SOLARNET // Maria Guță & Larissa Kasper @ Musette Cube

Solarnet @ Musette Cube

Solarnet @ Musette Cube

SOLARNET // Maria Guță & Larissa Kasper @ Musette Cube
5 – 16 August

estival ART ON DISPLAY @ MUSETTE KUBE
Bd. Calea Victoriei 114, București

2086-yesterday. Once upon a time in the future. Nostalgia is a deadly virus. Male, female and cyborg share an ambiguous hairless anatomy. Love and lust are encrypted data. Fashion is out of fashion. Curiosity was killed by a fat cat. Feelings are glitches but there are no glitches. Self awareness is ridiculous. One has to be no one. Individuality is a foreign concept. And if it`s not, you successfully reached Solarnet. Solarnet is a multiverse. It comes in full-color, decades, oil and fat. Subscribe for past and parallel world tourism. You can now get dressed and enter the Solarnet. Your present will generate your past.”

Larissa Kasper (graphic-designer, jumătate a studioului elvetian Kasper-Florio) și Maria Guță (artist român stabilit temporar în Elveția) s-au întâlnit în timpul unui masterat la ECAL, în Lausanne. Sub numele de LaMa International, cele două au fondat Solarnet, o agenție de turism în lumi paralele. Totodată proiectul lor comun de diplomă, Solarnet a facilitat până acum atât multiple schimbări de identitate, cât și călătorii temporare sau permanente în spațiul virtual și în afara lui.
Drum bun!

Proiectul ART ON DISPLAY, inițiat și organizat de către Asociația Ephemair, animează vizual orașul București, transformându-l într-o galerie de artă temporară si găzduind în vitrinele magazinelor și în alte spații cu acces de pe bulevardele principale expoziții si instalații site specific.
Această abordare a spațiului urban își propune o reflecție asupra stadiului estetic actual al orașului “forțând” un dialog cu excesul de imagini comerciale care ne populează viața de zi cu zi. Prin ritmarea traseului firesc în oraș cu lucrări și intervenții artistice se poate crea o tensiune între imaginile „seducției” construite de industria marketing-ului și cele generate de nevoia artiștilor de a-și revendica un spațiu vizibil și direct accesibil.
ART ON DISPLAY este o încercare asumată de amprentare a unor spații aflate în rutina percepției vizuale cotidiene a locuitorilor acestui oraș, de modificare vizuală a conținutului și a mesajului transmis prin intermediul intervențiilor artiștilor implicați. ART ON DISPLAY reflectă în vitrinele magazinelor starea de fapt a artei contemporane românești, activând totodată spații urbane din București și atrăgând atenția asupra unei probleme încă nerezolvate legate de comfortul urban din acest oraș.
Programul Estival ART ON DISPLAY se va desfășura până la jumătatea lunii octombrie 2015 in spatiul Musette Kube, și va fi urmat în perioada 15 – 25 Octombrie de a doua ediție a acestui proiect, extinsă în mai multe locații din București.

Organizator: Asociația Ephemair
www.ephemair.ro

English version:

“2086-yesterday. Once upon a time in the future. Nostalgia is a deadly virus. Male, female and cyborg share an ambiguous hairless anatomy. Love and lust are encrypted data. Fashion is out of fashion. Curiosity was killed by a fat cat. Feelings are glitches but there are no glitches. Self awareness is ridiculous. One has to be no one. Individuality is a foreign concept. And if it`s not, you successfully reached Solarnet. Solarnet is a multiverse. It comes in full-color, decades, oil and fat. Subscribe for past and parallel world tourism. You can now get dressed and enter the Solarnet. Your present will generate your past.”

Larissa Kasper (graphic designer, half of the Swiss based studio Kasper-Florio) and Maria Guta (Romanian artist temporarily based in Switzerland) met during a masters program at ECAL, in Lausanne. Starting to collaborate as LaMa International, the duo founded Solarnet, a parallel world tourism agency. Being as well their graduation project, Solarnet facilitated so far a serious number of identity changes as well as temporary or permanent journeys to virtual spaces or to the outer space.
Farewell!

ART ON DISPLAY project, initiated and organized by Ephemair Association, animates visually the city of Bucharest and transforms its appearance into a temporary art gallery, producing and presenting exhibitions and site specific installations in the shops window displays and other similar spaces with access from the main boulevards.
This approach to the urban space is a proposal for reflection on the aesthetic aspect of the city, thus forcing a dialogue with the excessive quantity of commercial advertisements which invades our daily life. The rhythm created by those artworks and artistic interventions in the city can generate a positive tension between the seductive images created by the market industry and the ones generated by the artists’ need to assert this very visible space.
ART ON DISPLAY is an assumed attempt of artistic intervention in urban public spaces that lay in the daily visual perception of Bucharest’s inhabitants, thus making with the artist’s visions a change of the content and of the message. ART ON DISPLAY is reflecting the Romanian contemporary art realities through the window of the shops displays, activating Bucharest urban spaces and signaling the never-ending issue of urban comfort in the city.
Aestival ART ON DISPLAY will continue in Musette Kube space till mid of October 2015 and it will be followed between 15 – 25 of October by the second extended edition of AoD.

Organizer: Ephemair Association
www.ephemair.ro

Leave a reply (we review all comments)