Get Closer – Lia Bira

Get Closer – Lia Bira @ Centrul Artelor Vizuale Multimedia
15 Ianuarie, 19:00

Devenită propriul subiect, Lia Bira dezvăluie schemele relaţionale ale microcosmosului personal. Într-o manieră proustiană, amintirea este recuperată din obiecte, conversaţii, imagini şi infiltrată cronologic în naraţiuni neconvenţionale.
Get Closer este o hartă a raporturilor interumane, o succesiune de portrete şi experienţe, o investigaţie minuţioasă a ceea ce înseamnă construirea intimităţii.

Becoming her own subject, Lia Bira reveals the relational structures of her personal microcosm. In a Proustian manner, memory is being retrieved through objects, conversations, images, then chronologically infiltrated into unconventional narrations. ‘Get closer’ is a map of an interpersonal rapport, a series of portraits and experiences, a thorough investigation onto the meaning of building privacy.

fb event

Leave a reply (we review all comments)