ORGANIC @ Teatrul Național

ORGANIC @ Teatrul Național București, Sala Micã
14 și 15 februarie, ora 20

Spectacolul ORGANIC are la bază textul “Useless” de Saviana Stănescu, scris în 2011. Ne vorbește într-un limbaj actual despre crizele societății bolnave în care trăim și, ca un revers al medaliei, despre puterea visului. Propunerea noastră este foarte puternică prin tematică: donarea de organe. Cum arată cei care se ocupă de donarea de organe? Sunt ei niște zei “conectori”, sau doar oameni care luptă să supraviețuiască?

fb event

RO:

“Kora: Nu știe ce-l așteaptă.
Chris: Ce-l “așteaptă”? E tânăr, o să reziste. O să fie bine.
Kora: Dar nu e un băiat puternic.
Chris: Rinichii lui sunt buni.”

Spectacolul ORGANIC are la bază textul “Useless” de Saviana Stănescu, scris în 2011. Ne vorbește într-un limbaj actual despre crizele societății bolnave în care trăim și, ca un revers al medaliei, despre puterea visului. Propunerea noastră este foarte puternică prin tematică: donarea de organe. Cum arată cei care se ocupă de donarea de organe? Sunt ei niște zei “conectori”, sau doar oameni care luptă să supraviețuiască?
Chris și Kora îl primesc în casa lor pe Omy, un băiețel cu probleme, dintr-o țară din lumea a treia, venit în SUA să-și doneze un rinichi. În contrast cu această realitate dură, personajele visează, dezvăluind o lume imaginară în care visul american s-a îndeplinit. Relațiile fragile dintre cei trei protagoniști se condensează într-un text valoros, cu permanente provocări interpretative, atât pentru actori, cât și pentru spectatori.
Echipa proiectului își propune un spectacol puternic, asumându-și riscuri în montarea textului, prin decizii scenice inovatoare (digresiuni, fracturi ale unității stilistice, etc.), artiști consacrați asociați scenelor de vis (American Dreams) și un proces creativ care răspunde perfect intențiilor unui spectacol al zilelor noastre. ORGANIC prezintă o nouă generație a creatorilor de teatru, care știe să spună o poveste, una a neliniștilor și rupturilor interumane.

Mai multe informații:
Textul a fost runner-up la Yale Drama Winner în 2012, fiind montat în premieră mondială în 2014 la New York, unde autoarea Saviana Stănescu își desfășoară cariera artistică și pedagogică. ORGANIC este prima adaptare în limba română și prima montare a textului în Europa. Este unul dintre cele 7 proiecte câștigătoare ale concursului 9G (Noua Generație) organizat de TNB.

Echipa:

Distribuția:
Silva Helena Schmidt
Andrei Stehan
Lucian Rus

Traducerea și dramaturgia: Andreea Chindriș
Scenografia: Irina Chirilă
Asistență de Regie: Adina Lazăr
Logo: Andrei Turenici
Foto: Dragoș Mălăescu
Regia: Andrei Măjeri

EN:

“Kora: He doesn’t know what awaits him.
Chris: What “awaits him”? He’s a young man, he can take it. He’s gonna be fine.
Kora: But he’s not a strong boy.
Chris: His kidneys are good. ”

The theatre show ORGANIC is based on the text “Useless” by Saviana Stanescu, written in 2011. It speaks, in a plain manner, about the current crisis inside the sick society we live in and about the power of dreams. Our proposal is very strong due to its main theme: Organ Donation. How do people handling this kind of activities look like? Are they matchmaker gods, or just people fighting to survive?
Chris and Kora receive Omy in their house, a troubled boy from a third world country, that arrived in the US to donate a kidney. As a contrast to this harsh reality, we see the characters dreaming, revealing an imaginary world in which the American Dream was fulfilled. The frail relationship between the three protagonists becomes a valuable text, in a permanent interpretative challenge for both the actors and the spectators.
The project team proposes a strong performance, taking risks in staging the play through innovative stage decisions (digressions, stylistic unity fractures etc.), associated known artists for the dream scenes (American Dreams) and a creative process that responds perfectly to the need of a contemporary theater show. ORGANIC presents a new generation of theater makers, who know how to tell a story about human unrest.

More Info:
The text was runner-up at the Yale Drama Winner in 2012 and it was first staged in 2014 in New York, where the playwriter Saviana Stanescu is based. ORGANIC represents the first adaptation in Romanian and, furthermore, the first staging in Europe. It was one of the seven winning projects included in the 9G program (New Generation) of the Bucharest National Theater.

Cast:
Silva Helena Schmidt
Andrei Stehan
Lucian Rus

Translation and adaptation: Andreea Chindriş
Scenography : Irina Chirilă
Assistant director: Adina Lazăr
Logo: Andrei Turenici
Photo: Dragoș Mălăescu

Directed by Andrei Măjeri

Leave a reply (we review all comments)