WASTELAND EMPIRE @ Sala Dalles

WASTELAND EMPIRE @ Sala Dalles

WASTELAND EMPIRE @ Sala Dalles

WASTELAND EMPIRE @ Sala Dalles
24 Aprilie, 19:00 – 04:00

WASTELAND EMPIRE
Artist: Vlad Olariu

Vernisaj: Vineri 24 Aprilie 2015, 19h00

Eveniment special NAG#9
http://noapteagaleriilor.ro/2015/ro/Bucuresti/
http://noapteagaleriilor.ro/2015/ro/Bucuresti/galerii/sala-dalles-mnac-296/

Wasteland Empire marchează revenirea Sălii Dalles – MNAC în circuitul expozițional urban, prin organizarea de proiecte speciale în spațiul cu vitrine (fost spațiu Librăria NOI).

Eroii au decăzut și monumentele au rămas fără miza. Efortul necesar ultilizării materialelor nobile ar fi irosit pe aceste personaje lipsite de semnificație. De-monumentalizarea este subliniată prin folosirea prefabricatelor, iar mascarea acestora în piatră e un ultim accent al caricaturizării unor iluștri necunoscuți, alături de gesturile grandioase în care aceștia au rămas fixați.
Căderea de pe piedestal este dusă la un alt nivel de faptul că instalația cuprinde lucrări neterminate care nu și-au atins (până acum) un scop final. Puse deoparte de către artist s-au conglomerat într-un morman lipsit de importanță reală, dar cu aspect prestigios și greu de ocolit, acesta fiind singurul moment de glorie pe care-l vor trăi. Faptul că artistul își arhivează experimentele rezultate din procesul creației, alături de reușite, este făcut acum vizibil, aparențele eșecuri, transformându-se într-un monument al rebuturilor.
Elemete ale arhitecturii civice, menite să ascunda cât mai eficient dejecțiile care ne înconjoară într-un mod incomod și susținute ca semn al civilizației sunt aduse în discuție prin prezența latrinelor. Acestea marchează un nou discurs anti-eroic și anti-monumental ce sugerează egalitatea socială, nefiind privite doar ca obiectele estetice ale paradigmei moderniste.
Umorul cinic este singurul care contracarează aparentul kitsch.

producător: Asociația Ephemair
cu sprijinul: MNAC – Muzeul Național de Artă Contemporană, București
sponsor: Raiffeisen Bank
parteneri: Corocova Roy – Dâmboviceanu, X Design Serivce, Fabrik
parteneri media: Europa FM, TVR, revista Arta, Unrest / Bucharest, Feeder.ro, TV City, Zeppelin, Igloo, the Re art, weart

expoziția va fi deschisă în perioada: 24.04 – 31.05.2015
program: Miercuri – Duminică, 10h00 – 18h00

fb event

///////////////// english version ////////////////

WASTELAND EMPIRE
Artist: Vlad Olariu

Opening: Vineri 24 Aprilie 2015, 19h00

NAG#9 Special event
http://noapteagaleriilor.ro/2015/ro/Bucuresti/
http://noapteagaleriilor.ro/2015/ro/Bucuresti/galerii/sala-dalles-mnac-296/

Wasteland Empire is the first exhibition marking Sala Dalles – MNAC’s comeback as an urban exhibition cradle, especially for its windows space (former Libraria NOI space).

The heroes have fallen into decline and their monuments have been rendered pointless. The effort it takes to use precious materials would be wasted on such meaningless characters. The demonumentalizing is emphasized by using precast elements, and masking them in stone is a final touch to caricaturing some famous John Does, next to the grand gestures in which they remain trapped.
The falling off the pedestal is taken to another level by the fact that the installation includes unfinished works that have not (yet) reached their final purpose. Set aside by the artist, they have aggregated into a pile lacking any real significance but prestigious looking and hard to pass by, this being the only glory moment they will ever live. The fact that the artist archives his artistic experiments next to his successes is now rendered visible, his apparent failures turning into a monument of refuse.

Elements of urban architecture meant to hide as efficiently as possible the waste which inconveniently surrounds us and is promoted as a sign of civilization are brought up by the presence of the latrines. They represent a new antiheroic and antimonumental discourse which suggests social equality, not being regarded merely as esthetic objects of the modernist paradigm.

Cynical humour is the only thing that counteracts the apparent kitsch.

produced by: Asociația Ephemair
with the support of : MNAC – National Museum of Contemporary Art, Bucharest
sponsor: Raiffeisen Bank
partners: Corocova Roy – Dâmboviceanu, X Design Serivce, Fabrik
media partners: Europa FM, TVR, revista Arta, Unrest / Bucharest, Feeder.ro, TV City, Zeppelin, Igloo, the Re art, weart

the exhibition will be opened between: 24.04 – 31.05.2015
program: Thursday – Sunday, 10h00 – 18h00

Leave a reply (we review all comments)