Vernisajul expoziției Daniela Pălimariu “Cinci soluții individuale” @ Ivan Gallery

  • byVernisajul expoziției Daniela Pălimariu “Cinci soluții individuale” @ Ivan Gallery
12 decembrie, 19:00

// scroll down for English version //

Daniela Pălimariu / Cinci soluții individuale

Vernisaj: Vineri, 12.12.2014, 19.00

Perioada: 12.12.2014 – 07.02.2015

Galeria Ivan vă invită vineri, 12 decembrie, la ora 19:00 la vernisajul expoziţiei “Cinci soluții individuale” a artistei Daniela Pălimariu.

“Am construit cinci obiecte care te obligă fie să le ocolești, fie să te apropii mai mult decât vrei. Ele pornesc de la cele mai simple forme – cerc, triunghi – și pot fi multiplicate oricât, formând sisteme. Se atașează de planuri drepte pentru a se susține și nu se intersectează niciodată. O parte din ele evadează din galerie, ocupând spații intermediare, sugerând un traseu. Soluția #3 e suspendată în exterior, devenind punct de reper, dar și întrebare pentru locuitorii străzii Dimitrie Grecescu. Dacă ar fi prelungită în sus, Soluția #1 ar crea un cilindru opac rotativ pentru o pauză temporară, chiar de la începutul traseului. Soluția #2 face acest lucru fără alte modificări, în diferite variante de înălțime. Fiecare obiect sau sistem implică un contact individual. Ele sunt variante ușor deformate ale soluțiilor de fiecare zi prin care negociem relații și apropieri între spațiile pe care le ocupăm.” (D.P.)

Daniela Pălimariu (n.1986, Iași) locuiește și lucrează ca artist în București, după ce a studiat la University College Falmouth, UK și la Universitatea de Arte din Iași. Lucrările sale includ evenimente sociale private sau publice, obiecte, instalații și desen ce urmăresc, printre altele, legături dintre artă, design și participare. Proiectele sale recente au fost prezentate la tranzit.ro/ București (Tranzit CAFÉ), MNAC, Salonul de Proiecte, Spațiul Platforma, Atelier35 (București), MAGMA (Sf. Gheorghe), Intermediae (Madrid, ES), CAZ (Penzance, UK). În 2013 a primit rezidențe de artist la Nida Art Colony (LT) și la EstNordEst Studio (Quebec, CA), iar în 2012 a participat la Salzburg Summer Academy (AU). Începând cu 2012 coordonează proiectul salonvideo, o platformă de prezentare și experiment pentru arta video.
http://danielapalimariu.ro/

Expoziţia va fi deschisă în perioada 12.12.2014- 07.02.2014, și poate fi vizitată de marţi pȃnă sȃmbătă, între orele 12:00 – 19:00.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Daniela Pălimariu / Five Individual Solutions

Opening: Friday, 12.12.2014, 7.00 pm
Open until: 07.02.2015

Ivan Gallery has the pleasure to invite you to the opening of Daniela Palimariu’s solo show “Five Individual Solutions”. The event will take place on Friday, December 12 at 7:00 p.m.

“I built five objects that make you either go around them, either go closer that you would prefer. They start from the simplest geometric forms – circle, triangle – and can be multiplied forever, generating systems. They attach themselves to straight planes and they never cross each other. Part of them escape the gallery, taking over intermediate spaces, suggesting a route.
Solution #3 is suspended outside, becoming both a tee and a question for the neighbors on Grecescu street. If it would be extended upwards, Solution #1 would create a mat, rotating cilinder, suitable for a temporary break, right at the beginning of the route. Solution #2 makes this possible without any other adjustments, and for various hights. Each object or system involves an individual contact. They are slightly deformed versions of the everyday solutions through which we negociate relations and approaches with the spaces we take over.”(D.P.)

Daniela Pălimariu (b.1986, Iași) lives and works as an artist in Bucharest, after having previously studied at University College Falmouth, UK and at the Arts University in Iași. Her works include social private or public events, objects, installations and drawings that, amongst others, research the connections between art, design and participation. Her recent projects were shown at tranzit.ro/ Bucharest (Tranzit CAFÉ), Salonul de Proiecte, MNAC, Spațiul Platforma, Atelier35 (Bucharest), MAGMA (Sf. Gheorghe), Intermediae (Madrid, ES), CAZ (Penzance, UK). In 2013 she was an artist in residence at Nida Art Colony (LT) and at EstNordEst Studio (Quebec, CA), and in 2012 she had a scholarship to attend the Salzburg Summer Academy (AU). Since 2012 she coordinates salonvideo, a platform for exhibiting and experiment in video art.
http://danielapalimariu.ro/

The exhibition is open between 12.12.2014- 07.02.2014 and can be visited from Tuesday to Saturday, between 12 and 7 pm.

Galeria Ivan
Dr. Dimitrie Grecescu 13
050598, Bucuresti
m:+40721261242
www.ivangallery.com

fb event

Leave a reply (we review all comments)