Teachers Bucharest(2009) and TTT Budapest(2013). In 2015, together with Phd. Neurologist Researcher, Radu Dop, and Phd. Psychologist Lecturer, Ovidiu Brăzdău, she organized lectures followed by intensive body practices. She was involved, as Romanian expert, in Tandem Dance, a European project dedicated to performers and visually impaired people.rmers and visually impaired people.

fb event

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ads